Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan uramalli

Helsingin yliopistolle on tärkeää mahdollistaa tutkijoiden eteneminen akateemisella uralla yliopistonlehtoreina ja kliinisinä opettajina. Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan uramallissa voi työskennellä yliopistonlehtorina, vanhempana yliopistonlehtorina, kliinisenä opettajana tai vanhempana kliinisenä opettajana.

Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtäviin rekrytoidaan avoimen, pääsääntöisesti kansainvälisen haun kautta. Rekrytointiprosessi sisältää hakijoiden arvioinnin, haastattelun ja opetusnäytteen osana opetustaidon kokonaisarviointia.

Vanhemman yliopistonlehtorin tai kliinisen opettajan tehtävään voi edetä vain sisäisen arviointiprosessin kautta. Hakukäytännöt vaihtelevat tiedekunnittain.

Uramallissa myös eteneminen professorin tai apulaisprofessorin tehtävään on mahdollista joko avoimen haun kautta tai kutsumalla.

Yliopistonlehtoreiden ja kliinisten opettajien urakehitystä tuetaan Helsingin yliopistolla soveltamalla yllä kuvattua uramallia sekä kannustetaan heitä hakemaan vakinaistamispolulla olevia tehtäviä. Osana vakituisia tehtäviä mahdollistetaan myös tutkimusintensiiviset jaksot. Helsingin yliopisto tarjoaa myös yliopistopedagogista osaamista vahvistavaa koulutusta.

Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtävät

Yliopistonlehtorit ja kliiniset opettajat ovat tutkijoita, jotka työskentelevät itsenäisesti omalla tieteenalallaan tutkimuksen ja opetuksen parissa erilaisilla painotuksilla. Heillä on keskeinen rooli opiskelijoiden oppimisen ja akateemisen menestyksen tukemisessa sekä tutkimukseen pohjautuvan opetuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Yliopistonlehtoreilta ja kliinisiltä opettajilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Yliopistonlehtorilta vaaditaan myös hyvää opetustaitoa ja kliiniseltä opettajalta vähintään tyydyttävää opetustaitoa. Kliinisen opettajan tehtävään voidaan ottaa myös soveltuvan lisensiaatin tutkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan.

Etsitkö näitä?