Tietoa meistä

Viikki Food Design Factory vastaa tarpeeseen kehittää kestävää ruokajärjestelmää.
Mikä Viikki Food Design Factory?

Viikki Food Design Factory on uudenlaisen ruokainnovaatiotoiminnan koti Viikin kampuksella. Se kokoaa yhteen ruoka- ja innovaatio-osaajat ja fasilitoi uusien ruuan alkutuotantoon, jalostamiseen, jakeluun ja kuluttamiseen liittyvien innovaatioiden synnyttämistä ja jalostusta ja niihin liittyvää koulutusta ja tutkimus- ja testausprojekteja.

Nimensä mukaisesti Viikki Food Design Factory on paikka, josta uudet kestävät ruoka- ja ruokajärjestelmäratkaisut työntyvät maailmalle

 • Viikki Food Design Factory tarjoaa tilat, tuen ja törmäytykset, joiden avulla innovaattoritiimit kehittävät ratkaisuaan kaupallistettavaan ja käyttöönotettavaan muotoon ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan käyttöön
 • Viikki Food Design Factory toimii ruokajärjestelmän transformaatioon tarvittavien innovaatioiden kasvualustana myös olemassa oleville yrityksille, tutkijoille ja julkisen ja 3. sektorin toimijoille fasilitoiden erilaisia T&K&I -projekteja
 • Viikki Food Design Factory tuottaa yhdessä Viikin kampuksen toimijoiden kanssa aiheeseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta

Ruoka ja ruokajärjestelmä ovat kestävyysmurroksen kourissa.

Tarvitaan ruokainnovaatioita, joiden avulla järjestelmä muuttuu, tuottaen nykyistä paremmin:

 • Terveellistä ja kestävää ravitsemusta
 • Ympäristön ja ilmaston hyvinvointia
 • Tehokasta ravinteiden ja resurssien hyödyntämistä kiertotalouden avulla
 • Yhteiskuntien hyvinvointia taloudellisten ja sosiaalisten innovaatioiden avulla

 (Lähde: EU:n FOOD2030 Agenda)

Innovatiivisia ratkaisuja tulee kehittää ruokajärjestelmän kokonaisuus huomioiden: alkutuotannosta jalostukseen, jakeluun, kuluttamiseen ja kierrätykseen.

Miksi Viikki Food Design Factory?

Viikin kampus kokoaa biotieteiden tutkimuksen ja opetuksen ja mahdollistaa uusien innovatiivisten ratkaisuiden tuottamisen kestävyyshaasteisiin.

Kampuksella on 6 000 opiskelijaa, 3 000 tutkijaa/henkilöstön jäsentä ja huippuluokan tutkimus- ja testausinfrastruktuurit.

Siksi Viikki Food Design Factory tarjoaa:

 • Syväymmärrystä ruuasta ja ruokajärjestelmästä, mikä on välttämätöntä innovaatiomahdollisuuksien aikaiseen tunnistamiseen
 • Ratkaisuaihioiden jalostusta innovaattoreiden rinnalla ja arjessa kampuksella osana Viikin tutkimus- ja opetusyhteisöä
 • Pääsyn kriittisiin infroihin, joilla testejä ja testieriä päästään tekemään ilman suuria investointeja
 • Tukea käyttäjätestaukseen, jolla kehitysreittiä pivotoidaan nopeasti
 • Vierihoitoa ruoka-alan kokeneilta ammattilaisilta ”coaches-in-residence”, joilla tarvittava ymmärrys markkinoista, alan rakenteesta jne.
 • Täsmätarpeisiin täsmäapua, jolla jokaista tiimiä autetaan oikeissa asioissa:
  • Viikin kampuksen professorit ja tutkijat
  • AgriFood-alan verkostot
Mitä Viikki Food Design Factory tekee?
Tutustu Viikki Innovation Platformiin

Viikki Food Design Factory on ensimmäinen innovaatioekosysteemi Viikki Innovation Platformissa.

Vuoden 2021 alussa käynnistynyt Viikki Innovation Platform kehittää koko Viikin kampuksen innovaatiotoimintaa ja vastaa uusien temaattisten innovaatioekosysteemiaihioiden tunnistamisesta sekä koordinoi Viikin kampusalueen innovaatiokehitystä ja -strategiaa. 

Platformin kautta voidaan synnyttää elinkeinoperustaa luovia yhteishankkeita sekä kehittää innovaatioekosysteemejä ja yritysyhteistyön toimintamalleja yritysten tuotekehitystä ja TKI-toimintaa edistäen. Platform luo rakenteen ja prosessit Viikin ekosysteemeille, identifioi yritysten tarpeita ja tuo proaktiivisesti uusia yrityksiä mukaan toimintaan.

Platform on koko Viikin innovaatiotoiminnan sisäinen, kansallinen ja kansainvälinen kontaktipiste.