Kulutus yhteiskunnassa: Jutta Linna

Kuluttajatutkimuskeskus vastaa Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunnasta sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa. Tiila Juuti haastatteli maisteriopiskelija Jutta Linnaa loppuvuodesta 2021 opintosuunnassa opiskelusta.

Jutta Linna aloitti opiskelut Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunnassa vuonna 2020 opintosuunnan ollessa vielä aivan tuore. Jutan mukaan hänen taustansa liiketaloudesta ja sosiologiasta yhdistyivät ohjelmassa niin hyvin, että muutaman kurssin jälkeen hän halusikin tehdä koko maisterintutkintonsa kulutuksen teemojen parissa.

"Tässä ohjelmassa voit olla kiinnostunut politiikasta, taloudesta, kestävyydestä, yksilöistä, rahasta, ympäristöstä, historiasta, teknologiasta, rituaaleista - kulutuksen teema läpi leikkaa koko yhteiskunnan. "

-Jutta Linna

Jutta kertoo itsellään olleen haasteena generalistinen mielenkiinto useaan aiheeseen kuten kestävyyteen, yritysmaailmaan, kapitalismin vaikutuksiin ja yhteiskuntaan ylipäänsä, joten hänelle opintosuunta, jossa nämä yhdistyivät, oli hyvin mieluisa.  "Tässä ohjelmassa voit olla kiinnostunut politiikasta, taloudesta, kestävyydestä, yksilöistä, rahasta, ympäristöstä, historiasta, teknologiasta, rituaaleista - kulutuksen teema läpi leikkaa koko yhteiskunnan", Jutta kuvailee opintosuuntaa.

Opetuksen osalta parhaita puolia Jutan mielestä oli se, miten kursseilla vahva tutkimuspohja yhdistettiin tuoreeseen tutkimukseen. Samoin se, että luennoitsijat tulivat eri taustoista eri mielipiteillä, inspiroi sekä kannusti myös opiskelijoita olemaan eri mieltä asioista. Myös kannustus löytää omia kiinnostuksen kohteita oli Jutalle tärkeää. "Äärettömän kiva, kun ohjelmassa kannustetaan tosi paljon yksilöllisyyteen: jos löydät jonkun kiinnostuksen kohteen niin kannustetaan menemään sitä kohti”, hän kertoo.

Jatkosta ja tulevaisuudesta Jutta ei vielä osaa tarkemmin sanoa, mutta väitöskirja ja tutkijan urakin kiinnostavat mahdollisesti. Jutta nostaa esille uuden opintosuunnan kääntöpuolen, kun ei vielä ole juuri alumneja, jotka kertoisivat, minne ovat päätyneet. Häntä kuitenkin kiinnostaisi olla mukana tuomassa humaania puolta teknologiaan.

Opintosuuntaa ja kursseja valitessa Jutta kannustaa käymään tutustumassa kurssikuvauksiin ja sisältöihin, joiden avulla hänkin kursseja aikoinaan valitsi. "Opiskelu laajensi käsitystä kulutuksesta, sitä ei voi miettiä vain rahan kautta, vaan kulutamme myös aikaa, resursseja, palveluita, sähköä", Jutta kertoo. "Opintojen avulla ymmärtää miten laaja-alaista kulutus voi olla."

"Opiskelu laajensi käsitystä kulutuksesta, sitä ei voi miettiä vain rahan kautta, vaan kulutamme myös aikaa, resursseja, palveluita, sähköä. Opintojen avulla ymmärtää miten laaja-alaista kulutus voi olla."

-Jutta Linna