Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmällä on pitkä kokemus työn ja terveyden monitieteisestä tutkimuksesta.

Alta löydät tutkimusryhmämme jäsenet ja yhteystiedot. Tutkimusryhmän tavoitat myös sähköpostiosoitteesta kttl-hhs@helsinki.fi.

Opinnäytetöihin (väitöskirja, lääketieteen syventävien opintojen tutkielma tai maisterintutkielma) ja tutkimusyhteistyöhön liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä tutkimuksen johtajaan, professori Tea Lallukkaan, tai varajohtajaan, professori Anne Kouvoseen.

Kuvaaja Iida Tönkyrä

Tutkimuksen johtaja - Principal Investigator

Tea Lallukka

Professori

ETM, FT


tea.lallukka@helsinki.fi

Helsingin yliopisto

Kansanterveystieteen osasto

PL 20 (Tukholmankatu 8 B)

00014 Helsingin yliopisto

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Tutkimuksen varajohtaja - Co-Principal Investigator

Anne Kouvonen

Professori

VTT


anne.kouvonen@helsinki.fi

Helsingin yliopisto

Valtiotieteellinen tiedekunta

PL 54 (Unioninkatu 37)

00014 Helsingin yliopisto

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Tutkijat - Researchers

Antti Etholén

Väitöskirjatutkija - Doctoral Researcher

antti.etholen@helsinki.fi

Pi Fagerlund

Väitöskirjatutkija - Doctoral Resarcher

pi.fagerlund@helsinki.fi

 

Jaakko Harkko

Yliopistotutkija - University Researcher

jaakko.harkko@helsinki.fi

Noora Heinonen

Väitöskirjatutkija - Doctoral Researcher

noora.heinonen@helsinki.fi

Anu Maarit Hannele Joki

Tutkijatohtori - Postdoctoral Researcher

anu.joki@helsinki.fi

 

Anni Karjala

Väitöskirjatutkija - Doctoral Researcher

anni.karjala@helsinki.fi

Eero Lahelma

Emeritusprofessori - Emeritus Professor

eero.lahelma@helsinki.fi

Jouni Lahti

Vieraileva tutkija - Researcher

jouni.mm.lahti@helsinki.fi

Hilla Nordqvist

Yliopistotutkija - University Researcher

hilla.nordquist@helsinki.fi

Olli Pietiläinen

Tutkijatohtori - Postdoctoral Researcher

olli.k.pietilainen@helsinki.fi

Kustaa Piha

Tutkijatohtori - Postdoctoral Researcher

kustaa.piha@helsinki.fi

Ville Päivärinne

Tutkijatohtori - Postdoctoral Researcher

ville.paivarinne@helsinki.fi

Ossi Rahkonen

Tutkimusjohtaja - Research Director

ossi.rahkonen@helsinki.fi

Jatta Salmela

Tutkijatohtori - Postdoctoral Researcher

jatta.salmela@helsinki.fi

Johanna Suur-Uski

Väitöskirjatutkija - Doctoral Researcher

johanna.suur-uski@helsinki.fi

Aino Salonsalmi

Tutkijatohtori - Postdoctoral Researcher

aino.salonsalmi@helsinki.fi

Vierailevat tutkijat - Visiting researchers
Yhteistyössä olevat tutkijat - Affiliated researchers
Alumnit - Alumni
 • Laura Aikomus (Pääkkö), MSc
 • Ak­se­li Ait­to­mä­ki, MBBS, PhD
 • Pei­ja Haa­ra­mo, PhD
 • Pep­pi Haa­rio, PhD
 • San­ni-San­dra Hell­man, MSc
 • Ans­ku Hols­ti­la, PhD
 • Sau­li Jäp­pi­nen, MSc
 • Petteri Kolmonen, MSc
 • Jade Knop, MSc
 • Ka­ro­lii­na Kos­ken­vuo, PhD, Docent 
 • Han­na Lai­ne, MSc
 • Tina Lo­man, PhD
 • Johanna Pekkala, MD, PhD
 • Essi Puustinen MSc
 • Simo Rait­ti­la, MSc 
 • Pep­pii­na Saas­ta­moi­nen, PhD
 • Lina Udd-Granat MD, PhD 
Yhteistyötahot Suomessa - Collaborators in Finland

Hel­sin­gin yliopisto, val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

 • Yli­opis­ton­leh­to­ri Han­na Kont­ti­nen
 • Pro­fes­so­ri Pek­ka Mar­ti­kai­nen
 • Pro­fes­so­ri Kar­ri Sil­ven­toi­nen

Elä­ke­tur­va­kes­kus

 • Do­sent­ti Mik­ko Laak­so­nen

Folk­häl­sa­nin tut­ki­mus­kes­kus

 • Do­sent­ti Eva Roos

Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tos

 • Do­sent­ti Jen­ni Blomgren

Syö­pä­re­kis­te­ri

 • Pro­fes­so­ri, ti­las­to­joh­ta­ja Jan­ne Pit­kä­nie­mi

Tam­pe­reen yliopisto, yh­teis­kun­ta­tie­teel­li­nen tiede­kunta

 • Pro­fes­so­ri Sami Pir­ko­la

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos

 • Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri Sa­ka­ri Kar­vo­nen

Työ­ter­veys­lai­tos

 • Dosentti Jenni Ervasti
 • FT Johanna Kausto 
 • Do­sent­ti Päi­vi Lei­no-Ar­jas
 • Dosentti Rahman Shiri

Hel­sin­gin kau­pun­ki

Työterveys Helsinki

Kansainväliset yhteistyötahot - International Collaboration

Ja­pa­ne­se Ci­vil Ser­vants Stu­dy (Uni­ver­si­ty of To­y­ama, Ja­pa­ni)

 • Professori Michikazu Sekine

Whi­te­hall II -Study (Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don, Iso-Bri­tan­nia)

 • Professori Mika Kivimäki
 • Professori Michael Marmot