Dosentit

Muissa ohjelmissa tai yliopistoissa opettavat ja eläköityneet dosentit.
Hartama-Heinonen, Ritva

FT, käännöstieteen dosentti 

Ritva Hartama-Heinosen tutkimusalueita ovat käännöstiede (yleinen ja semioottinen käännösteoria, kääntämisen semioottiset tarkastelutavat, kulttuurinsisäinen kääntäminen, kääntäjänkoulutus) ja semiotiikka (kääntämisen semiotiikka, Charles S. Peircen semeiotiikka, yleinen semiotiikka). 

Tutkimusprofiili

Keinänen, Nely

FT, englantilaisen filologian ja käännöstieteen dosentti, englannin kielen vanhempi yliopistonlehtori 

Nely Keinänen opettaa englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmassa. Hänen erikoisalojaan ovat Shakespeare (ml. Shakespeare Suomessa), englanninkielinen renessanssidraama ja runous, varhaismodernin ajan naiskirjailijat ja näytelmien kääntäminen.

Tutkimusprofiili

Kinnunen, Tuija

FT, käännöstieteen dosentti 

Tuija Kinnunen on saksan kääntämisen yliopistolehtori Tampereen yliopistossa. 

Tuija Kinnunen on tutkinut lakitekstien kääntämistä ja käännösten käyttöä oikeudenkäyntiaineistona, tulkin toimijuutta ja moniammatillista yhteistyötä sekä multimodaalisuutta oikeustulkkauksessa. Hän sai Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Tiedon helmi -palkinnon opetusansioistaan vuonna 2018. 

Tutkimusprofiili

Kudashev, Igor

FT, venäjän kääntämisen dosentti 

Igor Kudashev toimii venäjän kielen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. 

Tutkimusprofiili

Pasanen, Päivi

FT, käännöstieteen dosentti 

Päivi Pasanen oli venäjän kääntämisen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii kääntämisen pedagogiikkaa ja kehyspohjaista terminologiaa sekä jokapäiväisiä termejä. Pasanen johti Kääntämisen ja tulkkauksen opetuksen digiloikka -projektia. 

Tutkimusprofiili

Salmi, Leena

FT, käännöstieteen dosentti 

Leena Salmi toimii ranskan kielen yliopistonlehtorina Turun yliopistossa.

Taivalkoski-Shilov, Kristiina

FT, käännöstieteen dosentti 

Kristiina Taivalkoski-Shilov toimii professorina Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut kaunokirjallisuuden kääntämiseen ja erityisesti 1700-luvun kirjallisuuteen.

Tutkimusprofiili