noora kanervan TUTKIMUS PALKITTIIN LIIKUNTATIETEEN PÄIVILLÄ

Noora Kanervan, Olli Pietiläisen, Ossi Rahkosen ja Jouni Lahden Helsinki Health Study -aineistolla tekemä tutkimus palkittiin Jyväskylässä 30.8.–1.9.2017 järjestetyillä Liikuntatieteen päivillä parhaana käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena. Tutkimuksessa selvitettiin, lisäävätkö epäterveelliset elintavat lyhyistä (korkeintaan 2 viikon) sairauspoissaoloista työnantajalle aiheutuvia palkkakustannuksia. Tulosten perusteella kymmenen vuoden seurannassa useita epäterveellisiä elintapoja omaavien henkilöiden lyhyistä sairaspoissaoloista aiheutui työnantajalle n. 3 000 e suuremmat kustannukset verrattuna niihin, joilla epäterveellisiä elintapoja ei ollut. Yksittäisistä elintavoista erityisesti tupakointi lisäsi sairauspoissaolojen kustannuksia.

Lue lisää Liikuntatieteellisen seuran verkkosivuilta. Tutkimuksen tiivistelmä on luettavissa täältä (sivut 4–5).

VTM Ansku Holstilan väitös pe 11.8.2017

VTM Ansku Holstila väittelee pe 11.8.2017 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Changes in leisure-time physical activity, functioning, work disability and retirement – a follow-up study among employees". Väitöstilaisuus järjestetään keskustakampuksella osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A, Auditorio 107. Vastaväittäjänä on dosentti Riitta Luoto (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Ossi Rahkonen. Tilaisuus on suomenkielinen.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin keski-ikäisten ja ikääntyvien työntekijöiden vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden muutosten yhteyttä tulevaan työ- ja toimintakykyyn sekä sitä, miten liikunta-aktiivisuus muuttui eläkkeellä siirryttäessä. Tulosten perusteella lisääntynyt liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä parempaan toimintakykyyn ja alhaisempaan sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyseläkeriskiin. Rasittava liikunta näyttäytyi erityisen hyödyllisenä suhteessa tuki- ja liikuntaelin syistä johtuvien sairaspoissaolojen ehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitoon. Mielenterveysperustaisten poissaolojen ja psyykkisen toimintakyvyn suhteen oli vähemmän merkitystä, oliko liikunta rasittavaa vai kohtuullista. Liikunta lisääntyi eläkkeelle jäämisen jälkeen, mutta lisäys oli lyhytkestoinen.

Väitöskirja on luettavissa sähköisessä muodossa E-thesis-palvelussa. Lue Helsingin Sanomissa 8.8.2017 sähköisesti julkaistu uutinen väitöksestä täältä

Väitöskirjaan kuuluvat osajulkaisut:

Holstila A, Mänty M, Rahkonen O, Lahelma E & Lahti J. Changes in leisure-time physical activity and physical and mental health functioning: a follow-up study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2016 [Epub ahead of print].

Holstila A, Rahkonen O, Lahelma E, & Lahti J. Changes in Leisure-Time Physical Activity and Subsequent Sickness Absence Due to Any Cause, Musculoskeletal, and Mental Causes. J Phys Act Health 2016;13:867–873.

Lahti J, Holstila A, Mänty M, Lahelma E & Rahkonen O. Changes in leisure time physical activity and subsequent disability retirement: A register-linked cohort study. Int J Behav Nutr Phys Act 2016;13:99.

Holstila A, Mänty M, Rahkonen O, Lahelma E & Lahti J. Statutory retirement and changes in self-reported leisure-time physical activity: a follow-up study with three time-points. BMC Public Health 2017;17:528.

Väittelijän yhteystiedot:

ansku.holstila@helsinki.fi