Tutkimusryhmä
Tutkimusryhmällä on pitkä kokemus työn ja terveyden monitieteisestä tutkimuksesta.

Tutkimusryhmämme jäsenten taustat ovat kansanterveystieteessä, lääketieteessä, epidemiologiassa, sosiaalitieteissä, ravitsemustieteessä, kauppatieteessä ja terveystieteissä.

Alta löydät tutkimusryhmämme jäsenet ja yhteystiedot. Tutkimusryhmän tavoitat myös sähköpostiosoitteesta kttl-hhs@helsinki.fi. Opinnäytetöihin (väitöskirja, lääketieteen syventävien opintojen tutkielma tai maisterintutkielma) ja tutkimusyhteistyöhön liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä tutkimuksen johtajaan, professori Tea Lallukkaan, tai varajohtajaan, professori Anne Kouvoseen.

Tutkimuksen johtaja

Tea Lallukka

Professori
ETM, FT

tea.lallukka@helsinki.fi

Helsingin yliopisto
Kansanterveystieteen osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Tutkimuksen varajohtaja

Anne Kouvonen

Professori
VTT

anne.kouvonen@helsinki.fi

Helsingin yliopisto
Valtiotieteellinen tiedekunta
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä

Antti Etholén

Väitöskirjatutkija
LL

antti.etholen@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Pi Fagerlund

Väitöskirjatutkija
LL

pi.fagerlund@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Jaakko Harkko

Tutkijatohtori
YTM, VTT

jaakko.harkko@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Noora Heinonen 

Väitöskirjatutkija
TtM
noora.a.heinonen@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Aapo Hiilamo 

VTM, PhD (ulkomainen tutkinto)
aapo.hiilamo@itla.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Anna Huttu 

Väitöskirjatutkija
LL

anna.huttu@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Anu Joki

Tutkijatohtori
ETM, FT

anu.joki@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Noora Kanerva

ETM, FT, dosentti
noora.kanerva@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Anni Karjala 

Väitöskirjatutkija
LL

anni.karjala@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Jade Knop

Projektisuunnittelija
VTM

jade.knop@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Eero Lahelma

Emeritusprofessori
VTT

eero.lahelma@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Jouni Lahti

Yliopistotutkija
TtM, FT, dosentti
jouni.mm.lahti@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Leevi Limingoja

Väitöskirjatutkija
LK

leevi.limingoja@helsinki.fi

Elina Mauramo

VTM, FT
elina.mauramo@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Minna Mänty

Fysioterapeutti, TtT, dosentti
minna.manty@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Hil­la Nordquist

Työterveyshoitaja, TtM, FT, dosentti 
hilla.nordquist@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa 

Olli Pietiläinen

Tutkijatohtori, datamanageri
VTM, FT

olli.k.pietilainen@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Kustaa Piha

KTM, VTM, LT
kustaa.piha@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Ossi Rah­ko­nen

Emeritusrofessori
VTT

ossi.rahkonen@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Eira Roos

LT
eira.roos@fimnet.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Jatta Salmela

Tutkijatohtori
TtM, ETM, FT
jatta.salmela@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Aino Salonsalmi

LT
aino.salonsalmi@helsinki.fi

Julkaisut ylisopiston tutkimusportaalissa

Johanna Suur-Uski 

Väitöskirjatutkija
LL

johanna.suur-uski@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Anna Svärd

LT
anna.svard@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Lina Udd-Granat

LT 
lina.udd@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Yhteistyötahot Suomessa

Hel­sin­gin yliopisto, val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

 • Yli­opis­ton­leh­to­ri Han­na Kont­ti­nen
 • Pro­fes­so­ri Pek­ka Mar­ti­kai­nen
 • Pro­fes­so­ri Kar­ri Sil­ven­toi­nen

Elä­ke­tur­va­kes­kus

 • Do­sent­ti Mik­ko Laak­so­nen

Folk­häl­sa­nin tut­ki­mus­kes­kus

 • Do­sent­ti Eva Roos

Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tos

 • Do­sent­ti Jen­ni Blomgren

Syö­pä­re­kis­te­ri

 • Pro­fes­so­ri, ti­las­to­joh­ta­ja Jan­ne Pit­kä­nie­mi

Tam­pe­reen yliopisto, yh­teis­kun­ta­tie­teel­li­nen tiede­kunta

 • Pro­fes­so­ri Sami Pir­ko­la

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos

 • Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri Sa­ka­ri Kar­vo­nen

Työ­ter­veys­lai­tos

 • Dosentti Jenni Ervasti
 • FT Johanna Kausto 
 • Do­sent­ti Päi­vi Lei­no-Ar­jas
 • Dosentti Rahman Shiri

Hel­sin­gin kau­pun­ki

 • Johtava asiantuntija Katja Hatakka, kaupunginkanslia, henkilöstöosasto

Työterveys Helsinki

 • Ylilääkäri Ritva Teerimäki
Kansainväliset yhteistyötahot

Ja­pa­ne­se Ci­vil Ser­vants Stu­dy (Uni­ver­si­ty of To­y­ama, Ja­pa­ni)

 • Professori Michikazu Sekine

Whi­te­hall II -tutkimus (Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don, Iso-Bri­tan­nia)

 • Professori Mika Kivimäki
 • Professori Michael Marmot
Alumnit
 • Laura Aikomus (Pääkkö), TtM
 • Akseli Aittomäki, LK (väit.)
 • Peija Haaramo, VTM, FT
 • Peppi Haario, ETM, FT
 • Sanni-Sandra Hellman , VTM  
 • Ans­ku Hols­ti­la, VTM, FT
 • Sauli Jäppinen, VTM
 • Jade Knop, VTM
 • Karoliina Koskenvuo, VTM, FT, dosentti
 • Hanna Laine, VTM, PsM
 • Tina Loman, ETM, FT
 • Johanna Pekkala, KTM, LT
 • Simo Raittila, VTM 
 • Peppiina Saastamoinen, THM, FT