Opettaja nyt ja tulevaisuudessa
Tutkimusryhmä tutkii institutionaalista koulutusta, kasvatusta ja opetusta, ja tutkimusperustaista opettajankoulutusta muuttuvissa konteksteissa tieteen perusehdoista, itsenäisyydestä ja kriittisyydestä kiinni pitäen.

Tutkimusryhmän fokuksessa on opettajuuden rakentuminen, opettajana kehittyminen, opettajan pedagoginen ajattelu, didaktiikka sekä koulutodellisuus. Kiinnostuksen kohteina ovat myös koulutuspolitiikka, kasvatuspäämäärät, sekä opetussuunnitelmatraditiot. Tutkittavia teemoja lähestytään kasvatustieteiden lähtökohdista, mutta myös tieteidenvälisesti.