Väitöskirjatutkijat

Väitöskirjatutkijat ja väitöskirjojen aiheet.
Acosta Vicente, Carmen

Sukupuolen merkitys asioimistulkkauksessa.

Ahokas, Sirkka

Suomen ja Venäjän säädöskielen käsitteiden määrittely – Onko oikeuskäsitteen kehys mallinnettavissa?

Tutkimusprofiili

Korpi, Suvi

Genre-sujuvuus englanninkielisen tieteiskirjallisuuden suomennoksissa.

Kóbor-Laitinen, Zita

Multimodaalisuus ja kommunikatiivinen tasapaino vuorovaikutustilanteissa, joissa kirjoitettu, puhuttu ja viitottu kieli ovat yhtä aikaa läsnä.

Tutkimusprofiili

Krairiksh, Valisa (Fon)

When necessity and tradition collide: Language practices for diversity and inclusion in student associations at Aalto University.

Nivala, Merja

Väitöskirjan aihe: ranskan kielen on-pronomini ja sen suomenkieliset vastineet. Lisäksi Merja Nivala työskentelee luetteloijana ja kääntäjänä Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa projektissa J. A. Eh­ren­strö­min rans­kan­kie­li­sen kir­jeen­vaih­don luet­te­loin­ti, suo­men­ta­mi­nen ja jul­kai­se­mi­nen.

Nyholm, Mira

Somaattiset eli ruumiinjäseneen viittaavat fraasit, niiden kognitiiviset merkitykset ja fraasien kääntäminen kaunokirjallisuudessa.

Tutkimusprofiili

Saarenmaa, Annukka

Kommunikatiivinen valta ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet – virolaisten siirtotyöläisten kokemuksia neuvottelusuhteen rakentumisesta tulkatussa viestintätilanteessa.

Vainikka, Mari

Kulttuuristen merkitysten vaikutus asioimistulkkauksen laatuun ja asioimistulkkien selviytymisstrategiat englannin ja ranskan lingua franca -tulkkauksissa.

Tutkimusprofiili

Vitikainen, Kaisa

Kielensisäinen tekstitys (tekstittäminen kuuroille ja huonokuuloisille, SDH), keskittyen live-tekstitykseen ja sanelutekstitykseen.

Tutkimusprofiili