Opiskelu

Kuluttajatutkimuskeskus vastaa Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunnasta sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa. Opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden perehtyä kulutustutkimuksen monitieteiseen kenttään. Keskuksen tutkijat opettavat myös useiden muiden koulutusohjelmien kursseilla.
Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunta

Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden perehtyä kulutustutkimuksen monitieteiseen kenttään. Kulutusta lähestytään moniulotteisena ilmiönä yhteiskuntatieteellisin tutkimusottein sekä empiirisistä että teoreettisista näkökulmista. Opintosuunnan kursseilla tarkastelun pääpaino on kulutuskulttuurissa, kulutusyhteiskunnassa ja sen pitkän aikavälin trendeistä nykypäivän laajenevaan digitaalisen kulutuksen maailmaan. Edelleen kiinnostuksen kohteena ovat kuluttajien toimijuus, vallankäyttö, hyvinvointi ja tasa-arvo, kulutuksen rakenne, kulutukseen liittyvät eettiset ja ekologiset kysymykset sekä kestävän kulutuksen mahdollisuus ja väistämättömyys niin paikallisesti kuin globaalistikin. Kulutuksen rakenteista erityistä huomiota kohdistetaan tulonjakoon, palveluihin, kauppaan ja teknologisiin alustoihin, missä kasvava osa kulutuksesta nykyään tapahtuu. Myös ihmisen suhde materiaan ja tavaramaailmaan saa oman huomionsa.

Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunnan kursseilla käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi:

  • kulutustutkimus tieteenalana
  • kulutuskulttuuri, valta ja vaikuttaminen
  • kulutukseen liittyvät poliittiset kysymykset
  • digitaalisen kuluttamisen käytännöt ja etiikka
  • kestävä kulutus

Opintosuunnan suoritettuaan opiskelijalla on kattava kuva kulutustutkimuksen suuntauksista ja lähitulevaisuuden tutkimustarpeista sekä käsitys kuluttajien roolista muuttuvassa taloudessa ja yhteiskunnassa. Opiskelija ymmärtää kulutukseen liittyviä muutoksia ja kykenee siirtämään oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Opiskelija osaa opintosuunnan opinnot suoritettuaan soveltaa ja arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja keskustelua kulutuksesta. Opintosuunta tarjoaa opiskelijalle valmiudet Suomessa tai ulkomailla monenlaisiin julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntija- ja johtamistehtäviin, jotka edellyttävät ymmärrystä kuluttajasta, kulutusyhteiskunnasta ja kulutukseen liittyvistä haasteista ja ilmiöistä.

Helsingin yliopistossa Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunta tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden suorittaa maisterin ja tohtorin tutkinto erikoistumalla kulutustutkimukseen. Opiskelijat saavat mahdollisuuden myös päästä mukaan meneillään oleviin tutkimushankkeisiin ja sitä kautta kokemuksen tutkimuksen maailmasta, mikä on eduksi maisteritutkielmaa tai väitöskirjaa tehtäessä.

Voit olla kiinnostunut politiikasta, taloudesta, kestävyydestä, yksilöstä, rahasta, ympäristöstä, historiasta, teknologiasta, rituaaleista - kulutuksen teema läpileikkaa koko yhteiskunnan.
Esillä ovat esimerkiksi dataan liittyvät aiheet, kestävyysteemat - kursseilla vahva tutkimuspohja yhdistyy tuoreeseen tutkimukseen.

Merkittävin osa opetuksesta tapahtuu sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmissa sekä ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa (ECGS). Syksystä 2020 alkaen KTK tarjoaa oman opintosuunnan "Kulutus yhteiskunnassa" sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan.

Kulutus yhteiskunnassa -maisteriohjelman opiskelijat voivat myös osallistua taloustieteen osaston elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman kursseille.

Tutustu opintosuuntaan
Jatko-opinnot

Kuluttajatutkimuksen jatko-opiskelijoiden tulee kuulua johonkin Helsingin yliopiston tohtoriohjelmista. Lisätietoa tohtorikoulutuksesta HY:n Tohtorikoulutus -sivuilla. Mikäli olet kiinnostunut kuluttajatutkimuksen jatko-opinnoista, olethan yhteydessä ohjaaviin tutkijoihimme.