Tietosuojailmoitukset

Tietosuojailmoituksesta löydät kuvauksen henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa.

Helsinki Health Study

Kvalitatiivinen haastattelututkimus nuorten työntekijöiden mielenterveysperusteisista sairauspoissaoloista

Helsinki Health Study -terveystutkimus  – elintavat ja paino -haastattelututkimus

Описания регистров можно найти на по-русски.