Tule mukaan

Tule mukaan kehittämään innovaatioita ja Viikki Food Design Factoryn toimintaa! Tällä sivustolla kerromme tekemisestämme, tapahtumistamme, ohjelmistamme ja projekteistamme. Toivotamme kaikki ruokajärjestelmän parissa toimivat tervetulleeksi mukaan verkostoomme!

Mitä tapahtuu nyt?

Viikki Food Design Factory tekee asioita kokeilevalla otteella ns. bottom-up ja yhdessä tutkijoiden opiskelijoiden, yritysten ja muiden alan toimijoiden kesken, erilaisia osaamisia ja verkostoja yhdistäen.

Lisäksi kehitämme innovaatiokoulutustarjontaa opiskelijoille ja valmennamme Idättämö-esihautomo-ohjelmaan valittuja tiimejä (englanniksi Germinator programme). Seuraava Idättämökausi alkaa elokuussa 2023.

Ketkä tätä tekevät nyt?

Viikki Food Design Factory:n vetäjinä toimivat Laura Forsman ja Reetta Kivelä. Heidän rinnallaan mukana on kasvava joukko Viikin kampuksen professoreita, tutkijoita, asiantuntijoita ja opiskelijoita. Koko Viikin innovaatiotoiminnan suojelija ja alkuunpanija on dekaani Ritva Toivonen.

Viikki Food Design Factory on myös  jäsen Design Factory Global -verkostossa.

Miten pääset mukaan?

Viikki Food Design Factoryn tavoitteena on luoda Viikin kampukselle innostunut, moniosaava yhteisö, joka edistää innovaatioiden syntymistä. Samalla Viikki Food Design Factory varmistaa tulevaisuuden ruokainnovaatioiden laadun tuomalla innovaattoritaitoja ruoka-alan opetuksen osaksi sekä törmäyttämällä ruoka-alan osaajia muiden alojen osaajien ja ruokasektorin verkostojen kanssa.

Viikki Food Design Factoryn tehtäväkenttä kattaa opetuksen, startup-esihautomo Idättämön, uusien tutkimushankkeiden yhteiskehittämisen ja matalan kynnyksen yritysyhteistyön.

Lue lisää osa-alueista alla

Viikki Food Design Factory täydentää nykyistä kurssivalikoimaa ja istuttaa ruokainnovaatioiden tekemisen siemenen opiskelijoihin osana opetusta. Jatkossa ruokainnovointiin keskittyvä kurssikokonaisuus sisältää sekä olemassa olevia, että uusia kursseja. Ne suorittamalla opiskelija saa valmiudet ruoka- ja ruokajärjestelmäinnovointiin.

Idättämö (enlanniksi Germinator) on Viikki Food Design Factoryn innovaatioiden esihautomo, joka tarjoaa innovaatioaihioiden testaustiloja ja -välineitä, vierihoitoa ja asiantuntijatukea sekä verkostoja jo innovoinnin alkuvaiheessa.

 

Ruokajärjestelmän teemahanketyössä keskitytään uusien monitieteisten tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin (R&D&I) hankeaihioiden luomiseen ja konseptointiin. Tartumme ajankohtaisiin ruokajärjestelmän aiheisiin, tuomme sopivat tutkijat, yritykset sekä muut toimijat yhteen ja vedämme co-creation-prosesseja, joiden tuloksena syntyy innovaatio- tai tutkimushankeaihioita. Teema voi olla lähtöisin yritysten tarpeesta tai esimerkiksi EU Horizon -hauista.

Kohderyhmät

Oletko kiinnostunut kehittämään ruokajärjestelmää? Tule hakemaan oppi siihen, miten se tehdään!

Viikki Food Design Factory yhdessä MMTDK:n opettajakunnan kanssa kokoaa yhteen uudenlaisen kurssikokonaisuuden, "ruokajärjestelmäinnovaatiokoulun". Se tarjoaa opiskelijoille koulutusta ruoka-alan innovaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen, esimerkiksi innovaattorin ja startup-yrittäjän ajattelutapoja. Innovaatiokoulutuskokonaisuuden tarjonta räätälöidään soveltuvista Helsingin yliopiston tarjoamista kursseista muutamilla kokonaan uusilla kursseilla täydentäen.

Koulutukseen liittyy olennaisesti pre-Idättämö-ohjelma (pre-Germinator englanniksi), lue lisää ohjelmasta ja sen tarjoamista kursseista linkistä alla.

Sponsori-mentoriksi?

Hyvä yrittäjä, oletko kiinnostunut kehittämään ruokajärjestelmää? Tule mukaan uusien ratkaisujen jalostamiseen sponsori-mentoriksi Idättämö-ohjelman innovaattoritiimeille!

Idättämö on esihautomo-ohjelma motivoituneille innovaattoreille, jotka haluavat haluavat lähteä kehittämään ruokainnovaatioideaansa uudeksi ratkaisuksi hyötykäyttöön ja kohti liiketoimintaa. Idättämö tarjoaa valmennusta ruoka-alan ammattilaisilta, laboratoriotilat testaukseen ja koe-erien valmistukseen ja väylän ruoka-alan verkostoihin. Ota yhteyttä!

Ruokajärjestelmän kehityksen T&K&I-teemahankkeet

Oletko käynnistämässä ruokajärjestelmään liittyvää tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin (T&K&I) hanketta tai projektia? Etsitkö kumppaneita tai kaipaako konseptisi kirkastusta?  Ota yhteyttä!

Viikki Food Design Factoryn teemahanketyössä keskitytään uusien monitieteisten tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin (R&D&I) hankeaihioiden luomiseen. Tartumme ajankohtaisiin ruokajärjestelmän aiheisiin, tuomme sopivat tutkijat, yritykset sekä muut toimijat yhteen ja vedämme co-creation-prosesseja, joiden tuloksena syntyy innovaatio- tai tutkimushankeaihioita. Teema voi olla lähtöisin yritysten tarpeesta tai erilaisista rahoitushauista.

Idättämö-esihautomo

Oletko kiinnostunut muuttaman ruokajärjestelmää? Onko sinulla/tiimilläsi jo ratkaisuidea tai tuote-/palveluaihio olemassa? Hae mukaan Idättämö esihautomo-ohjelmaan!

Viikki Food Design Factoryn Idättämö-ohjelma on suunnattu motivoituneille innovaattoreille, jotka haluavat satsata tutkimustuloksiensa jalostamiseen ja ideansa kehittämiseen uudeksi ratkaisuksi hyötykäyttöön ja kohti liiketoimintaa. Idättämö tarjoaa koutsausta ruoka-alan ammattilaisilta, labratilat testaukseen ja eksperimentointiin ja väylän ruoka-alan verkostoihin.

Ruokajärjestelmän kehityksen T&K&I-teemahankkeet

Laitako kasaan tai etsitkö ruokajärjestelmään liittyvää T&K&I-hanketta tai projektia? Etsitkö partnereita tai konseptin kirkastusta? Ota yhteyttä meihin!

Viikki Food Design Factory fasilitoi uusien monitieteisten R&D&I-hankeaihioiden synnyttämistä. Tartumme ajankohtaisiin ruokajärjestelmän aiheisiin, haemme sopivat tutkijat, yritykset ja muut toimijat yhteen ja vedämme co-creation-prosesseja, joiden tuloksena syntyy innovaatio- tai tutkimushankeaihio esimerkiksi EU Horizon- tai BF Co-creation- tai co-innovation-hakuihin.

Idättämö-esihautomo

Oletko kiinnostunut muuttaman ruokajärjestelmää? Onko sinulla/tiimilläsi jo ratkaisuidea tai tuote-/palveluaihio olemassa? Hae mukaan Idättämö esihautomo-ohjelmaan!

Viikki Food Design Factoryn Idättämö-ohjelma on esihautomo-ohjelma motivoituneille innovaattoreille, jotka haluavat satsata ruokainnovaatioideansa kehittämiseen uudeksi ratkaisuksi hyötykäyttöön ja kohti liiketoimintaa. Idättämö tarjoaa koutsausta ruoka-alan ammattilaisilta, labratilat testaukseen ja eksperimentointiin ja väylän ruoka-alan verkostoihin.

Parhaillaan valmennamme ensimmäisiä tiimejä, jotka valittiin lokakuussa 2021 alkaneeseen Idättämö-esihautomo-ohjelmaan. Tule katsomaan tiimien pitchaukset Slushin Y Science -sivutapahtumassa 1. joulukuuta 2021.

Ruokajärjestelmän kehityksen T&K&I-teemahankkeet

Laitako kasaan tai etsitkö ruokajärjestelmään liittyvää T&K&I-hanketta tai projektia? Etsitkö partnereita tai konseptin kirkastusta? Ota yhteyttä meihin!

Viikki Food Design Factory fasilitoi uusien monitieteisten R&D&I-hankeaihioiden synnyttämistä. Tartumme ajankohtaisiin ruokajärjestelmän aiheisiin, haemme sopivat tutkijat, yritykset ja muut toimijat yhteen ja vedämme co-creation-prosesseja, joiden tuloksena syntyy innovaatio- tai tutkimushankeaihio. Teema voidaan määrittää organisaatiosi tarpeesta tai esimerkiksi EU Horizon -hauista.