Verkostossa mukana olevat koulutukset

Kasvatusalojen valintayhteistyöverkostossa on vuonna 2019 mukana seitsemän yliopistoa ja yhteensä 35 hakukohdetta.

Tutustu eri koulutuksiin ja yliopistokohtaisiin valintaperusteisiin Opintopolussa tai yliopistojen omilla sivuilla. 

Alla on lueteltu kaikki koulutukset ja hakukohteet, jotka osallistuvat verkoston toimintaan vuonna 2019. Kullakin hakukohteella on omat valintaperusteensa, joissa VAKAVA-kokeella on vaihteleva rooli. Kaikki nämä listatut koulutukset käyttävät VAKAVA-koetta valinnan osana, ja joillain koulutuksilla on lisäksi valinnan toinen vaihe.

Huom. Kasvatustieteen koulutus ei tuota luokanopettajan kelpoisuutta.

VA­KA­VA-koe eri koulutuksissa

VAKAVA-koe on käytössä kaikissa alla luetelluissa koulutuksissa valintamenettelyn osana. Osassa koulutuksista, kuten esim. opettajan koulutuksissa, VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella valitaan hakijat soveltuvuuskokeeseen. Sen sijaan joissakin koulutuksissa, kuten esim. kasvatustieteen koulutuksissa, VAKAVA-koe on osa lopullisen valinnan pistemäärää.

Kaikissa koulutuksissa on siis omat valintaperusteensa, joihin kannattaa tutustua ennen hakemista. Nämä valintaperusteet on luettavissa Opintopolku-sivustolla sekä tiedekuntien hakuoppaista ja verkkosivuilta.

Miten haen koulutuksiin?

Kasvatustieteiden kandiohjelma:

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Kotitalousopettajan opintosuunta
 • Käsityönopettajan opintosuunta
 • Luokanopettajan opintosuunta 
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
 • Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta
 • Avoimen väylä, Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Avoimen väylä, Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintosuunta

Kasvatustieteiden maisteriohjelma:

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

JOENSUU

 • Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus
 • Erityisopettajan koulutus
 • Kotitalousopettajan koulutus
 • Käsityönopettajan koulutus, monimateriaalinen käsityö
 • Luokanopettajan koulutus
 • Opinto-ohjaajan koulutus
 • Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus
 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma
 • Kasvatusalan koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus)
 • Luokanopettajakoulutus

Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma:

 • Erityispedagogiikka
 • Kasvatustieteet
 • Luokanopettaja
 • Varhaiskasvatus

Luokanopettajan maisteriohjelma:

 • Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoulutus

 

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma:

 • Luokanopettaja
 • Varhaiskasvatus

TURKU

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma

RAUMA

 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma