VAKAVA-koe

Kirjallinen VAKAVA-koe on torstaina 27.5.2021 klo 9.00–12.00.

Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

VAKAVA-kokeessa ei ole ennakkoon luettavaa valintakoekirjaa. 

Kokeessa arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. VAKAVA-kokeen tehtävät ovat tyypiltään monivalintatehtäviä. 

Katso edellisten vuosien aineistot ja kokeet →