Usein kysyttyä

Löydät tältä sivulta vastaukset useimpiin kysyttyihin kysymyksiin kasvatustieteiden valintoja koskien.

Jos kysymyksesi koskee verkostossa mukana olevien koulutusten valintaperusteita, mene Opintopolku-palveluun, jossa kaikkien yliopistojen valintaperusteet on julkaistu. Jos sieltäkään ei löydy vastausta, ole yhteydessä suoraan kyseiseen yliopistoon. Eri yliopistojen omille sivuille pääset koulutuslistan kautta.

Alla olevat kysymykset ja vastaukset koskevat vuotta 2019

Hakeminen

Kuinka moneen verkostossa mukana olevaan koulutukseen voin hakea? 

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä kuuteen eri koulutukseen, joista kaikki voivat olla verkostoon osallistuvia koulutuksia. Luokanopettajan yhteisvalinnassa voit hakea enintään kolmeen koulutukseen, samoin kuin varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen yhteisvalinnassa. Muissa koulutuksissa ei ole valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen koulutukseen voi hakea.

Jos haen kolmeen eri luokanopettajan ja kolmeen eri varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen, niin saanko hakukohteen ensisijaisuudesta lisäpisteitä? 

Ensisijaisuudesta ei saa pisteitä. Hakijat kutsutaan valintakokeiden toiseen vaiheeseen VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella.

Saako ai­kai­sem­mas­ta opis­ke­lu- ja työ­ko­ke­muk­ses­ta va­lin­nas­sa pis­tei­tä? 

Ei, aiemmasta opiskelu- ja työkokemuksesta ei voi saada valinnassa pisteitä.

Aineistot ja tilastot

Mistä VAKAVA-kokeen aineiston saa?

VAKAVA-kokeen aineisto on luettavissa ja tulostettavissa verkoston sivuilta annettuna ajankohtana. Aineiston voi myös tilata painettuna versiona muun muassa Opettajan Tietopalvelusta. Aiempien vuosien aineisto on myös saatavilla kirjastoista.

Onko ai­kai­sem­pien vuo­sien ai­neis­to­ja ja ko­kei­ta saa­ta­vil­la?

Aikaisempien vuosien kokeet vastauksineen ovat nähtävillä täällä. Saman vuoden kokeen aineisto löytyy sivulta elokuun loppuun asti. Tämän jälkeen aineisto poistetaan tekijänoikeussyistä.

Entä edellisten vuosien pistetilastoja?

VAKAVA-kokeeseen liittyviä tilastoja on täällä. Koulutusten esivalintojen ja lopullisten valintojen tilastoja on nähtävillä myös kunkin yliopiston sivuilla.

Kokeeseen osallistuminen ja koesali

Missä osallistun kokeeseen?

Ilmoitat valitsemasi koepaikkakunnan samalla Opintopolun hakulomakkeella, jolla haet koulutuksiin. Voit itse valita, millä seuraavista paikkakunnista osallistut kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere tai Turku. Paikkakunta ei ole sidoksissa siihen, mihin koulutuksiin olet hakenut. Voit siis osallistua kokeeseen sellaisellakin paikkakunnalla, jonne et ole hakenut. Muista, että hakulomakkeessa ilmoittamasi koepaikkakunnan valinta on sitova.

Mistä saan tietää kokeen koesalin?

Kokeeseen osallistutaan sillä paikkakunnalla, jonka olet hakulomakkeessa sitovasti ilmoittautunut. Koesaleista kerrottu tarkemmin täällä.

Mitä pitää ottaa valintakokeeseen mukaan? 

Tarkemmat ohjeet koepäivän käytänteistä päivitetään verkoston sivulle muutama viikko ennen valintakoetta. Ne löytyvät sivulta VAKAVA-koe - Ohjeita koepäivälle.

Olen vaihdossa ulkomailla ja tulen Suomeen vasta VAKAVA-kokeen jälkeen. Voinko tehdä kokeen ulkomailla, esim. suurlähetystössä? 

VAKAVA-koetta ei voi tehdä ulkomailla, vaan se tulee tehdä sillä paikkakunnalla, jonka olet hakulomakkeella sitovasti ilmoittanut.

Valintojen toinen vaihe

Jos olen hakenut luokanopettajan koulutukseen Helsinkiin, Jyväskylään ja Turkuun (tässä järjestyksessä), niin miten se määräytyy, mihin pääsen soveltuvuuskokeeseen?

Ensin katsotaan, riittävätkö VAKAVA-kokeen pisteesi ensisijaiseen kohteeseesi eli Helsinkiin. Jos riittävät, niin sinut kutsutaan soveltuvuuskokeeseen Helsinkiin. Jos eivät, niin sitten tarkastellaan pistemäärääsi Jyväskylän ja lopuksi Turun pisterajojen suhteen. Sinut voidaan kutsua siis toisella tai kolmannella sijalla olevan hakukohteen valinnan toisen vaiheen kokeeseen, mikäli VAKAVA-kokeen pisteesi eivät ole riittäneet ensisijaiseen vaihtoehtoon.

Huomaa kuitenkin, että sinut voidaan kutsua vain yhteen hakemistasi luokanopettajan koulutuksen yhteisvalinnan hakukohteista. Eli vaikka pisteesi olisivat riittäneet kaikkien kolmen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, niin saat kutsun vain Helsinkiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että voit tulla hyväksytyksi lopullisessa valinnassa vain Helsinkiin, koska et ole osallistunut Jyväskylän ja Turun valintakokeisiin kokonaisuudessaan. (Poikkeuksena tästä on Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston valintayhteistyö vuonna 2019, jolloin hakija voi tulla kutsutuksi sekä Helsingin yliopisto että Itä-Suomen yliopiston soveltuvuuskokeisiin, suorittaen tällöin kokeen kuitenkin vain yhden kerran.)

Kannattaa siis hakea vain sellaisiin hakukohteisiin, joihin on valmis lähtemään opiskelemaan. Huomaathan, ettei sinun tarvitse hakea luokanopettajan koulutuksen yhteisvalinnassa kaikkiin kolmeen hakukohteeseen, vaan voit hakea vain yhteen tai kahteen hakukohteeseen.

Mitä teen, kun olen saanut soveltuvuuskoekutsun luokanopettajan koulutukseen Ouluun ja varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen Tampereelle ja ne ovat samaan aikaan?

Voit olla yhteydessä kyseisiin yliopistoihin ja kysyä mahdollisuutta päivän vaihtamiseen. Yliopisto ei ole velvollinen tarjoamaan sinulle päivänvaihtoa. Tässä tapauksessa joudut valitsemaan, kumpaan kokeeseen osallistut. Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto eivät vaihda sinulle tarjottua koeaikaa missään tapauksessa.

Tulokset ja opiskelijaksi hyväksyminen

Missä ja koska valinnan tulokset julkaistaan? 

Koulutuksissa, joissa on käytössä esivalinta (valinta toiseen vaiheeseen eli soveltuvuuskokeeseen) VAKAVA-kokeen perusteella, esivalinnan tulokset julkistetaan toukokuun puolessa välissä kunakin vuonna tiedotettuna tulospäivänä. Hakijoille lähetetään tieto esivalinnasta sähköpostitse. Muut julkistamispaikat esivalinnasta vaihtelevat yliopistoittain. HUOM. kaikkien niiden hakukohteiden osalta, joissa valinta tapahtuu pelkän VAKAVA-kokeen perusteella, valinnan tulokset saa tietää vasta kesäkuun lopussa (EI toukokuussa).

Opiskelijavalintojen lopulliset tulokset julkistetaan valtakunnallisesti kesäkuun lopussa. Tulos on nähtävissä heti, kun se on valmis, Oma Opintopolku -palvelussa.

Voinko tulla hyväksytyksi moneen paikkaan eli esimerkiksi Ouluun luokanopettajan koulutukseen ja Joensuuhun opinto-ohjaajan koulutukseen?

Korkeakoulujen yhteishaussa voit tulla hyväksytyksi enintään yhteen opiskelupaikkaan. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi prioriteetti- eli hakutoivejärjestykseen: voit tulla valituksi vain järjestyksessä ylimpään hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää. Lisätietoja korkeakoulujen yhteishausta löytyy Opintopolku-palvelusta.