EU Alumni Club

EU Alumbi Club perustettiin Brysselissä Syyskuussa 2017. Vuoden 2018 päätavoitteena oli lisätä jäsenmäärää ja klubin tunnettuutta, ja alku oli lupaava: jo parin ensimmäisen kuukauden aikana klubiin oli rekisteröitynyt yli viisikymmentä jäsentä. Toiminnan kehittyessä klubin on tarkoitus muun muassa rakentaa yliopistosta mielikuvaa vahvana kansainvälisenä toimijana ja tarjota alumnien asiantuntemusta sekä yliopiston että muiden alumnien käyttöön. Brysselin seudulla asuu paljon etenkin EU:ssa toimivia suomalaisia, joilla on paljon annettavaa paitsi yliopistolle myös toisilleen.

– Etenkin EU-tehtävissä verkostot ovat välttämätön osa työnkuvaa. Yliopistolaisten kanssa tapahtuvan verkostoitumisen hyöty ja lisäarvo on merkittävä, ja se riittäisi jo itsessään syyksi olla mukana toiminnassa, klubin aiempi puheenjohtaja Saara Harjula toteaa.

– Itse koen tärkeäksi olla mukana brändäämässä Helsingin yliopistoa Brysselissä ja houkuttelemassa niin parhaita opiskelijoita, tutkijoita kuin muitakin työntekijöitä yliopistoon. Alumnien hyödyntäminen yliopiston toiminnassa ja viestinnässä voi johtaa laajaankin näkyvyyteen Brysselissä.

Haluatko liittyä klubiin? Ota meihin yhteyttä alumni(at)helsinki.fi

– Omalta kannaltani jo yhteydenpidossa Helsingin yliopistoon on paljon ammatillista hyötyä. Pysyn kartalla siitä, miten kansallinen yliopisto toimii, ja Helsingin yliopiston esimerkin kautta voin osoittaa ihmisille vaikkapa sen, miten tärkeää julkinen rahoitus on yliopistoille riippumattoman tutkimuksen ja tiedon takaamiseksi, Euroopan komission Tutkimus ja innovointi -pääosaston viestintäpäällikkö Minna Wilkki kertoo.

EU Alumni Clubin hallituksen jäsenet kaudelle 2020-2021 ovat Salla Saastamoinen (puheenjohtaja), Virve Indren, Emily Tullberg, Minna Wilkki ja Saara Harjula

Lisätiedot:

Yhteyshenkilö Brysselissä, Salla Saastamoinen, salla.saastamoinen@ec.europa.eu
Yhteyshenkilö Suomessa (Helsinki Alumni), Tiina Naskali, tiina.naskali@helsinki.fi

Bysselissä toimiva EU Alumni Club kokoaa yhteen Helsingin yliopiston alumneja, jotka vaikuttavat alueella.

Klubin missio on luoda elinikäinen ja kansainvälinen alumniyhteisö tarjoamalla mielenkiintoisia ja ainutlaatuisia osallistumismahdollisuuksia - Verkostoidutaan, hyödynnetään jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja tuetaan Helsingin yliopistoa.

Klubi tarjoaa mm. seuraavanlaisia mahdollisuuksia:

Yhteyksien ja verkostojen luominen ja vahvistaminen nykyisten, aiempien ja tulevien opiskelijoiden sekä yliopiston välillä ja sisäisen yhteisöllisyyden rakentaminen EU alumnitoiminnan kautta.

Helsingin yliopiston huippututkimuksen ja koulutuksen tukeminen ja tunnettuuden edistäminen; parhaiden opiskelijoiden, tutkijoiden ja työntekijöiden houkutteleminen yliopistoon. Vahvistetaan mielikuvaa Helsingin yliopistosta vahvana kansainvälisenä toimijana.

Helsingin yliopiston elinikäisen oppimisen kehittäminen ja sen hyödyntäminen omaehtoiseen kehittymiseen ja tietotason päivittämiseen. Oman asiantuntijuuden antaminen Helsingin yliopiston ja muiden alumnien käyttöön.

Helsingin yliopiston ja alumniyhteisön tiivis viestintä ja vuoropuhelu ajankohtaisista asioista ja etenkin tieteellisistä tutkimuksista, ajankohtaisista EU-asioista ja yliopistoon liittyvistä uutisista. 

Miten liittyä mukaan toimintaan?

Pääset mukaan EU Alumni Clubin toimintaan liittymällä Helsingin yliopiston maksuttomaan alumniyhteisöön tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen alumni@helsinki.fi.

EU Alumni klubi on järjestänyt useita mielenkiintoisia tilaisuuksia, jotka ovat tuoneet yhteen eri sektorien toimijoita. Tässä esimerkkeinä muutamia aiempia tilaisuuksia:

26.9.2017 EU Alumni Club Event,  Bibliotheque Solvay (Bryssel)

15.3.2018 Elinikäinen oppiminen –tilaisuus Suomen pysyvässä edustustossa  

16.3.2018 Infotilaisuus Brysselin Eurooppa-koulun (EEB2) 5.-7. –luokkalaisille opiskelumahdollisuuksista HY:ssa sekä tietoa opintouudistuksesta ja sisäänpääsyvaatimuksista. 

3.5.2019 Lounastilaisuus: In­te­rac­tion between Science and You

6.11.2019 Elements of AI -tilaisuus Helsinki EU Officessa, Brysselissä