Tutkijat

Tutkijoidemme tutkimusintressit ja tutkimuksen kohteet.
Määttä, Simo K.

Ph.D., käännöstieteen apulaisprofessori, ranskan kielen dosentti

Simo Määttä on TRAST-tutkimusyhteisön johtaja. Hän tutkii tällä hetkellä lingua franca -tulkkausta, kielinäkemyksiä, tarkkuutta, multimodaalisuutta, toimijuutta, empatiaa ja kielellisten oikeuksien toteutumista asioimis- ja oikeustulkkauksessa. Lisäksi hän tutkii asioimistulkkaukseen liittyvää kääntämistä, vihapuhetta sekä diskurssin, ideologian ja performatiivisuuden teoriaa. Aiemmassa tutkimuksessaan hän on käsitellyt sosiolingvistisen variaation kääntämistä kirjallisuudessa sekä alueellisia ja vähemmistökieliä koskevaa kielipolitiikkaa. Hänen tutkimuksensa taustalla on sosiolingvistinen käännösteoria ja kriittinen sosiolingvistiikka ja diskurssintutkimus. Määttä on oikeustulkkirekisterilautakunnan puheenjohtaja.

Tutkimusprofiili

Pakkala-Weckström, Mari

FT, käännöstieteen ja englantilaisen filologian dosentti, englannin kääntämisen vanhempi yliopistonlehtori, Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman johtaja

Mari Pakkala-Weckströmin tutkimuskohteita ovat kääntämisen pedagogiikka, diskurssianalyysi ja keittokirjojen kääntäminen.

Tutkimusprofiili

Alho, Marjut

FT, saksan kääntämisen yliopistonlehtori 

Marjut Alho opettaa terminologiaa ja saksan kääntämistä.   

Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli eurorahaan liittyvää terminologiaa. Tällä hetkellä hän keskittyy tutkimuksessaan erityisesti käännösten tuomaan lisäarvoon asiakkaan näkökulmasta sekä erikoisalojen kääntämiseen.

Eskelinen, Juha

FM, englannin kääntämisen yliopisto-opettaja 

Juha Eskelinen opettaa työelämä- ja asiantuntijuusopintoja sekä englannin kääntämistä. Lisäksi hän valmistelee väitöskirjaa, jossa hän tutkii käännöspedagogiikkaa ja oppimista sekä kääntäjänkoulutuksen ja työelämän käytäntöyhteisöjen välisiä ilmiöitä. 

Tutkimusprofiili

Franzon, Johan

FT, ruotsin kääntämisen yliopisto-opettaja 

Johan Franzon opettaa ruotsin kääntämistä. Väitöskirjassaan (2009) hän vertasi musikaalin My Fair Lady kolmea skandinaavista käännöstä. Myöhemmin hän on tutkinut laulujen kääntämistä eri muodoissaan ja eri tarkoituksiin sekä musiikkiteatterikääntämisen historiaa ja populäärimusiikin käännösstrategioita. Hän on yksi Song Translation Studies: Lyrics in Context -kokoomateoksen (2021) toimittajista. 

Tutkimusprofiili

Kuusi, Päivi

FT, käännöstieteen yliopistonlehtori 

Päivi Kuusen tutkimusalueita ovat vähemmistökielten kääntäminen, kääntäjänkoulutus, kaunokirjallisuuden kääntäminen ja kääntämisen universaalit. Tällä hetkellä Kuusi keskittyy tutkimuksessaan kääntäjänkoulutuksen rooliin kielenelvytyksessä ja toimii käännöstieteen asiantuntijana ja käännösseminaarien vastuuopettajana koulutus-, tutkimus- ja käännöshankkeessa Kiännä! Kääntäminen, elvytys ja uhanalainen karjalan kieli

Tutkimusprofiili

Lautenbacher, Olli Philippe

FT, käännöstieteen dosentti, ranskan kielen ja kääntämisen yliopistonlehtori

Olli Philippe Lautenbacherin tutkimuskohteita ovat vastaanottotutkimus, multimodaalisuus, tekstitys ja silmänliiketutkimus.

Tutkimusprofiili

Nordman, Lieselott

FT, ruotsin kääntämisen yliopistonlehtori 

Tutkimusprofiili

Probirskaja, Svetlana

FT, venäjän kääntämisen yliopistonlehtori 

Svetlana Probirskaja on aiemmin tutkinut oikeusalan kääntämistä, ja väitöskirjassaan hän analysoi Suomen ja Venäjän välisiä bilateraalisia sopimuksia. Viime aikoina hän on tutkinut sota-ajan kääntämistä ja tulkkausta ja arkielämän kääntämis- ja tulkkauskäytäntöjä. Probirskaja yhdisti kaikki kiinnostuksen kohteensa Koneen Säätiön rahoittamassa projektissa Suomen ja Venäjän väliset translationaaliset tilat monikielisessä maailmassa: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustutkimusta

TUHAT

Riippa, Anne

FT, käännöstieteen yliopistonlehtori 

Riippa tutkii kerronnallisen empatian käännettävyyttä, oikeustulkkien koulutusta Suomessa ja näytelmätekstien kääntämistä kulttuurienvälisyyden näkökulmasta. Post doc -tutkimuksessaan hän on tarkastellut kerronnallista empatiaa ja fokalisaatiota ranskankielisessä nykykirjallisuudessa (Leïla Slimani, Michel Houellebecq), sekä kaunokirjallisuutta kielenoppimisen resurssina. Väitöskirjassaan Riippa tutki intertekstuaalisuutta ja vanhojen kertomusten uudelleenkirjoituksia kolmen ranskalaiskirjailijan (Albert Camus, André Gide ja Paul Claudel) tuotannossa. Riippa on myös ranskan kielen opettaja (2003) ja rekisteröity oikeustulkki (2022). 

Tutkimusprofiili

Salminen, Jenniliisa

FT, venäjän kielen ja kääntämisen yliopistonlehtori 

Jenniliisa Salminen opettaa venäjän kääntämistä. Hän on tutkinut venäläisten naiskirjailijoiden vastaanottoa Suomessa 2000-luvulla ja ylirajaiseen kirjallisuuteen liittyviä kielikysymyksiä. Hänen ajankohtainen tutkimusaiheensa on venäläisten ja neuvostoliittolaisten kansansatujen suomennokset. 

Tutkimusprofiili

Tenhonen-Lightfoot, Erja

FL, tulkkauksen yliopisto-opettaja 

Erja Tenhonen-Lightfoot on opettanut Helsingin yliopistossa vuodesta 1997 lähtien ja on myös tulkki ja konferenssi- ja oikeustulkkauspalvelun tarjoaja. Hänen aktiivityökieliään ovat suomi, saksa, englanti ja ruotsi ja passiivisia kieliään venäjä ja viro. Tenhonen-Lightfoot on filosofian lisensiaatti ja tutkii väitöskirjassaan rikosoikeuden pääkäsittelyjen tulkattavuutta Helsingin käräjäoikeudessa 2000-luvun alussa. Hän on mukana Diakin koordinoimassa oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksessa

Tutkimusprofiili 

375 humanistia

 

von Wolff, Stuart

FL, englannin kääntämisen ja tulkkauksen yliopisto-opettaja 

Stuart von Wolff opettaa kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa. Hänen aktiivityökielensä ovat englanti, suomi, ranska ja saksa; hänen passiivikielensä ovat unkari ja ruotsi. 

Stuart on filosofian lisensiaatti, ja hän tutkii väitöskirjassaan tulkki- ja kääntäjäkoulutusta sekä pedagogiikkaa, erityisesti monikielisyyttä ja kulttuurienvälistä viestintää.