Muoviputki

Vesijohtoputkissa käytettävä keskitiheyksinen polyeteenimuoviputki eli PE-MD-putki (vanhalta nimeltään PEM-putki) osoittautui kohtalaisen toimivaksi virikkeeksi välikasvatusporsailla.

Lihasioille ja kasvatussioille sitä ei suositella, koska niiden puruvoimalla osa putkista vähitellen irtoaa ja joutuu lannanpoistojärjestelmään.

Muoviputki

Välikasvatusporsaille sopiva muoviputken paksuus on 2,5 tai 3,2 cm ja kiinnityskettingin vahvuus 3 mm. Kokeessa testatuista malleista toimivimmiksi osoittautuivat katosta riippuva ristinmuotoinen sekä karsinoiden väliaitaan kiinnitettävä vaakasuora. Ristiä on pitkään käytetty myös Keski-Euroopassa. Vaakasuora malli kehitettiin tämän tutkimuksen aikana.

Vaakasuora malli tehdään näin: 60–100 cm pituisen putken läpi vedetään metalliketju ja kiinnitetään molemmista päistään karsinan aitaan. Putken päihin voi lisäksi ripustaa 20 cm pituisia putkenpätkiä. Ne kiinnitetään poraamalla lyhyen putken yläpäähän reikä, josta ketju vedetään läpi. (Tämä onnistu helpommin 3,2 cm kuin 2,5 cm läpimittaisella putkella, mutta toisaalta 2,5 cm putken paksuus on sopivampi tämänikäisen porsaan suuhun.)

Muoviputkesta tehdyt esineet suositellaan sijoitettaviksi ritilän, ei kiinteän lattian alueelle, koska niiden ympärille voi kertyä lantaa ja virtsaa.