Tietosuojailmoitukset
Tietosuojailmoituksesta löydät kuvauksen henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa.

Helsinki Health Study

Kvalitatiivinen haastattelututkimus nuorten työntekijöiden mielenterveysperusteisista sairauspoissaoloista

Описания регистров можно найти на по-русски.