Nupoutustekniikka

Nuorten vasikoiden sarvenaiheet tuhotaan Suomessa yleensä polttamalla kuumalla raudalla eli kolvilla.

Vasikka nupoutetaan, kun sen sarvenaiheet ovat kasvaneet noin 5-10 millimetrin pituisiksi, eli yleensä ennen neljän viikon ikää. Ikä, jossa sarvenaiheet ovat tunnusteltavissa ja nupoutus on mahdollista, vaihtelee roduittain. Sarvenaiheiden ympärillä kasvavat karvat kannattaa leikata ennen nupoutusta, jotta polttokohta nähtäisiin kunnolla ja eläimiä häiritsevä savunmuodostus polton aikana olisi vähäisempää.

Nupoutuskolvi on käsikäyttöinen rauta, jonka kuppimainen pää kuumenee kaasun tai sähkön avulla. Nupoutuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kolvi toimii ja kuumenee riittävästi. Lain mukaan nupouttamiseen käytettävä polttoväline tai laite on pidettävä puhtaana ja toimintakuntoisena ja sen on oltava punahehkuinen koko polttamisen ajan. Kolvi asetetaan sarvenaiheen ympärille ja sillä poltetaan tasaisesti koko sarvenaiheen ympäri. Kolvia tulee pitää sarvenaiheen ympärillä riittävän kauan.

Tarvittava polttoaika riippuu käytettävästä kolvista, joten käyttöohjeisiin on perehdyttävä huolellisesti. Uusilla tehokkailla kaasukolveilla riittävä polttoaika on yleensä noin kolmesta viiteen sekuntia, vanhoilla sähkökäyttöisillä kolveilla noin 10 sekuntia. Kutakin sarvenaihetta saa polttaa lain mukaan vain kerran. Polton aikana on huolehdittava, ettei vasikka pääse liikuttamaan päätään