Käännöstieteen tutkijayhteisö

Helsingin yliopiston käännöstieteen tutkijayhteisöön (TRAST) kuuluu kääntämisen, tulkkauksen, terminologian ja käännösteknologian tutkijoita. Kääntämisellä ja tulkkauksella on suuri merkitys yhteiskunnassa. Käännös- ja tulkkaustoiminta on tärkeä osa kielipolitiikkaa ja edistää kielellisten ihmisoikeuksien toteutumista. Kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden käännökset vaikuttavat olennaisesti kirjakielen, kirjallisuuden ja koko kulttuurin ja yhteiskunnan kehitykseen. Pyrimme tutkimustoiminnallamme parantamaan kääntämisen ja tulkkauksen laatua, korostamaan kääntämisen ja tulkkauksen merkitystä nyky-yhteiskunnassa sekä edistämään korkealaatuista kääntäjä- ja tulkkikoulutusta. Tutkimuksemme on monitieteistä, ja siinä käännöstieteelliseen tutkimukseen yhdistyy muita soveltuvia aloja, kuten kirjallisuustiede, kielitiede, sosiologia, semiotiikka, kognitiotiede, kieliteknologia ja digitaaliset ihmistieteet.

Ajankohtaista