Julkaisut

Alta löydät Helsinki Health Study -hankkeen julkaisut vuodesta 2001 alkaen.
Uusimmat julkaisut
Väitöskirjat

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2008

2007

Tutkielmat maisteri- ja lisensiaattiohjelmissa

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

 • Lindholm V. Joint association of physical activity and body weight with subsequent physical and mental functioning: a follow-up study. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, toukokuu 2013.

2011

 • Svärd A. Överviktens inverkan på funktionsförmågan bland Helsingfors stads anställda. Avhandling i folkhälsovetenskap. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, 2011.

2010

 • Holopainen E. Liikunnan yhteys pitkiin sairauspoissaoloihin. Kansanterveystieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, elokuu 2010.
 • Helldán A. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden ruokatottumusten muutokset - Helsinki Health Studyn seurantatutkimus. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, toukokuu 2010.
 • Lyytikäinen P. Unen keston ja uniongelmien yhteydet painoon ja painonnousuun - Helsinki Health Studyn seurantatutkimus. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, toukokuu 2010.
 • Roos S. Uni ja ruokatottumukset - Helsinki Health Study. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, toukokuu 2010.

2009

 • Seiluri T. Ruokatottumusten sosioekonomisten erojen muutokset - Helsinki Health Studyn seurantatutkimus. Ravitsemustieteen pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, syyskuu 2009.
 • Pietiläinen O. Sosioekonomisten terveyserojen muutokset: paneelitutkimus Helsingin kaupungin työntekijöillä. Sosiologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, huhtikuu 2009.

2006

 • Kaikkonen R. Selittävätkö työolot sosioekonomisia terveyseroja? Sosiaalipolitiikan pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, marraskuu 2006.  
 • Salonsalmi A. Alkoholin käyttötavat ja sairauspoissaolot Helsingin kaupungin henkilöstössä. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, elokuu 2006.
 • Helkavaara M. Työ, perhe ja vaikeat elämäntapahtumat uupumusasteisen väsymyksen selittäjinä. Psykologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, 2006.

2005

 • Piha K. Trends in  socio-economic differences in sickness absence among Finnish municipal employees 1990-1999. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, toukokuu 2005.
 • Tötterman S. Correlates of workplace bullying: a cross-sectional study of adverse childhood experiences, psychosocial work environment and health. Psykologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, helmikuu 2005.

2004

 • Sipilä P. Helsingin kaupungin työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja fyysisen toimintakyvyn alueellinen vaihtelu ja sitä selittävät tekijät. Sosiologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, marraskuu 2004.
 • Utriainen I. Lihavuusindikaattorit Helsingin kaupungin työntekijöiden terveystarkastusaineistossa. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, marraskuu 2004.
 • Mäkinen T. Lapsuuden ja aikuisuuden olosuhteiden yhteys toimintakykyyn. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, syyskuu 2004.
 • Wiens J-E. Sydän- ja verisuonitautien biologiset riskitekijät Helsingin kaupungin henkilöstön keskuudessa. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, maaliskuu 2004.

2003

 • Piha K. Individual and employment related factors and sickness absence among the employees of the City of Helsinki. Pro gradu -tutkielma (organisaatiot ja johtaminen). Helsingin kauppakorkeakoulu, toukokuu 2003.
 • Talala K. Työn psykososiaaliset tekijät ja mielenterveys. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, helmikuu 2003.

2001

 • Piha K. Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot 1990-luvulla. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, syyskuu 2001.
 • Aittomäki A. Helsingin kaupungin henkilöstön työkyky ja työkyvyn taustatekijät. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, 2001.