Kansleri

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on yliopistolain mukaan edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa, kun se käsittelee Helsingin yliopistoa koskevia asioita.

Yliopiston johtosäännön mukaan kansleri myöntää professorin arvonimen ja dosentin arvon. Hän myös johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä. Yliopiston johdon kanssa sovitun työnjaon mukaisesti kansleri johtaa yliopiston varainhankintaa.

Kans­le­ri Kaar­le Hä­me­ri

Filosofian tohtori Kaarle Hämerin ensimmäinen viisivuotinen toimikausi Helsingin yliopiston kanslerina alkoi 1.10.2017 ja toinen kausi alkoi 1.10.2022. Kausillaan Hämeri haluaa kehittää yliopistosta entistä vahvemman ja yhtenäisen sivistysinstituution.

Syntymävuosi: 1964

Koulutus: Filosofian tohtori (fysiikka), Dosentti

Aiemmat tehtävät:
Professori (2002–) Aerosolifysiikka, Helsingin yliopisto
Fysiikan laitoksen varajohtaja 2010–
Vanhempi tutkija (2000–2002) Työterveyslaitos
Ympäristötutkimuksen koordinaattori (1998–2000)
Helsingin yliopisto -Nuorempi tutkija (1996–1998) Suomen akatemia

Professoriliiton puheenjohtaja 2015–2017

Kaarle Hämerin ansioluettelo

Julkaisut, projektit, aktiviteetit

Twitter: @KaarleHameri

Yhteys­tiedot

Helsingin yliopiston kansleri
Kaarle Hämeri
puh. 02941 22206
PL 3 (Yliopistonkatu 2)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Sähköpostitse tehtävät tiedustelut osoitteeseen kanslerinvirasto(at)helsinki.fi

Kanslerin sihteeri

Kirsi Petersen-Jessen
puh. 02941 22670
kirsi.petersen-jessen(at)helsinki.fi

Kans­le­rin sih­tee­ri (ju­ri­di­set asiat)

Sakari Melander
puh. 02941 21781
sakari.melander(at)helsinki.fi

Kans­le­rin pää­tök­set

Dosentit, professorin arvonimet ja promootiot

Uudet professorit 1.8.2015 asti

Uu­det pro­fes­so­rit

Uusien professorien tervetuliaisluennot

Kans­le­rin mat­ka­ra­ha

Lisätiedot Flammassa