Tutkimustilat

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on hyvin varustellut tutkimustilat niin sisä-, ulko kuin in-situ kokeiden järjestemiseen. Otathan yhteyttä aseman henkilökuntaan hyvissä ajoin, jos suunnittelet tutkimusta asemalla. Näin voimme varmistaa sujuvat järjestelyt sekä tilojen ja resurssien riittävyyden.
Tilat, varaukset ja tiedustelut

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on useita kliimahuoneita ja olosuhdekaappeja pienempiä kokeita varten, sekä kolme suurta akvaariohuonetta suuremmille mesokosmikokeille. Lisäksi asema tarjoaa hyvät puitteet ja palvelua suurien mesokosmikokeiden järjestämiseen ulkoakvaariotiloissa sekä merellä. Kaikissa akvaariotiloissa on saatavilla meriveden läpivirtaus. Ulkotilat ovat käytössä vain kesäkaudella.

Kaikki kokeet Tvärminnessä edellyttävät etukäteissuunnittelua yhdessä aseman henkilökunnan kanssa. Aikataulun lisäksi etukäteissuunnittelu sisältää rakennus-, materiaali- ja siivouskustannuksien arvion, jotka tulee sopia etukäteen. Kokeiden sujuvuuden varmistamiseksi pyydämme olemaan hyvissä ajoin yhteydessä aseman tutkimuskoordinaattoriin ja aseman tekniseen henkilökuntaan.

Huomioithan, että formaldehydein tai muiden myrkyllisten aineiden käyttö ei ole sallittua kliimahuoneissa, eikä akvaariotiloissa. Kaikkien haitallisten aineiden käytöstä ja hävityksestä tulee aina laatia etukäteissuunnitelma aseman henkilökunnan kanssa. Mahdolliset koe-eläinluvat tulee myös hankkia hyvissä ajoin etukäteen ja niihin liittyvistä järjestelyistä tulee sopia tutkimuskoordinaattorin kanssa.