Dosentti on akateeminen arvo, joka myönnetään tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista. Dosentin arvon myöntää tiedekunnan esityksestä Helsingin yliopiston kansleri. Dosentin arvoa voi hakea tiedekunnasta hakuaikojen puitteissa kaksi kertaa vuodessa. 

Hakumenettely dosentiksi valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Dosentin arvo on osoitus siitä, että sen saaneella henkilöllä on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, hyvä opetustaito ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Valtiotieteelliseltä tiedekunnalta voi hakea dosentin arvoa kahdesti vuodessa. Hakuajat ovat 1.-31.3. ja 1.-30.9. Hakemukset osoitetaan valtiotieteelliselle tiedekunnalle ja lähetetään osoitteeseen valt-dosentit@helsinki.fi.

Tietoa dosentin arvosta valtiotieteellisessä tiedekunnassa: