Hautomo- ja yrittäjyyspalvelut

Yliopiston hautomo- ja yrittäjyyspalvelut tarjoavat matalan kynnyksen ohjelmia, kursseja ja palveluita tukemaan yritysideoiden jalostamista, toteuttamista ja kasvua. Palvelut ovat avoimia kaikille yliopistoyhteisön jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä.
Kasvualusta tulevaisuuden tekijöille

Vahvistamme opiskelijoiden ja tutkijoiden yrittäjyystaitoja tarjoamalla heille mahdollisuuksia kokeilla, oivaltaa, oppia, epäonnistua ja yrittää. Akateemista yrittäjyyttä ja monialaista yhteistyötä tukemalla mahdollistamme jokaiselle omanlaisen reitin kasvuun ja kehitykseen.

Helsinki Incubators hautomo-ohjelmat

Maksuttomien ja kaikille yliopistoyhteisön jäsenille avoimien Helsinki Incubators hautomo-ohjelmien tarkoituksena on auttaa yksilöä tai ryhmää kehittämään yritysideaansa eteenpäin ja kartoittaa työelämätaitojaan. Ohjelmat ovat temaattisia, eli ne tarjoavat mukana oleville ryhmille jonkin aiheen, esimerkiksi kiertotalouden ympärille räätälöityä tukea niin, että ideasta tulee toteuttamiskelpoinen.

Esihautomo-ohjelmat

Esihautomo-ohjelmat tarjoavat yrittäjyyspolun alkuvaiheessa oleville matalan kynnyksen mahdollisuuden perehtyä yrittäjyyden perusasioihin kahden kuukauden ajan. Ohjelmissa pääsee perusteellisesti tutustumaan ohjelman aiheen eri ulottuvuuksiin yrittäjyyden näkökulmasta ja kehittämään omaa orastavaa ideaa saatujen oppien ja tuen siivittämänä. Esihautomo-ohjelmien tarkoitus on, että saat perustiedot siitä, mitä tarvitset löytääkseksi seuraavat askeleet oman ideasi jatkojalostuksessa.

Hautomo-ohjelmat

Varsinaiset hautomo-ohjelmat tarjoavat syvällistä tukea, kun sinulla on jo yritysidea tai ratkaisu kiteytty ja olet valmis ottamaan seuraavan askeleen kohti varsinaista yrittäjyyttä. Ohjelmien kautta saat mentorointia tarkkaan valituilta kotimaisilta ja kansainvälisiltä mentoreilta, sekä apua niin tuotteiden tai palveluiden lanseeraukseen, rahoituksen hakemiseen kuin ylipäänsä siihen, miten saat ideasi irti maasta. Hautomo-ohjelmat kestävät 6-12kk.

Helsinki Think Company - yliopiston yrittäjyysyhteisö

Helsinki Think Company tarjoaa opiskelijoille ja tutkijoille apua sekä työkaluja alkuvaiheen yrittäjyyteen, asiantuntijaksi kasvamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toiminta koostuu matalan kynnyksen tapahtumista, mentoroinnista, työpajoista ja yrittäjyyden sparrauksesta. Lisäksi Helsinki Think Company tarjoaa ilmaiset coworking-tilat Helsingin yliopiston kaikilla neljällä kampuksella omien ideoiden ja projektien työstöä varten. Think Company palvelee yrittäjiä, opiskelijoita, valmistuneita, tutkijoita, freelancereita, startuppeja ja taiteilijoita kaikilta aloilta ja taustoista.

HELSEED - opiskelijoiden oma yrittäjyysohjelma

HELSEED on opiskelijoiden oma yrittäjyysohjelma, johon ovat tervetulleita niin tuoreen yritysidean keksineet opiskelijat kuin jo pidemmällä olevat startup-tiimit. Ohjelmaan kuuluu työpajoja, joissa käsitellään yrittäjyyden eri osa-alueita. Helsingin yliopiston rahastot tekee 10 000–50 000 euron alkuvaiheen sijoituksia kiinnostavimpiin startup-yrityksiin. Ohjelmasta voi saada opintopisteitä.