Sikojen virikkeet

"Uusia virikeinnovaatioita sikaloille" -tutkimushanke toteutettiin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuosina 2012-2013

Tutkimuksen tarkoituksena oli testata, minkä verran sikojen hännän- ja korvanpurentaa voi vähentää karsinaan annettavilla esineillä ja missä määrin niistä on hyötyä sikojen luontaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämisessä.

Hankkeen aikana sekä testattiin jo käytössä olevia virike-esineitä että kehitettiin ja testattiin uusia. Pääpaino oli sellaisissa materiaaleissa ja niiden käyttötavoissa, jotka olisivat sikatiloilla helppoja valmistaa suurinakin erinä. Päätavoite oli etsiä kustannus-hyötysuhteeltaan mahdollisimman hyviä ratkaisuja sikaloihin, joissa on osa- tai kokoritilälattiat.

Näille sivuille on koottu tutkimuksen tärkeimmät tulokset, käytännön tietoa eri materiaaleista sekä toimivimmiksi osoittautuneiden esineiden valmistusohjeita. Toivomme, että sivustosta on hyötyä sianlihantuottajille, neuvojille ja muille sika-alalla työskenteleville.

Yhteystiedot

Lisätietoa tutkimuksen tuloksista antaa tutkija Helena Telkänranta ja Anna Valros:

 

Miksi virikkeitä

Sikojen hyvinvointia voi parantaa antamalla niille jotain pureskeltavaa ja tongittavaa – niin sanottuja virikkeitä. Eräät virikkeet myös vähentävät hännän- ja korvanpurentaa.

Viriketutkimus

”Uusia virikeinnovaatioita sikaloille” -tutkimus tehtiin vuosina 2012–2013 kolmella suomalaisella sikatilalla.

Virikkeet