Kiky-tunnit lahjoituksena käytännöllisen filosofian tutkimukseen
Nuoren ohjelmistoyrityksen ei ensimmäisenä luulisi lahjoittavan rahaa käytännöllisen filosofian tutkimukseen, mutta näin teki Helsingissä päämajaansa pitävä ohjelmistoalan yritys Wunderdog.

Kesällä 2016 syntyneen kilpailukykysopimuksen (kiky) jälkimainingeissa yritys kävi sisäistä keskustelua siitä, millä tavalla se voisi vaikuttaa tehokkaimmin sekä yrityksen että alan yleiseen kilpailukykyyn pitkällä aikavälillä. Keskustelujen pohjalta kiky-aikaa käytettiin muun muassa vapaaehtoistyöhön, itseopiskeluun ja urheiluun.

- Mietimme porukalla myös vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa kikyä ja syntyi ajatus, josko ehdotettua vuorokauden työajan lisäystä käytettäisiinkin yliopistossa käytävän moraalis-eettisen keskustelun ja tutkimuksen tukemiseen, Wunderdogin toimitusjohtaja Mika Viskari sanoo.

Tämän seurauksena yritys päätti lahjoittaa lisätystä työajasta seurannutta liikevaihtoa 10 000 euron stipendin verran nuoren tutkijan työn tukemiseen Helsingin yliopiston käytännölliseen filosofiaan.  Se on yrityksen mielestä yksi tulevaisuuden kannalta merkityksellisimpiä tieteenaloja.

- Koimme, että siinä pienellä panoksellamme voisi olla suurin pitkän aikavälin merkitys. Haluamme olla vähentämässä eriarvoisuutta, Viskari sanoo.

Viskarin mukaan he ovat etuoikeutettuja, kun pystyvät tekemään tällaisen lahjoituksen, vaikka yritys on vielä startup-vaiheessa.

- Olemme saaneet paljon suomalaiselta yliopistojärjestelmältä, joten näimme nyt hyvänä mahdollisuutena maksaa takaisin.

Oppimista arvostetaan koodareiden keskuudessa

Wunderdogissa koulutusta arvostetaan ja siihen panostamalla voidaan yrityksen mukaan edistää parhaiten Suomen kilpailukykyä.

- Jatkuva oppiminen on alallamme tärkeää, joten on luonnollista tukea koulutusta ja tutkimusta, sanoo yrityksen brand manager Anna-Maria La Fiura.

Helsingin yliopisto on entuudestaan tuttu monelle wunderdogilaiselle, yrityksen reilusta 70 työntekijästä usea on valmistunut yliopistosta.

- Helsingin yliopisto onkin meille myös hyvä rekrytoinnin lähde, Viskari toteaa.

Wunderdog aikoo tänäkin vuonna kerätä kiky-tunteja kasaan samalla idealla, eli kiky-tulot menevät lahjoituksena johonkin myöhemmin määriteltävään kohteeseen.