Yliopistokonserni
Yliopiston omaisuutta hoidetaan Helsingin yliopiston arvopaperisalkun lisäksi Helsingin yliopiston rahastoissa ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:ssä.

Omaisuus koostuu pääosin kiinteistöistä, listatuista arvopapereista sekä suorista sijoituksista listaamattomiin yhtiöihin ja rahastoihin. Konsernin liikevaihto vuonna 2021  oli 1,1 miljardia euroa ja tase lähes 1,9 miljardia euroa. Konsernin tulos vuonna 2021 oli 166 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste 77,3 %.

Konsernin taseeseen (oma pääoma), omavaraisuuteen ja tulokseen vaikuttaa merkittävästi se, että listatut arvopaperit kirjataan markkina-arvoon. 

Konsernin yksiköistä Helsingin yliopiston operatiivinen tulos 2021 oli 4,6 miljoonaa euroa.

Kiinteistöt

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on toimitilakiinteistöjen omistamiseen ja kehittämiseen keskittyvä kiinteistösijoitusyhtiö.

Yhtiö on kokonaan Helsingin yliopiston omistama ja osa Helsingin yliopistokonsernia.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy toimii pääomavuokraperiaatteella ja vuokraa toimitiloja pääasiassa omistajilleen.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n tilinpäätös 2021

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n yhteystiedot

Yhtiön omistuksessa on yhteensä noin 325 000 htm2 toimitiloja. Noin 90 % niistä on Helsingin yliopiston käytössä. Kiinteistöjen kirjanpidollinen arvo vuoden 2021 lopussa oli noin 427 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät yhtiön omistamat kohteet ovat

Meilahden Haartman-instituutti ja Topeliuksenkatu 3251 957 htm²

Kumpulan kampuksen rakennukset 50 335 htm²

Viikin Biokeskukset 37 707 htm²

Viikin maatalous-metsätieteen rakennukset 34 424 htm²

Metsätalo-Topelia 24 922 htm²

Ruskeasuon rakennukset 24 615 htm²

Porthania 15 948 htm²

Helsingin yliopiston rahastot -konsernin omistuksessa on yhteensä noin 200 000 htm2 toimitiloja ja asuntoja. Noin 70 % niistä on Helsingin yliopiston käytössä. Kiinteistöjen kirjanpidollinen arvo vuoden 2020 lopussa oli 330 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät rahastojen omistamat kohteet ovat

Hirvikortteli (kiinteistöt Kaisatalosta Porthaniaan), 45 085 htm²

Siltavuorenpenger, 28 073 htm²

Kansalliskirjasto + kirjaluola, 23 923 htm²

Yliopiston päärakennus, 16 925 htm²

Meilahden Biomedicum I ja II, 16 433 htm²

Aleksanterinkatu 7 + Yliopistonkatu 4,  415 894 htm²

Asunnot, 9 146 htm²

Viikin Cultivator I ja II, 7 410 htm²

As. Oy Enontekiön Kilpisrivit, 68 %

Fastighets Ab Aleksandersgatan 7, 100 %
KOy Helsingin Kirjastoluolat, 100 %
KOy Helsingin Kaisaniemenkatu 5, 100 %
KOy Viikinmansio, 100 %
Oy Vuorikatu 3, 100 %
KOy Fabianinkatu 32, 100 %

Tiedepuiston Asunnot -konserni
Tiedepuiston Asunnot Oy (emoyhtiö), 100 %
    As Oy Viikin Aura 1, 81,99 %

As. Oy Isokatu 27, 48,6 %
Helsingin Tiedepuiston yrityshautomot Oy, 47,8 %
KOy Biomedicum Helsinki, 46,9 %
KOy Helsingin Pohj. Hesperiankatu 23 A, 50,0 %
KOy Lammin Biokylä 1, 30,0 %
KOy Helsingin Ympäristötalo, 25,4 %
As. Oy Yliopistonk. 25, 21,2 %
KOy Liiketalo, 22,9 %

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli, 9,4 % (konserni yhteensä 48,4 %)

Tytäryhtiöt

Helsingin yliopiston rahastojen tärkein yritysomistus on Yliopiston Apteekki. Yliopiston Apteekki -konsernin myynti oli 317 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yliopiston Apteekin ydintehtävä on auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan sekä edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi Yliopiston Apteekilla on yhteiskuntavastuullisia erityistehtäviä, kuten harvinaisten lääkkeiden valmistus. Lue lisää Yliopiston Apteekista täältä.

HY247 eli Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy on reilun 300 työntekijän yhteisö, joka tarjoaa kiinteistöpalvelua yliopistolaisille. HY247 vastaa rakennuttamispalveluista, ylläpitopalveluista, siivouspalveluista sekä asiantuntijapalveluista kuten vahtimestari-, kunnossapito- ja tilavarauspalveluista.

Helsingin yliopisto omistaa suomalaisen ja suomenruotsalaisen nimipäivälistan oikeudet. Näiden oikeuksien myynti muodostaa pääosan Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:n liikevaihdosta.

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy hoitaa yliopiston keksintöilmoituksia ja edistää yliopistotutkimuksesta syntyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Gaudeamus Oy julkaisee korkeatasoista tieto- ja tiedekirjallisuutta: yleisiä tietokirjoja, tutkimuskirjallisuutta, oppikirjoja, ammattikirjallisuutta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja.

HY+ on Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö, joka tarjoaa koulutusta muun muassa johtamisesta, organisaation kehittämisestä, hyvinvoinnista, kielistä, viestinnästä ja digitalisaatiosta sekä luonnosta ja ympäristöstä.

Unigrafia Oy tarjoaa paino-, tulostus- ja julkaisupalveluja. Helsingin yliopiston rahastot omistaa yhtiöstä 57,5 %. Muut omistajat ovat Aalto Holding Oy, Haaga Helia Oy Ab sekä Taideyliopisto.

Unihome Oy tarjoaa majoituspalveluita Helsingissä ja Espoossa erityisesti yliopistojen ulkomaalaisten vierailijoiden käyttöön. Helsingin yliopiston rahastot omistaa yhtiöstä 81 % ja Aalto-yliopisto 19 %.

Funidata Oy kehittää opiskelun ja opetuksen tietojärjestämäpalveluita yliopistoille. Yhtiön omistavat Helsingin yliopisto (34,0 %), Tampereen yliopisto (22,4 %), Aalto-yliopisto (18,5 %), Jyväskylän yliopisto (14,1 %), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (5,0 %), Svenska Handelshögskolan (2,8 %) ja Yrkeshögskolan Arcada Ab (3,2 %).

Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­to­jen omis­ta­mat yri­tyk­set 1.1.2023

Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy, 100 %
Helsingin Innovaatiopalvelut Oy, 100 %
Unigrafia Oy, 58 %
   Nollanollasata Oy, 100 %
Gaudeamus Oy, 100 %
HY+ Oy, 100 %
Unihome Oy, 81 %

Yliopiston Apteekki –konserni
    Yliopiston Apteekki Oy (emoyhtiö), 100 %
       Russia: Universitetskaja Apteka OOO, 100%
       Medapta Oy, 100 %

Oy 4Pharma-konserni
  Oy 4Pharma Ltd (emoyhtiö), 74,3 %
     4Pharma AB, Ruotsi, 100 %
     

Osak­kuus­yh­tiöt ja muut osak­keet

Helsingin yliopiston rahastot omistaa osuuksia monista yhtiöistä – esimerkiksi yliopiston tutkimuksesta syntyneistä startup-yrityksistä.

Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­tot on osak­kaa­na muun muas­sa seu­raa­vis­sa yh­tiöis­sä 1.1.2023

Airmodus Oy, 34,8 %
Aplagon Oy, 10,8 %
CarbonLink Oy, 18.8 % 
Dalan Animal Health Inc, USA, 12,6 %
Evexia Oy, 4,3 %
Evergreen Viherseinät Oy, 5,5 %
Fun Academy Oy, 5,0 %
GlucoModicum Oy, 18,3 %
Helsinki International Schools Group Oy, 10,7 %
Karsa Oy, 9,3 %
Megasense 25,0 %
MOPRIM Oy, 27,2 %
NADMED OY 22.1 %
Nanoform Finland Oy, 5,6 %
Rokote Laboratories Finland Oy, 4,2 %
The Solubility Company Oy, 20,4 %
Uute Scientific Oy, 10,1 %
Valo Therapeutics Oy, 21,1 %
Veil.ai Oy, 24,0 %

Helsingin yliopiston tiedesäätiö

Helsingin yliopistokonserniin kuuluva Helsingin yliopiston tiedesäätiö on perustettu yliopiston 350-juhlavuotena ja sen tarkoituksena on edistää ja tukea nuorten tieteenharjoittajien tekemää tutkimustyötä. Lisäksi se voi tukea muuta  yliopistossa tehtävää tutkimusta. Vuonna 2014 säätiö siirtyi rahoittamaan nuoria tutkijoita nimikoitujen tohtoriohjelmapaikkojen kautta.

Uutisia