Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Sivu päivitetty viimeksi 30.6. (lisätty linkki työhönpaluusuosituksiin).

 • Viimeisin tieto ja ohjeistus koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa.
 • Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa
 • Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta opetukseen.
 • Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta opiskeluun.
 • Keskustakampuksen palautumissuunnitelma koronavirustilanteen aiheuttamasta poikkeustilanteesta.
 • Teologisen tiedekunnan täydentävä ohje: Valmistumisen kannalta kriittiset tentit ja kenttäkurssit on mahdollista järjestää 1.6. alkaen turvavälejä ja kokoontumisrajoituksia sekä muita ohjeita noudattaen. Tilannekeskus tekee näistä päätökset. Vapaamuotoinen ilmoitus opetusvaradekaani Tuula Sakaranaholle. Ilmoituksen voi jättää milloin tahansa, kuitenkin viimeistään keskiviikkona 10. kesäkuuta. Tilannekeskus käsittelee ilmoituksia kerran viikossa pidettävissä kokouksissaan.

  Tiedekunnan henkilöstöä pyydetään ilmoittamaan työskentelyn käynnistämisestä e-lomakkeella teologisen tiedekunnan tilannekeskukselle. Työskentelyä tiedekunnan tiloissa ei voi aloittaa ilmoittamatta ja sopimatta siitä tilannekeskuksen kanssa. Ilmoittautuminen koskee työskentelyä tiedekunnan tiloissa kesän aikana 1.6.–14.8.2020. Ilmoituksen voi jättää milloin tahansa, kuitenkin viimeistään keskiviikkona 10. kesäkuuta. Tilannekeskus käsittelee ilmoituksia kerran viikossa pidettävissä kokouksissaan.

 • Teologisen tiedekunnan tarkentavat ohjeet syksyn 2020 opetuksen järjestämiseen: Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan vahvasti myös syksyllä 2020 (yliopiston suunnitelma A). Teologinen tiedekunta on päättänyt tarkentaa yliopiston yleistä ohjetta syksyn opetuksen järjestämisestä seuraavalla tavalla:

  Teologisen tiedekunnan syksyn opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Tämä on välttämätöntä, koska vaadittavat 1–2 metrin turvavälit rajoittavat keskustakampuksen tilojen käyttöä merkittävästi ja tiloja käyttäviä tahoja on paljon.

  Jokaiselle opetustilalle tullaan yliopiston toimesta määrittelemään poikkeusajan enimmäiskapasiteetti. Työ valmistuu kesän aikana ja mahdollinen lähiopetus sijoitetaan tiloihin sen jälkeen. Kaikkien opetuksen suunnitteluun osallistuvien on tärkeä tiedostaa, että kapasiteetit tulevat olemaan huomattavasti normaaliaikaa pienempiä: esimerkiksi n. 200 hengen luentosalissa voidaan poikkeustilanteen jatkuessa järjestää opetusta enintään n. 30 hengen opetusryhmille.

  Lähiopetus: Ensimmäisen vuoden hops-ohjauksen 1. tapaaminen järjestetään lähiopetuksena. Hops-tapaamiset jaetaan tarvittaessa pienempiin ryhmiin. Ryhmien tapaamisissa suositellaan sään salliessa hyödyntämään myös ulkotiloja. Myös työelämäopinnoissa voidaan järjestää lähiopetusta.

  Muun opetuksen osalta lähiopetuksena järjestetään vain sellaiset opintojaksot / opintojakson osat, joissa lähiopetus on täysin välttämätöntä. Tällaista opetusta voi olla esimerkiksi erityistiloja, -välineitä tai ohjelmistoja vaativa opetus.

  Lähiopetuksen järjestämisen tarpeen arvioinnissa edetään seuraavasti: Kunkin opintojakson vastuuopettaja arvioi onko opintojakso tai jokin sen osa välttämätöntä järjestää lähiopetuksena. Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson lähiopetuksen tarpeesta perusteluineen sähköpostitse koulutussuunnittelijalle 17.6.2020 mennessä. Tilannekeskus tai dekaani tekee päätökset järjestettävästä lähiopetuksesta ja priorisoivat hakemukset tarvittaessa.

  Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, jo sovittuja opetusaikoja saatetaan joutua muuttamaan tilojen saatavuuden mukaan. Mikäli esimerkiksi erityisvälineitä vaativa opetus joudutaan järjestämään tilassa, jossa riittäviä turvavälejä ei voida kokonaan toteuttaa, tarvittaessa hyödynnetään myös turvavälineitä (kasvomaskit, suojakäsineet).

  Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.

  Lähiopetuksesta tai etäopetuksesta ei tarvitse tehdä tallennetta, jonka opiskelija voi myöhemmin katsoa. Läsnäolopakko on yliopistossa purettu, kunnes toisin päätetään. Tämä tarkoittaa, että poissaolo ei itsessään ole hylkäysperuste. Opintojen suoritustapa voi kuitenkin olla läsnäoloa vaativa, esim. ryhmäkeskustelu.

 • Suosituksia työhön paluuseen 17.8. alkaen

Huomaathan, että 16.3.2020 alkaen kaikki koronavirustilanteeseen liittyvä tiedotus löytyy yllä olevista kanavista Helsingin yliopiston ulkoisilta sivuilta. Flamma ja sähköposti eivät ole enää tässä käytössä.

 • Tarkentavia ohjeita teologisen tiedekunnan opiskelijoille.
 • Siirrettyjä tai muutettuja tapahtumia: Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät on siirretty pidettäväksi 10.–11.9. YVV-toimikunta pidetään sähköisesti. Tutkimustoimikunnat pidetään sähköisesti.
 • Opettajat voivat ottaa ongelmatilanteissa yhteyttä myös koulutusohjelmien johtajiin.