Tutkijat

Ryhmään kuuluvat seuraavat tutkijat.
Olli Vesterinen

Olli Vesterinen (LO, KT) työskentelee yliopettajana Haaga-Helian Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.