Kenttäkurssit 2024

Lista käsittää ainoastaan Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämiä kursseja ja listaa päivitetään sitä mukaa kuin kurssiohjelma kehittyy.

Marine Functional Ecology

 20. - 30.5.2024 (in English, Alf Norkko)

Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna

7. - 14.6.2024 (in Swedish, Ulrika Candolin)

Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi

25. - 30.8.2024 (in Finnish, Leena Nurminen)