Opiskelu
Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat opettavat useiden koulutuohjelmien kursseilla.

Merkittävin osa opetuksesta tapahtuu sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmissa sekä ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa (ECGS). Syksystä 2020 alkaen KTK tarjoaa oman opintosuunnan "Kulutus yhteiskunnassa" sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan.

KTK:n tarjoamia kandi- ja maisterikursseja
  • SOSK-208 Näkökulmia kulutustutkimukseen
  • SOSK-KY501 Consumption of novelty
  • SOSK-508 Consumer behaviour
  • CUR-142163403 Digitaalinen media ja yhteiskunta
  • ECGS-201 Perspectives on sustainable consumption
  • ECGS-202 Sociotechnical reconstruction of consumer society
  • ECGS-203 Sustainability in everyday life
  • ECGS-204 Business in the natural environment
  • ECGS-003 Applied sustainability science – a project course
  • ECGS-004 Master’s thesis seminar

Voit tutustua kurssien sisältöön helsinki.fi:n Opiskelu-palvelun sivuilla

Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunta

KTK:n tarjoama opintosuunta "Kulutus yhteiskunnassa" on osa valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden maisteriohjelmaa.

Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunnassa tarkastellaan kulutusta, kuluttajia ja kulutusyhteiskuntaa määrällisin ja laadullisin tutkimusmenetelmin sekä yhdistämällä menetelmiä. Tutkimuskenttä on hyvin laaja, joten monitieteisyys on luontevaa kulutusta ja sen ilmiöitä tarkastelevalle empiiriselle tutkimukselle. Yhtäältä kulutus ja sen muutokset ja toisaalta kulutus yhteiskuntaa muuttavana tekijänä ovat keskeisiä tutkijoiden mielenkiinnon kohteita.

Lisätietoja:

Jatko-opinnot

Kuluttajatutkimuksen jatko-opiskelijoiden tulee kuulua johonkin Helsingin yliopiston tohtoriohjelmista. Lisätietoa tohtorikoulutuksesta HY:n Tohtorikoulutus -sivuilla. Mikäli olet kiinnostunut kuluttajatutkimuksen jatko-opinnoista, olethan yhteydessä ohjaaviin tutkijoihimme.