Suomen uudenaikaistajat -seminaarisarjan kevään seminaarit

Viime vuonna käynnistynyt seminaarisarja Suomen uudenaikaistajat jatkuu keväällä 2023. Seminaarisarja keskittyy uudenaikaistamisen toimijoihin ja siihen millaisten ideologioiden toimesta Suomea nykyaikaistettiin.
Suomen uudenaikaistajat -seminaarisarja

Viimeisen sadan vuoden aikana Suomi on muuttunut köyhästä pohjoisesta periferiasta jälkiteolliseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Muutokseen liittyy monenlaisia yhteiskunnallisia kehityskulkuja kuten teollistuminen, talouskasvu, kaupungistuminen, koulutustason nousu sekä yhteiskunnallinen rakennemuutos. Seminaarisarja keskittyy uudenaikaistamisen toimijoihin ja siihen millaisten ideologioiden toimesta Suomea nykyaikaistettiin. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

 

Seminaari 7: Talouden uudenaikaistaminen

ke 1.2.2023 klo 12.00‒14.00, Porthania (P673)

klo 12.00-12.35 Heikkinen, Sakari: Talouden pelisääntöjen uudenaikaistaminen

klo 12.35-13.10 Kavonius, Ilja: Kurjuudesta kapitalismiin – suomalaisten kotita-louksien varallisuuden kehitys ja rooli toisen maailmansodan jälkeen

klo 13.10-13.45 Pöyry, Essi: Markkinointiajattelun kehittyminen ja suomalaisen liike-elämän uudenaikaistuminen

klo 13.45-14.00 Kysymyksiä ja keskustelua

 

Seminaari 8: Uudenaikaistamisen yhteiskunnallisia ongelmia

ti 21.3.2023 klo 12.00-14.00, Metsätalo sali 6 (Unioninkatu 40)

klo 12.00-12.35 Näre, Lena & Sari Näre: Työttömien ideologinen kurittaminen modernissa yhteiskunnassa

klo 12.35-13.10 Kuusela, Hanna: Suomen konsultoituminen?

klo 13.10-13.45 Jauho, Mikko: Sivilisaatiosairaudet ja terveydenhoidon yksilöllistyminen

klo 13.45-14.00 Kysymyksiä ja keskustelua

 

Seminaari 9: Uudenaikaistamisen pitkä linja

ma 8.5.2023 klo 12.00‒14.00, Metsätalo Sali 6 (Unioninkatu 40)

klo 12.00-12.35 Hazard, Kaarina: ”Paljon olen muuttunut taas viime kesästä. En enää häily vanhan ja uuden välillä. Olen täydellisesti uuden ajan ihminen.” – Minna Canth 18.1.1885

klo 12.35-13.10 Heikkilä, Tuomas: Modernin informaatioteknologian tulo Suomeen - tuhat vuotta sitten

klo 13.10-13.45 Sulkunen, Pekka: Allardtin modernisaatioteoria - nyt

klo 13.45-14.00 Kysymyksiä ja keskustelua

Huom. Ilmoittautumiset seminaariin 9: Uudenaikaistamisen pitkä linja ma 1.5. mennessä: tiila.juuti@helsinki.fi. Pyrimme toteuttamaan myös mahdollisuuden seminaarin seuraamiseen etäyhteydellä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki esityksen seuraamista varten.

 

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: Professori Visa Heinonen (visa.heinonen@helsinki.fi) ja professori Mika Pantzar (mika.pantzar@helsinki.fi)