Usein kysyttyä

Alta löydät vastauksia kasvatusalan valinnoista usein kysyttyihin kysymyksiin.

 Kyllä, voit saada molemmista pisteet haussa. Haussa voi saada pisteitä kaksista kasvatusalan perusopinnoista, jos ne ovat erisisältöisiä keskenään. Alla selitetty, mitä tämä tarkoittaa:

Avoimen väylän valintaperusteissa on listattu seuraavat perusopinnot:

 • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden perusopinnot
 • kasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • aikuiskasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot
 • erityispedagogiikan perusopinnot
 • kasvatuspsykologian perusopinnot

Näistä samansisältöisiä opintoja ovat seuraavan nimisten perusopintojen opinnot:

 • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden perusopinnot
 • kasvatustieteen/tieteiden perusopinnot
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot

Näistä pisteytykseen käyvät vain yhdet opinnot. Eli jos jokin noista perusopintokokonaisuuksista on pisteytyksen kohdassa "Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden arvosana (max. 5 pistettä)”, ei muista kahdesta yllä olevista saa haussa enää lisäpisteitä kohdassa "Muut yliopisto-opinnot (max 4 pistettä)".

Esimerkki: Lisäpisteitä tuottava opintokokonaisuus ei voi olla kasvatustieteen perusopinnot, jos kasvatustieteellisen alan perusopinnoiksi laskettava kokonaisuus on varhaiskasvatustieteen perusopinnot, eikä toisinpäin.

Alla listatuista opinnoista mitkä tahansa käyvät pisteytykseen yhden opintokokonaisuuden kanssa, jotka on listattu yllä (=kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden perusopinnot, kasvatustieteen/tieteiden perusopinnot, tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot). Lisäksi alla olevat käyvät pisteytykseen yhtä aikaa.

 • aikuiskasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • erityispedagogiikan perusopinnot
 • kasvatuspsykologian perusopinnot

Esimerkkejä:

- Lisäpisteitä tuottava opintokokonaisuus voi olla kasvatuspsykologian perusopinnot ja kasvatustieteellisen alan perusopinnoiksi laskettava kokonaisuus erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus, tai toisinpäin.

- Lisäpisteitä tuottava opintokokonaisuus voi olla aikuiskasvatustieteen perusopinnot ja kasvatustieteellisen alan perusopinnoiksi laskettava kokonaisuus kasvatustieteen perusopintokokonaisuus, tai toisinpäin.

Täällä avoimen väylän valintaperusteet.

Voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Sinun kannattaa siis valita hakukohteiksesi varhaiskasvatuksen opettajan koulutus kuudessa toivomassasi yliopistossa. Voit hakea kaikkiin kätevästi samalla todistusvalinnalla/avoimen väylällä/VAKAVA-kokeella ja soveltuvuuskokeella. Mikäli et pääsisi ykköstoiveeseesi, voit silti edelleen tulla valituksi johonkin alemmista hakukohteistasi.

Tämä riippuu siitä, kuinka suosittu hakukohteesi on. Todistusvalinnan minimipisteraja on 45 pistettä vuonna 2023. Näet todistusvalinnan pistetaulukosta, että todistuspisteesi ovat yli sen. Todellinen kutsuraja kuitenkin määräytyy lopullisesti hakijoiden tason mukaan: jos korkeat pisteet omaavia hakijoita on enemmän kuin kutsupaikkoja, todellinen minimipistemäärä nousee. Et siis voi tietää kutsutilanteesta varmuudella kuin vasta 24.5.2023, jolloin lähetetään soveltuvuuskoekutsut todistusvalinnan perusteella.

Jos olet ylioppilas, olet automaattisesti mukana todistusvalinnassa. Jotta voit hakea avoimen väylässä, sinun tulee merkitä se hakuvaiheessa Opintopolun hakulomakkeelle. Huomioi, että sinun tulee täyttää avoimen väylän hakuehdot (katso valintaperusteet linkistä). Jos saat todistusvalinnassa tai avoimen väylässä kutsun jonkin hakemasi hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, sinulla ei ole syytä osallistua VAKAVA-kokeeseen. Jos todistusvalinnan tai avoimen väylän pisteesi eivät riittäneet jonkin hakukohteesi soveltuvuuskoekutsuun, voit vielä tavoitella kutsua VAKAVA-kokeessa.

Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, koepaikkasi ja tarkka koeaikasi kerrotaan sähköpostikutsussa.

Voit saada kutsun yhteen tai useampaan hakukohteeseesi. Kutsun saaminen tarkoittaa, että olet edelleen pelissä mukana kyseisessä hakukohteessa. Koska hakukohteiden suosio vaihtelee, on mahdollista, että saat kutsun vain osaan hakukohteistasi. Suoritat soveltuvuuskokeen joka tapauksessa vain yhden kerran yhdellä paikkakunnalla. Paikkakunta määräytyy sen mukaan, mikä on ylin hakukohteesi, jossa olet vielä pelissä mukana.

Lue tästä aiheesta myös seuraava kysymys.

Koepaikkasi määräytyy seuraavasti:

Ensin katsotaan, riittävätkö todistuspisteesi, avoimen väylän pisteesi (jos olet valinnut Opintopolun hakulomakkeella hakevasi avoimen väylässä ja täytät hakuehdot) tai VAKAVA-koepisteesi (jos osallistuit VAKAVA-kokeeseen) Helsinkiin. Jos riittävät, suoritat kokeen Helsingissä. Jos pisteesi riittävät kutsutuksi tulemiseen myös Jyväskylään ja Turkuun, olet pelissä mukana myös niihin.

Jos pisteesi eivät riitä Helsinkiin, et ole enää pelissä mukana Helsinkiin. Seuraavaksi katsotaan, riittävätkö pisteet Jyväskylään. Jos riittävät, suoritat kokeen Jyväskylässä. Jos pisteesi riittävät kutsutuksi tulemiseen myös Turkuun, olet pelissä mukana myös sinne.

Jos pisteesi eivät riitä Helsinkiin eivätkä Jyväskylään, mutta riittävät Turkuun, suoritat kokeen Turussa ja olet pelissä mukana vain Turkuun.

Ei tarvitse (poikkeuksena tästä ovat IB/EB-ennakkoarvioilla hakeneet, joiden lopulliset arvosanat voivat vielä laskea). Todistusvalinnan kutsu ja VAKAVA-kokeen perusteella saatu kutsu on sama asia. Muista kuitenkin, että jos olet hakenut useaan kohteeseen ja olet saanut kutsun jonkin hakukohteesi soveltuvuuskokeeseen, se ei tarkoita että olisit saanut kutsun kaikkien hakukohteittesi soveltuvuuskokeeseen. Jos et saanut kutsua jonkun hakukohteesi soveltuvuuskokeeseen, voit vielä tavoitella kutsua VAKAVA-kokeen menestyksen perusteella.

Valitettavasti et. Kokeet on suoritettava niille määrätyissä paikoissa.

Yliopistot eivät vaihda sinulle tarjottua soveltuvuuskoeaikaa missään tapauksessa.

Jos olet tullut kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen, et voi menettää saamaasi soveltuvuuskoekutsupaikkaa.

Jos et tullut kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen todistusvalinnassa tai avoimen väylässä, tietyissä harvinaisissa tilanteissa voi käydä niin, että jonkin hakukohteen minimipisteraja laskee VAKAVA-kokeen jälkeen. Jos pisteesi ovat hyvin lähellä hyväksymisrajaa, voisit tällöin saada kutsun vaikka et itse osallistuisi VAKAVA-kokeeseen. Näin voi käydä, jos joku hakukohteesi avoimen väylän tai todistusvalintakiintiössä kokeeseen kutsuttu menestyy hyvin oman korkeamman hakuprioriteetin hakukohteessa ja saa kutsun kyseisen hakukohteen VAKAVA-koekiintiössä ja täten vapauttaa paikan sinua kiinnostavan hakukohteen soveltuvuuskoekiintiössä. Tämä tilanne on kuitenkin hyvin harvinainen eikä sen varaan kannata laskea, vaan aina kannattaa osallistua VAKAVA-kokeeseen, jos todistuspisteet tai pisteet avoimen väylässä eivät soveltuvuuskoekutsuun riittäneet.

Voit tulla hyväksytyksi enintään yhteen opiskelupaikkaan. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi hakutoivejärjestykseen: voit tulla valituksi vain järjestyksessä ylimpään hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää. Lisätietoja korkeakoulujen yhteishausta löytyy Opintopolku-palvelusta.