Professorit ja dosentit

Professorien ja dosenttien tutkimusintressit ja tutkimuksen kohteet
Määttä, Simo K.

Ph.D., käännöstieteen apulaisprofessori, ranskan kielen dosentti

Simo Määttä on TRAST-tutkimusyhteisön johtaja. Hän tutkii tällä hetkellä lingua franca -tulkkausta, kielinäkemyksiä, tarkkuutta, multimodaalisuutta, toimijuutta, empatiaa ja kielellisten oikeuksien toteutumista asioimis- ja oikeustulkkauksessa. Lisäksi hän tutkii asioimistulkkaukseen liittyvää kääntämistä, vihapuhetta sekä diskurssin, ideologian ja performatiivisuuden teoriaa. Aiemmassa tutkimuksessaan hän on käsitellyt sosiolingvistisen variaation kääntämistä kirjallisuudessa sekä alueellisia ja vähemmistökieliä koskevaa kielipolitiikkaa. Hänen tutkimuksensa taustalla on sosiolingvistinen käännösteoria ja kriittinen sosiolingvistiikka ja diskurssintutkimus. Määttä on oikeustulkkirekisterilautakunnan puheenjohtaja.

Tutkimusprofiili

Pakkala-Weckström, Mari

FT, käännöstieteen ja englantilaisen filologian dosentti, englannin kääntämisen yliopistonlehtori, Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman johtaja

Mari Pakkala-Weckströmin tutkimuskohteita ovat kääntämisen pedagogiikka, diskurssianalyysi ja keittokirjojen kääntäminen.

Tutkimusprofiili

Hartama-Heinonen, Ritva

FT, käännöstieteen dosentti, ruotsin kielen (kääntämisen ja tulkkauksen) yliopistonlehtori

Ritva Hartama-Heinosen tutkimusalueita ovat käännöstiede (yleinen ja semioottinen käännösteoria, kääntämisen semioottiset tarkastelutavat, kulttuurinsisäinen kääntäminen, kääntäjänkoulutus) ja semiotiikka (kääntämisen semiotiikka, Charles S. Peircen semeiotiikka, yleinen semiotiikka).

Tutkimusprofiili

 

 

Keinänen, Nely

FD, docent i engelsk filologi och översättningsvetenskap, universitetslektor i engelska 

Nely Keinänen undervisar i magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen. Hennes expertisområden omfattar Shakespeare (inkl. Shakespeare i Finland), engelsk renässansdrama och poesi, den tidigmoderna tidens engelska kvinnliga författare samt dramaöversättning.

Forskningsprofil

Lautenbacher, Olli Philippe

FT, käännöstieteen dosentti, ranskan kielen ja kääntämisen yliopistonlehtori

Olli Philippe Lautenbacherin tutkimuskohteita ovat vastaanottotutkimus, multimodaalisuus, tekstitys ja silmänliiketutkimus.

Tutkimusprofiili