Kaikille avoin verkkokurssi digitaalisesta yhteiskunnasta

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on tarjolla uusi kaikille avoin
MOOC-verkkokurssi joka käsittelee digitaalista yhteiskuntaa eri
näkökulmista. Kurssi on osa Kuluttajatutkimuskeskuksen tarjoamaa opetusta.
Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla

Digitaalinen media, sähköiset palvelut ja teknologiset laitteet ovat erottamaton osa arkea ja yhteiskuntaa. Miten digitalisoituminen vaikuttaa sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan? Millaisia poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia ilmiöitä teknologiaan liittyy? Kaikille avoimella verkkokurssilla käsitellään teknologiavälitteisen toiminnan ulottuvuuksia sosiologian, sosiaalipsykologian, viestinnän ja politiikan tutkimuksen näkökulmista. 

Vallitseva keskustelu digitalisoituvasta yhteiskunnasta keskittyy vahvasti teknologiaan, sen mahdollisuuksiin tai sen suitsimiseen: Miten teknologiat vaikuttavat uutisvirtaamme, koukuttavat meitä ja auttavat vieraita valtoja vaikuttamaan vaaleihin? Miten automaattinen päätöksenteko, lisääntyvä digitaalinen valvonta ja sisältöjä järjestävät algoritmit muokkaavat yhteiskuntaa?

Digitaalisuuden vaikutukset ja haasteet eivät kuitenkaan ole pelkästään teknologisia. Ymmärtääksemme digitaalista yhteiskuntaa meidän täytyy myös ymmärtää ihmismieltä, ihmisten sosiaalista toimintaa, ja sitä, miten ihmiset kollektiiveissa ja organisaatioissa tekevät päätöksiä. Näiden iholle tulevien kysymysten sijaan yhteiskunnassa keskustellaan mielellään teknologiasta ja heijastetaan siihen erilaisia ihmisen toimintaan liittyviä vajavaisuuksia ja ongelmia. 

Kun ihmisten toiminta kietoutuu algoritmisiin järjestelmiin, teknologisoituvan yhteiskunnan ymmärtäminen vaatii myös ihmistieteiden näkökulmia. Siksi tarvitsemme kaikille avointa yliopisto-opetusta, jonka avulla voimme paremmin ymmärtää itseämme ja toimintaamme digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Miten kurssin voi suorittaa?

Kurssissa on seitsemän osiota, jossa kussakin on kaksi luentoa tai podcastia sekä erilaisia tehtäviä. Luennoilla ovat äänessä suomalaiset teknologiaa tutkivat ihmistieteilijät. 

Kurssin voi suorittaa omassa aikataulussa ilmaiseksi kirjautumalla Helsingin yliopiston MOOC-ympäristöön. Siitä voi myös saada 2 opintopistettä rekisteröimällä suorituksen Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston ilmoittautumislomakkeella. Rekisteröinti maksaa 30 euroa. 

Kurssin voi laajentaa 5 opintopisteen laajuiseksi avoimen yliopiston kautta, jolloin opintojakso on osa politiikan ja viestinnän kandiohjelmaa tai sosiaalitieteiden maisteriohjelmaa.  

Kurssin ovat tuottaneet politiikan ja viestinnän kandiohjelma ja sosiaalitieteiden maisteriohjelma yhteistyössä Digitaalisten yhteiskuntatieteiden tieteellisen seuran Rajapinta ry:n kanssa. Kurssi on toteutettu valtiotieteellisen tiedekunnan kehittämisrahalla.

 

Yhteyshenkilöt:

Dosentti Salla-Maaria Laaksonen

Dosentti Janne Matikainen