Kenttäkurssit 2023

Lista käsittää ainoastaan Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämiä kursseja ja listaa päivitetään sitä mukaa kuin kurssiohjelma kehittyy.

Marine Functional Ecology

22. - 31.5.2023 (in English, Alf Norkko)

Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna

5. - 16.6.2023 (in Swedish, Ulrika Candolin)

Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi

28.8 - 1.9.2023 (in Finnish, Leena Nurminen)