Krooninen ja akuutti naudan kipu

Kipua voidaan luokitella akuuttiin ja krooniseen kipuun.

Akuutista kivusta on eläimelle hyötyä, kroonisesta ei. 

Akuutti kipu on hyödyllistä, elimistöä suojaavaa sopeuttavaa kipua. Se on suhteessa uhkaavaan vaurioon, tapahtuneeseen vammaan tai sairauteen ja helpottaa sitä mukaa, kun kipua aiheuttava ärsyke lakkaa tai elimistö paranee. Akuutti kipu varoittaa vaarasta ja estää lisävaurioiden syntymistä. Suojaheijasteet saavat eläimen väistämään kipua ja lisävaurioilta vältytään.

Kivun ensimmäinen vaihe liittyy kipuaistimukseen ja on kestoltaan lyhyt, luonteeltaan terävä ja kipu on helposti paikannettavissa. Akuutin kivun toisessa vaiheessa kudosvaurion paranemisen alettua kipu on syvempää ja laajemmalle leviävää ja siihen liittyy epämiellyttävä tunnereaktio. Tämän kivun tarkoituksena on estää lisävaurioiden syntyminen ja edistää paranemista. Eläin aristaa, varoo ja suojelee vaurioitunutta kohtaa ja sen ympäristöä.

Jos kipu pitkittyy, silloin se ei enää ole suhteessa vammaan tai sen paranemiseen. Kipu voi muuttua itsessään sairaudeksi, krooniseksi, jatkuvaksi kivuksi. Krooniselle kivulle ei ole enää mitään selvää syytä, siitä ei ole eläimelle mitään hyötyä, eläin ei pysty sopeutumaan siihen ja se heikentää voimakkaasti hyvinvointia. Krooniseen kipuun voi liittyä epänormaalia kivulle herkistymistä, jolloin kipua normaalisti aiheuttavat asiat aistitaan normaalia kivuliaampana tai normaalisti kivuttomat ärsykkeet, kuten kosketus, voivat aiheuttaa voimakasta kipua.

Eläinten kokemaan kroonista kipua on erittäin vaikeaa tunnistaa ja hoitaa. Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa paras tapa ennaltaehkäistä kivun kroonistumista on ehkäistä ja hoitaa akuuttia kipua ja siihen liittyvää kivulle herkistymistä mahdollisimman tehokkaasti aina, kun se vain on mahdollista.

Takaisin sisältösivulle