Opettaja nyt ja tulevaisuudessa
Tutkimusryhmä tutkii institutionaalista koulutusta, kasvatusta ja opetusta muuttuvissa konteksteissa tieteen perusehdoista, itsenäisyydestä ja kriittisyydestä kiinni pitäen. Tutkimusteemoina on opettajuuden rakentuminen, opettajana kehittyminen ja pedagoginen ajattelu, ja koulutodellisuus. Kiinnostuksen kohteina ovat myös koulutuspolitiikka, kasvatuspäämäärät, sekä opetussuunnitelmatraditiot.