Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Sivu päivitetty viimeksi 14.1.2021

Huomaathan, että 16.3.2020 alkaen kaikki koronavirustilanteeseen liittyvä tiedotus löytyy yllä olevista kanavista Helsingin yliopiston ulkoisilta sivuilta. Flamma ja sähköposti eivät ole enää tässä käytössä.

Teologisen tiedekunnan täydentävä ohje

Lähiopetus ja -tentit

Päivitetty 14.1.2021

Kevätlukukauden opetus on tammikuun loppuun asti kokonaan etänä, lukuun ottamatta 27.1. rästi- ja tiedekuntatenttiä, joka järjestetään salitenttinä erityisjärjestelyin. Tenttipalvelut tiedottavat ilmoittautuneille tarkemmin järjestelyistä.

Loppukevään lähiopetusvarauksia ei vielä peruta, mutta tilannetta seurataan.

Työhuoneiden käyttäminen

Koronatilanteen vuoksi henkilöstöä koskeva etätyösuositus on voimassa 31.12.2020 saakka. Toivomme, että mahdollisimman moni tiedekunnan henkilöstöstä jatkaisi etätyötä. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, henkilöstöä pyydetään ilmoittamaan työskentelyn aloittamisesta tiedekunnan tiloissa. Ilmoitus tehdään tilannekeskukselle sähköpostiosoitteeseen: grp-teol-tdk-covid19-tk@helsinki.fi. Pyydämme kirjaamaan viestiin lyhyen perustelun työhuonetarpeesta, esim. tutkimuksen tekeminen tai huono työergonomia kotona. Elämäntilanteesta riippuen myös työssä jaksamisen ja työhön keskittymisen kannalta työpaikalla työskenteleminen voi olla hyvä ratkaisu.

Työskentelyä tiedekunnan tiloissa ei voi aloittaa ilmoittamatta ja sopimatta siitä tilannekeskuksen kanssa. Ilmoittautuminen koskee työskentelyä tiedekunnan tiloissa syksyn 2020 aikana. Tällä menettelyllä tiedekunnalla on keskitetysti tieto siitä, ketkä työskentelevät tiedekunnan tuloissa. Näin pystymme jäljittämään mahdolliset tartuntaketjut. Tilannekeskus käsittelee ilmoituksia viikoittain. Kaikille ilmoituksen tehneille lähetetään linkki tilavarausohjelmaan.

Lyhytkestoinen käyminen työhuoneissa ei edellytä lupaa.

Kokoukset tiedekunnan tiloissa

Kokoukset pidetään 31.12.2020 saakka pääosin etäkokouksina. Mikäli kuitenkin on välttämätöntä kokoontua fyysisesti tiedekunnan kokoustiloissa tai työhuoneissa, on tästä tehtävä ilmoitus tiedekunnan tilannekeskukselle sähköpostiosoitteeseen: grp-teol-tdk-covid19-tk@helsinki.fi. Ilmoituksessa ilmoitetaan kokouksen ajankohta ja osallistujat. Kokouslupa-asiat käsitellään mahdollisimman pikaisesti. Kokouksissa on otettava huomioon turvavälit ja muut turvamääräykset.  

Examinarium-tentit

Päivitetty 30.11.2020

WebOodista jo löytyvät Examinarium-tentit järjestetään, mutta uusia tenttejä ei saa luoda Exam-järjestelmään. Jos opiskelija pyytää exam-tenttiä, harkitse ensin muita suoritusmuotoja. Jos tentti on välttämätön, opettaja pyytää tilannekeskukselta luvan Exam-tenttiin sähköpostiviestillä osoitteeseen metsatalo-timetable@helsinki.fi

Kriisijohtoryhmän uusimmat päätökset ovat voimassa 30.11.2020 alkaen 10.1.2021 asti, ellei ilmene selkeitä perusteita niiden muuttamiselle aiemmin.

Teologisen tiedekunnan tarkentavat ohjeet kevään 2021 opetuksen järjestämiseen

 

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan myös keväällä 2021. Teologisessa tiedekunnassa opetus on keväällä 2021 pääsääntöisesti etäopetusta.

Kaikki kevääksi varatut tilat peruttiin, minkä jälkeen lähiopetuslupaa hakeneille kursseille varattiin opettajan hakemuksen perusteella opetustilat. Ajantasaiset opetustiedot on siirretty WebOodiin.

Ilmoittautuminen kolmannen periodin kursseille alkaa 2.12. Opiskelijoita ohjeistetaan tarkistamaan toteutus kurssisivuilta. On siis tärkeää, että opettajat päivittävät kurssisivuille tiedot etä- ja lähiopetuksesta.

Kaikki opetustiloja koskevat varaukset tehdään keskitetysti. Älä siis lähetä muutospyyntöjä oman ohjelmasi koulutussuunnittelijalle, äläkä tee tilavarauksia itsenäisesti Optime Portalin kautta. Jos tehtyihin varauksiin on myöhemmin tarvetta tehdä muutoksia, ota aina yhteyttä osoitteeseen: metsatalo-timetable@helsinki.fi.

Koska sopivia tiloja ei välttämättä riitä kaikille haetuille opetuskerroille, tiedekunnan tilannekeskus on päättänyt, että haetulle lähiopetukselle varataan tiloja seuraavaa prioriteettijärjestystä noudattaen:

 1. Hops: 1–3 tapaamista / ryhmä- tai yksilötapaamiset lähitapaamisina mahdollisia
 2. Opetuksessa tarvittavat välineet (varusteet, ohjelmistot, erityistilat jne.): varataan niille opetuskerroille, jolloin tarvetta on (1–100 % lähiopetusta)
 3. Ensimmäisen vuoden opetus: enintään 2 kurssia kevätlukukauden aikana
 4. Tentit / loppukuulustelut
 5. Seminaarit / proseminaarit / tutkijaseminaarit: 1–3 tapaamista
 6.  Aineopinnot: enintään 1 kurssi kokonaan tai kaksi 50 % lähiopetuksena
 7. Muut perustelut: 1–3 tapaamista
 • Huomaathan, että etäopetussuositus koskee kaikkea tiedekunnan opetusta, riippumatta siitä missä opetus järjestetään. Lähiopetusta ei siis saa järjestää myöskään yliopiston tilojen ulkopuolella.
 • Huomaa myös, että jo sovittuja opetusaikoja saatetaan joutua muuttamaan tilojen saatavuuden mukaan. Tilavaraukset tehdään kuitenkin aina luennon alkuperäisen keston mukaisesti ja alkuperäistä ryhmäkokoa noudattaen. Esimerkiksi usean tapaamisen yhdistäminen yhdeksi pitkäksi lähiopetuskerraksi ei siis lähtökohtaisesti ole mahdollista.
 • Lähiopetuksessa tulee aina noudattaa viranomaisten ja yliopiston antamia ohjeita. Kaikessa opetuksessa tulee säilyttää turvavälit ja käyttää kasvomaskeja. Mikäli pandemiatilanne muuttuu, myös ohjeisiin saattaa tulla muutoksia. Ajantasaiset koronavirustilannetta koskevat yleiset linjaukset löydät tältä sivulta sekä yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.
 • Mahdollisia jäljitystilanteita varten kurssille ilmoittautuneiden listan tulee olla ajan tasalla.
 • Läsnäolopakko ei ole voimassa missään lähiopetuksessa. Opiskelijaa ei voi siis vaatia osallistumaan lähiopetukseen. Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.

Teologisen tiedekunnan tarkentavat ohjeet syksyn 2020 opetuksen järjestämiseen

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan vahvasti myös syksyllä 2020 (yliopiston suunnitelma A). Teologinen tiedekunta on päättänyt tarkentaa yliopiston yleistä ohjetta syksyn opetuksen järjestämisestä seuraavalla tavalla:

 • Teologisen tiedekunnan syksyn opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Tämä on välttämätöntä, koska vaadittavat 1–2 metrin turvavälit rajoittavat keskustakampuksen tilojen käyttöä merkittävästi ja tiloja käyttäviä tahoja on paljon.

Lä­hio­pe­tus

 • Ensimmäisen vuoden hops-ohjauksen 1. tapaaminen järjestetään lähiopetuksena.
 • Muun opetuksen osalta lähiopetuksena järjestetään vain sellaiset opintojaksot / opintojakson osat, joissa lähiopetus on täysin välttämätöntä. Tällaista opetusta voi olla esimerkiksi erityistiloja, -välineitä tai ohjelmistoja vaativa opetus. Lähiopetuksesta on päätetty kesällä 2020.
 • Kaikki syksyn tilavaraukset tehdään keskitetysti tiedekunnan tilannekeskuksen linjausten ja päätösten mukaisesti. Tiedustelut voi lähettää osoitteeseen metsatalo-timetable(at)helsinki.fi .
 • Opettajien tulee luennoilla tai muissa opetustapahtumissa kerätä lista paikalla olevista opiskelijoista, jotta mahdollisessa tartuntatilanteessa altistuneet voidaan jäljittää.
 • Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.
 • Lähiopetuksesta tai etäopetuksesta ei tarvitse tehdä tallennetta, jonka opiskelija voi myöhemmin katsoa. Läsnäolopakko on yliopistossa purettu, kunnes toisin päätetään. Tämä tarkoittaa, että poissaolo ei itsessään ole hylkäysperuste. Opintojen suoritustapa voi kuitenkin olla läsnäoloa vaativa, esim. ryhmäkeskustelu.

Oh­jei­ta ja vink­ke­jä etä­ope­tuk­seen

 • Muistutus: opettaja päivittää oman kurssinsa toteutustapaan liittyvät muutostiedot kurssisivuille. Jos kurssisivun käyttäminen ei ole tuttua, katso ohje Opetustyön ohjeissa.
 • Etäopetukseen liittyvät tekniset välineet, kuten mikrofonit ja kuulokkeet: jos sellaisille on tarvetta, suositellaan hankkimaan täysin välttämättömät ja kohtuuhintaiset lisätarvikkeet itsenäisesti, sillä tällä hetkellä toimittaminen Metsätaloon on hidasta ja toimitusajat epävarmoja. Korkeamman laatutason nauhoituksia varten voi varata Unitube-tilan. Lisätietoa Opetustyön ohjeet -sivuilta.
 • Pedalehtoreilla on suunnitteilla myös ohjeistusta mahdollisen syksyn hybridiopetuksen suunnittelun tueksi, jotta osa opiskelijoista voisi suorittaa saman kurssin lähiopetuksessa ja osa etänä, mikäli tilanne niin vaatii.  
 • Tenttien korvaavia suoritustapoja miettiessä voi saada apua pedalehtoreilta sekä HYPEn ja Opetustyön ohjeista. Monessa tapauksessa tentin korvaa kirjallinen oppimistehtävä tai ajastettu Moodle-tentti (ks. tarkemmat ohjeet  hyvän etätentin tekemiseksi). Tenttien korvaavista suoritustavoista opettajan on hyvä ilmoittaa kurssisivuilla. Sinne on myös hyvä lisätä opiskelijoille tarkempia ohjeita, kuten esimerkiksi Moodle-tentin opiskelijan ohjeet. Teknisissä ongelmissa kannattaa kääntyä  opetusteknologia@helsinki.fi puoleen.

Opiskelijoille

Tarkentavia ohjeita teologisen tiedekunnan opiskelijoille

Teologisen tiedekunnan tilannekeskuksen yhteystiedot

Tilannekeskuksen johtaja, dekaani Antti Räsänen (tavoittaa virka-ajan ulkopuolella)
Opintoasianpäällikkö Anu Holvikivi (tavoittaa virka-ajan ulkopuolella)
Yliopistonlehtori Mikko Ketola
Henkilöstöpäällikkö Hanna Lotti
Professori Petri Luomanen
Hallintopäällikkö Varpu Myllyniemi
TYT:n puheenjohtaja Anni-Sofia Nikki
Viestinnän asiantuntija Niina Niskanen
Koordinaattori Sonja Pakarinen
Yliopistonlehtori Heikki Pesonen
Professori Sami Pihlström
Professori Tuula Sakaranaho
Professori Elina Vuola

Opettajat voivat ottaa ongelmatilanteissa yhteyttä myös koulutusohjelmien johtajiin.