Tutkijat

Kuluttajatutkimuskeskuksella on yli 40 tutkijaa ja muuta henkilöstöä eri tieteenaloilta. Kuluttajatutkimuskeskuksen johtajana toimii Päivi Timonen.

Tutkijat ja muu henkilöstö
VC
Vasileios
Charitsis
tutkijatohtori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Media- ja viestintätieteet, Liiketaloustiede

Vassilis Charitsis is a postdoctoral researcher at the Centre for Consumer Society Research. He is also affiliated with the Helsinki Inequality Initiative (INEQ). His research focuses on the intersection of digital capitalism and the datafication of everyday life.

Titiana
Ertiö
tutkijatohtori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet, Kansantaloustiede, Sosiologia, Muut luonnontieteet


VH
Visa
Heinonen
professori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Liiketaloustiede, Talous- ja sosiaalihistoria, Media- ja viestintätieteet, Kansantaloustiede
Eva-Karin
Heiskanen
professori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Liiketaloustiede, Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

I teach in the Environmental Change and Global Sustainability Master's programme (courses ECGS-201, 203 and 204, ECGS-003 and thesis course ECGS-004) as well as in the Bachelor's programme on Social Change (course YK-601). I supervise doctoral students in the Doctoral Programme in Social Science and Doctoral Programme in Interdisciplinary Environmental Sciences. I lead research projects and conduct research in sustainable consumption and energy transitions, including research on their social impacts and acceptability.

JH
Joel
Hietanen
apulaisprofessori, toinen kausi
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Filosofia, Liiketaloustiede
MJ
Mikko
Jauho
yliopistotutkija
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Sosiologia


Nina
Kahma
yliopistotutkija
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

I work as a Principal Investigator in ECO2 (Energy Conscious Consumers) project and as a researcher in FIT4RRI (Fostering Improved Tools for Responsible Research and Innovation). Both projects receive Horizon 2020 - funding.

TK
Tuija
Kajoskoski
tohtorikoulutettava
Kuluttajatutkimuskeskus


Ilja
Kavonius
yliopistotutkija
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Talous- ja sosiaalihistoria, Kansantaloustiede, Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka, Tilastotiede

Yliopistotutkija ja dosentti liittyen talouden ja hyvinvoinnin mittaamiseen. Tutkimusaiheeni liittyvät erityisesti tulojen, kulutuksen ja varallisuuden mittaamiseen. Lisäksi olen tutkinut näiden kasvua, jakautumista ja potentiaalista riskiä talouksille. Tutkimukseni lisäksi opetan sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa vuosittain luentokurssin “Challenges of Globalization, Sustainable Development and Changing Society to the Measurement of Economies and Welfare”. Työskentelen 25% Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja 75% Euroopan keskuspankissa.

KK
Katri
Koistinen
yliopistonlehtori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
OK
Outi
Koskinen
tohtorikoulutettava
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Sosiologia

Työskentelen tohtorikoulutettavana Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Sosiologian väitöskirjassani tutkin suomalaisten kotitalouksien arkisia ruoan kuluttamisen käytäntöjä, joihin liittyy liha. Olen kiinnostunut siitä, miten ja millaisia suhteita ihmisten, ruoantuotantoon kietoutuneiden eläinten ja ympäristön välille muodostuu näiden käytäntöjen välityksellä. Teoreettisesti työskentelen käytäntöteorioiden ja feminististen hoivateorioiden risteyskohdissa.

Salla-Maaria
Laaksonen
tutkijatohtori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Olen viestinnän ja teknologian tutkija, joka on työskennellyt myös organisaatiotutkimuksen ja teknologian tutkimuksen parissa. Tällä hetkellä tutkin datan, algoritmien ja automaation käyttöä organisaatioissa, sekä hybridin mediatilan lainalaisuuksia erityisesti kuluttajien ja organisaatioiden kohtaamisissa. Aiemmin olen tutkinut muun muassa organisaatiomainetta, poliittista viestintää verkossa, organisaatiomaineen psykofysiologiaa ja organisoitumista digitaalisilla alustoilla. Lisäksi olen digitaalisten ja laskennallisten menetelmien asiantuntija.

ML
Minna
Lammi
yliopistotutkija
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Media- ja viestintätieteet
AL
Anna-Riitta
Lehtinen
projektisuunnittelija
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Muut yhteiskuntatieteet

Toimin tutkijana kohtuullista kulutusta (viitebudjetit) ja velkaantumista käsittelevissä hankkeissa.

TL
Tuukka
Lehtiniemi
tutkijatohtori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Sosiologia

I'm an economic sociologist interested in how the uses we invent for new technologies are shaped by how we imagine the economy to work. My research concerns the data economy, data activism and automated decision-making. In my doctoral thesis I examined alternative imaginaries about the data economy. My work has been published in e.g. New Media & Society, Big Data & Society and Surveillance & Society.

Ella
Lillqvist
tutkijatohtori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Liiketaloustiede, Media- ja viestintätieteet, Kielitieteet

I am a postdoctoral researcher whose current interests include consumer debt and financial culture particularly in digital media contexts. I take a discursive perspective and focus broadly on how people navigate or resist oppressive cultural-economic systems.

Kaisa
Matschoss
yliopistotutkija
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Kansantaloustiede

I work as a university researcher with topics related to sustainable energy consumption, experimentation and innovation, and citizen participation.

MP
Mika
Pantzar
professori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Kansantaloustiede, Liiketaloustiede, Liikuntatiede, Sosiologia

My current research interests focus on big data, large data sets of various forms (human physiology, netnography, social media etc.) (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/consumer-society-research-cent.... My former project (2006-2011) Co-production of innovations – Towards an integrative theory of practice within the Academy of Finland and Aalto University was finalized in co-authored book with Elizabeth Shove and Matt Watson Everyday life: The dynamics of social practice (SAGE, 2012). I have published articles widely within consumer research, design and technology studies, rhetoric of economic policy, food and future studies and systems research (e.g. in Design Issue, Design Journal, Journal of Advertising, Journal of Consumer Culture, Journal of Consumer Studies and Home Economics, World Futures; Journal of Futures Studies, Ethnologia Europaea, Technology Analysis and Strategic Management, Journal of Organizational Ethnography Health Sociology Review New Media & Society, Techné: Research in Philosophy and Technology, Consumption Markets & Culture). Major works are published in Finnish: Domestication of technology. From science of consumption to art of consumption (Tammi, 1996) was awarded both by the Finnish State and the Finnish Science Council. Future home - inventing needs for domestic appliances. (Otava, 2000) is widely used in many universities. Ja suomeksi vähän epävirallisemmin: Olen tutkijana kaikkiruokainen. Aloitin urani kansainvälisen talouden ja julkistalouden ekonomistina vuonna 1981 Taloudellisessa Suunnittelukeskuksessa ja tämän jälkeen olen toiminut lukuisissa eri tutkimuslaitoksissa ja -yksiköissä (mm. nykyisen Aalto-yliopiston kuudella eri laitoksella). Useimpia tutkimusteemojani on yhdistänyt kiinnostus muutoksen yleiseen dynamiikkaan. Monitieteisyys ja akateeminen uteliaisuus kiehtoo tänä päivänä yhtä paljon kuin aloittaessani aikoinaan tutkijan urani Kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitoksella. Tämän päivän erityisenä kiinnostukseni kohteena ovat uudet massiiviset (digitaaliset) kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset aineistot, ja mahdollisuus lähestyä niitä tuorein metodisin ja teoreettisin välinein. Toinen lempiteema on: ”Economics of sport, health and happiness”. Uusia näkökulmia akateemiseen kuluttajatutkimukseen olen kehittänyt tarkastelemalla muun muassa talouden, kehon ja mielen rytmejä niin sanotun rytmitalouden ja käytäntöteorian viitekehyksissä. Sosiaalisen median tunnedynamikka on uusin tutkimusalueeni. Tutkimustyötäni värittää pyrkimys ylittää tuottajan ja kuluttajan vastakkainasetteluja. Tähän liittyen sain vuonna 1997 Valtion tiedonjulkistamispalkinnon Kuinka teknologia kesytetään -kirjastani. Luottamus on toimivan talouden edellytys. Luottamuksen rakentamisen tarvitaan kriittistä tutkimusta. Yhtä tärkeä on dialogi eri markkinaosapuolien välillä. Omassa työssäni tämä on näkynyt sekä yrityksenä osallistua julkiseen keskusteluun että runsaana yleisesitelmien pitämisenä. Tieteellisiä artikkeleita olen julkaissut kymmenittäin ja eri tiedotusvälineissä olen esiintynyt satoja kertoja. Tällä hetkellä olen vakituinen Kauppalehden kolumnisti ja Yleisradion ”Pyöreän pöydän” jäsen.

Pages