HELSEED 2021
HELSEED on opiskelijayrittäjyysohjelma, jonka tavoite on kannustaa opiskelijoita kohti yrittäjyyttä sekä antaa tietoa ja tukea eri vaiheissa oleville startup-tiimeille. Lopulta Helsingin yliopiston rahastot tekee 10 000–50 000 euron alkuvaiheen sijoituksia kiinnostavimpiin startuppeihin. Ohjelman tarjoaa Helsingin yliopisto ja Helsinki Think Company. Ohjelmasta on saatavissa 1-3 opintopistettä.
Hyvän vastaanoton saanut HELSEED-ohjelma järjestetään uudelleen

HELSEED on opiskelijoille suunnattu yrittäjyysohjelma, jonka tavoitteena on innostaa opiskelijoita kehittämään ideoitaan kohti startup-yritystä. HELSEED tarjoaa opiskelijoille yrittäjyyteen liittyvää tietoa ja tukea muun muassa liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen. Helsingin yliopiston rahastot tekevät alkuvaiheen sijoituksia mielenkiintoisimpiin startup-yrityksiin. Ohjelma sopii loistavasti tiimeille, joilla on kiinnostava idea, mutta ei vielä yritystä, sekä jo yrityksen perustaneille ja jopa pidemmälläkin oleville startup-yrityksille.

HELSEED järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020. Ohjelmaan osallistui yli 20 tiimiä ja se keräsi paljon huomiota eri sidosryhmiltä. Helsingin yliopiston rahastot on toistaiseksi sijoittanut kahteen yhtiöön, molempiin 30 000 euroa. Yhtiöt ovat Evergreen Viherseinät Oy ja Evexia Oy. Evexian tarinaan voit tutustua tarkemmin Helsinki Think Companyn blogikirjoituksessa: Yrittäjyydellä terveydenhuollon alalle.

Alkuvuonna 2021 perustettiin HELSEED-lahjoitusrahasto, jonka pääomaa pyritään kasvattamaan lahjoitusten ja sijoitustuottojen avulla. Ensimmäinen ankkurilahjoittaja oli Tradeka-säätiö 50 000 euron lahjoituksella.

HELSEED-yrittäjyysohjelmassa opiskelijat työstävät ideastaan tai jo olemassa olevan yrityksen toiminnasta kirjallisen liiketoimintasuunnitelman, jonka hiomiseen he saavat apua Helsinki Think Companyn tiimiltä ja työpajoista. Helsinki Think Company järjestää HELSEED-työpajoja, joissa tarjotaan tietoa ja työkaluja liiketoiminnan eri vaiheisiin aina idean kirkastamisesta liiketoimintamallin valintaan ja liiketoimintasuunnitelman kehittämisestä sijoittajien kanssa keskustelemiseen. Työpajoista voi valita itselleen sopivimman tai osallistua vaikka kaikkiin. Työpajat ovat vapaaehtoisia ja avoimia kaikille yrittäjyystaidoista kiinnostuneille eivätkä edellytä osallistumista HELSEED-ohjelman rahoitushakuun. Tiimit ovat lämpimästi tervetulleita työstämään ideaa, liiketoimintasuunnitelmaa tai pitchiä Helsinki Think Companyn tiloihin niiden ollessa auki. Helsinki Think Companyllä on tilat kaikilla Helsingin yliopiston kampuksilla. Koska koronavirusepidemia on sulkenut tiloja, tarkistathan aukiolot Helsinki Think Companyn verkkosivuilta.

Alkuvaiheen rahoituksesta kiinnostuneiden tiimien tulee lähettää liiketoimintasuunnitelmat 31.10.2021 mennessä osoitteeseen helseed@helsinki.fi. HELSEED-tuomariston edustajat arvioivat liiketoimintasuunnitelmat ja antavat kaikille palautetta. Vakuuttavimpien liiketoimintasuunnitelmien jättäneitä tiimejä pyydetään koostamaan lyhyt pitch-esitys ja esittämään se tuomaristolle marraskuun lopulla. Helsingin yliopiston rahastot sijoittaa lupaavimpiin startup-yrityksiin 10 000–50 000 euroa alkuvaiheen rahoituksena. Mahdollisen rahoituksen ehdoista sovitaan erikseen.

Opiskelija voi saada HELSEED-ohjelmasta 1-3 opintopistettä. Yksi opintopiste on saatavissa hyväksyttävästä liiketoimintasuunnitelmasta (yhden liiketoimintasuunnitelman osalta korkeintaan viisi henkilöä voi saada opintopisteitä). Suulliseen liiketoimintasuunnitelman esittämiseen valituilla tiimeillä on mahdollista saada yksi opintopiste hyväksytystä esityksestä. Sijoitusneuvotteluihin valituilla tiimeillä on mahdollisuus saada yksi opintopiste hyväksytysti suoritetuista sijoitusneuvotteluista ja due diligence -prosessista (opintopisteen saaminen ei edellytä eikä toisaalta takaa sijoitusta Helsingin yliopiston rahastoilta). Kurssin opettaja määrittää kaikki suoritukset asteikolla hyväksytty / hylätty.

Aikataulu

HELSEED-työpajoissa jokainen omaa projektia tai yritysideaa pyörittävä pääsee takomaan konseptinsa mahdollisimman pitkälle konkreettiseen muotoon, kannustavan ilmapiirin sekä tuen voimin. Työpajat ovat avoimia ja ilmaisia kaikille. Lisätietoja työpajoista päivitetään Helsinki Think Companyn verkkosivuille.

Lue lisää Helsinki Think Companyn työpajoista

Syksyn työpajat – Helsinki Think Company

21.9. Creating a business plan
5.10. Investor's insights
12.10. Startup legalities + Q&A
19.10. Pitch clinic

Lue lisää Helsinki Think Companyn työpajoista

Liiketoimintasuunnitelmat jätettävä viimeistään 31.10.2021 klo 23:59.

Liiketoimintasuunnitelmien arviointi sekä palaute.

HELSEED pitch deckin esittelytilaisuus marraskuun lopulla

Säännöt ja ohjeet
  • Ohjelma on avoin tiimeille, joissa on mukana ainakin yksi Helsingin yliopistossa läsnäoleva perustutkinto- tai jatko-opiskelija.
  • Ohjelmaan osallistuvat liiketoimintasuunnitelmat tulee lähettää pdf-tiedostona viimeistään 31.10.2021 klo 23:59 sähköpostiin helseed@helsinki.fi. Viestissä ja materiaalissa tulee olla tiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero ja mahdollinen Helsingin yliopiston opiskelijanumero) kaikista tiimin jäsenistä. Yhteyshenkilön, joka lähettää liiketoimintasuunnitelman, tulee olla Helsingin yliopiston opiskelija.
  • Liiketoimintasuunnitelma saa olla korkeintaan 10 sivua pitkä ja sen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Liiketoimintasuunnitelma on pakollinen, mutta valinnaisesti sen lisäksi voi lähettää myös esim. pitch deckin, linkin pitch-videoon ja/tai muuta tukevaa materiaalia.
  • HELSEED-tiimi antaa kaikista lähetetyistä liiketoimintasuunnitelmista palautteen. Tyypillisesti liiketoimintasuunnitelmat pitävät sisällään mm. seuraavia asioita ja näitä asioita liiketoimintasuunnitelmissa myös arvioidaan: kuvaus ongelmasta, jonka yhtiö / yhtiön tuote ratkaisee, yhtiön tuote/ratkaisu ja sen kilpailuedut, markkina, kilpailijat, bisnesmalli, strategia viedä tuote/palvelu markkinoille, tiimi, ennusteet, toteutuneet / tulevat virstanpylväät, mihin sijoitettavat varat käytettäisiin jne.
  • Liiketoimintasuunnitelmien perusteella parhaat tiimit kutsutaan esittämään ideansa/liiketoimintansa HELSEED-jurylle. Tätä tilaisuutta varten tiimien tulee tehdä korkeintaan 10 ppt-sivua pitkä pitch-materiaali.
  • Alkuvaiheen sijoituksen 10 000 – 50 000 euroa voi saada ainoastaan jo perustettu startup-yritys (osakeyhtiö). Kuitenkin myös ideatasolla olevan hankkeen kanssa voidaan jo etukäteen neuvotella missä vaiheessa sijoituksen voisi saada, kun hanke etenee ja startup-yhtiö on perustettu.
Lisätietoja

Marko Berg, Deputy Chief Investment Officer, University of Helsinki
marko.berg@helsinki.fi
puh. +358 41 534 9893

Katariina Tonttila, Helseedprogramme manager, Helsinki Think Company
katariina@thinkcompany.fi
puh. +358 50 371 6844

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko tiimissä olevasta Helsingin yliopiston läsnäolevasta opiskelijasta jotain muita vaatimuksia? Voisiko olemassa oleva yhtiö palkata yhden Helsingin yliopiston opiskelijan tiimiinsä ja hakea sen jälkeen rahoitusta HELSEED-ohjelman kautta?

  • HELSEED-ohjelma on suunniteltu opiskelijalähtöisille startupeille ja yritysideoille. Helsingin yliopiston läsnäolevan opiskelijan täytyy olla startupissa tiimin avainhenkilö eli pelkästään opiskelijan palkkaaminen yhtiöön ei mahdollista HELSEED-ohjelman sijoituksen hakemista.

Millä tavalla Think Companyn workshopit ovat linkitetty mahdollisiin opintopisteisiin / kurssimerkintään HELSEEDin osalta?

  • Think Companyn järjestämät workshopit ovat vapaaehtoisia ja tukevat liiketoimintasuunnitelman muotoutumista ja kirjoittamista sekä antavat eväitä yritystoiminnan kehittämiseen. Tällä tavoin ne voivat kyllä auttaa kurssimerkinnän saamisessa, mutta eivät ole sille edellytys.

Voinko osallistua yksin?
•    Voit osallistua yksin, mutta suosittelemme, että etsit tiimiisi toisenkin innokkaan osallistujan. Startup-yhtiön perustaminen yksin on raskasta.

Valmistun ennen syyskuuta. Voinko silti osallistua?
•    Jos olet liiketoimintasuunnitelman palautushetkellä Helsingin yliopiston läsnäoleva opiskelija, voit osallistua ohjelmaan.

Maksaako osallistuminen?
•    Ohjelma on osallistujille ilmainen.

Olen vaihto-opiskelija Helsingin yliopistolla. Voinko osallistua?
•    Jos olet liiketoimintasuunnitelman palautushetkellä Helsingin yliopiston läsnäoleva opiskelija, voit osallistua ohjelmaan. Huomaa, että yliopiston vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti yliopisto sijoittaa lähtökohtaisesti vain Suomeen rekisteröityihin startup-yhtiöihin.

Onko ohjelmassa ikärajaa?
•    Ohjelma ei katso osallistujan ikää.

Voinko osallistua ohjelmaan, vaikka en pääse työpajoihin?
•    Työpajoihin osallistuminen on vapaaehtoista, joskin suositeltavaa.

Miten Helsinki Think Company voi auttaa minua?
•    Helsinki Think Company järjestää HELSEED-ohjelman aikatauluun merkityt HELSEED-työpajat, joissa tarjotaan tukea niin idean kuin liiketoimintasuunnitelman työstämiseen. Think Companyn kautta on mahdollista löytää myös hyviä sparrailumahdollisuuksia sekä muilta tiimeiltä että Think Companyn henkilökunnalta. Voit ottaa heihin yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse host@thinkcompany.fi. Koronatilanteen aiheuttaman poikkeustilanteen väistyessä Think Company tarjoaa tiimeille myös työskentelytiloja toimipisteillään. Tarkistathan ajankohtaiset aukioloajat Think Companyn verkkosivuilta.

Minkälaisilla ideoilla / startupeilla voi osallistua ohjelmaan?
•    Mikä tahansa idea, josta voi kehittää startup-liiketoimintaa, soveltuu ohjelmaan. Vaikka startup-yhtiöt ovat usein teknologiaan suuntautuneita, olemme varmoja, että myös muunlaisista ideoista voi rakentaa menestyvän startup-yrityksen. Helsingin yliopiston rahastojen tarjoama alkuvaiheen rahoitus on sijoitus, joten voimme sijoittaa ainoastaan voittoatavoitteleviin yhtiöihin. Think Companyn järjestämiin HELSEED-työpajoihin ovat tervetulleita kuitenkin kaikki kiinnostuneet.

Onko rahoituksessa kyse siis sijoituksesta vai tuesta?
•    Kyseessä on vastikkeellinen oman pääoman ehtoinen sijoitus. Sijoituksen vastikkeeksi Helsingin Yliopiston Rahastot saa erikseen sovittavan osuuden yhtiön osakkeista.

Minkälaisia ehtoja sijoitukseen liittyy?
•    Sijoitukseen liittyvät ehdot neuvotellaan erikseen, kuten sijoituksissa tyypillisesti. Sijoituksen yhteydessä Helsingin Yliopiston Rahastot ja startup-yhtiön tiimi (ja mahdolliset muut sijoittajat/omistajat) tekevät keskinäisen osakassopimuksen.

Voinko lähettää teille idean / pitchin esittelyvideona, jossa pystyn paremmin kuvaamaan teille asian?
•    Pitch-videon tekeminen on valinnaista, mutta ei edellytys. Videolla ei kuitenkaan voi korvata kirjallista liiketoimintasuunnitelmaa, joka tulee lähettää 31.10.2021 mennessä.

Järjestetäänkö pitchien / liiketoimintasuunnitelmien esittelytilaisuus zoomissa/teamsissa?
•    Kyllä, lähtökohtaisesti pitchien / liiketoimintasuunnitelmien esittelytilaisuus järjestetään zoomissa/teamsissa.

Lisää aiheesta