CoastClim on uuden tiedon äärellä Ehrnrooth-säätiöiden tuella

Magnus Ehrnroothin säätiön lahjottama mittava 600 000 euron tuki CoastClim-tutkimuskeskukselle mahdollistaa monitieteisen lähestymistavan ja uudenlaisen tutkimuksen edellyttämän infrastruktuurin rakentamisen.  

– Juuri nyt tutkimuksemme etenee hyvin vahvasti ja teemme todella konkreettisesti tieteenalarajat ylittävää tutkimusta, Helsingin yliopiston Itämerentutkimuksen professori Alf Norkko kuvailee Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla sijaitsevan CoastClim-tutkimuskeskuksen nykytilannetta.Magnus Ehrnroothin säätiö päätti äskettäin 600 000 euron tuesta CoastClim-tutkimuskeskukselle. Tämä tuki mahdollistaa perustan monitieteisen lähestymistavan ja uudenlaisen tutkimuksen edellyttämälle infrastruktuurille.  – Tämä uusi monitieteinen tutkimus edellyttää kalliita ja kehittyneitä mittalaitteita, joille on vaikea löytää rahoitusta. Olemme erittäin kiitollisia siitä, että Magnus Ehrnroothin säätiö on arvostanut tämän asian tärkeyttä ja päättänyt tukea CoastClimia, Alf Norkko sanoo.CoastClimin yleisenä visiona on luoda uusi rannikkoalueiden ekosysteemi- ja ilmastotutkimuksen keskus, jossa meri- ja ilmakehätutkijat työskentelevät yhdessä täysin integroidusti ymmärtääkseen rannikkoalueiden biologisen monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä. – Uusien mittauslaitteiden avulla tehdään esimerkiksi jatkuvia perusmittauksia, kuten kasvihuonekaasujen metaanin ja hiilidioksidin pitoisuuksia sekä aerosolien muodostumista rannikon ekosysteemissä sekä vedessä että ilmassa, Alf Norkko toteaa.Ainutlaatuinen aloiteMagnus Ehrnroothin säätiö myöntää vuosittain apurahoja matematiikan, fysiikan, tähtitieteen, kemian ja lääkekemian tutkijoille. Säätiö on yksi merkittävimmistä näiden alojen tutkimusta tukevista säätiöistä.CoastClim-tutkimuskeskukselle myönnetyn merkittävän tuen kautta Magnus Ehrnroothin säätiö on ottanut askeleen ilmastokysymyksiä koskevan tutkimuksen suuntaan. Tutkimuksen monitieteinen lähestymistapa oli säätiölle keskeinen vaikutin; useat säätiön tukemat luonnontieteiden alat ovat keskeisesti osa tutkimusta.– Tämä on ainutlaatuinen aloite meidän osaltamme. On useita syitä, miksi päätimme suunnata merkittäviä varoja CoastClimille, sanoo Magnus Ehrnroothin säätiön puheenjohtaja Mikael Swanljung.– Poikkitieteellinen tutkimus sopii hyvin toiminta-alallemme. Tutkimuskysymykset ovat ajankohtaisia ja tärkeitä; haluamme auttaa ymmärtämään paremmin valtamerten roolia ja mahdollista kykyä toimia hiilinieluna ilmastonmuutoksessa, Swanljung sanoo.Monitieteinen tutkimus uuden tiedon äärelläTutkijat näkevät vihdoin ensimmäiset konkreettiset tulokset tästä monitieteisestä tutkimuksesta. Mittauslaitteiston rakennustyöt ovat jatkuneet yli vuoden, ja nyt ilmakehätutkijat ja meribiologit työskentelevät rinta rinnan yhteisen ongelman ratkaisemiseksi.– Kyse on jännittävästä ja uraauurtavasta tutkimuksesta, jossa yhdistetään ilmakehätutkimus ja merentutkimus, ja luonnollisesti edellytyksenä on, että pystymme mittaamaan prosesseja, sanoo professori Markku Kulmala, joka johtaa Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskusta (INAR).Meriekologian ja merten biodiversiteetin tutkimus yhdistetään biogeokemia- ja ilmakehätutkimukseen tavalla, jota ei ole aiemmin tehty Itämeren alueella tai maailmanlaajuisestikaan. Yhteensä noin 60 tutkijaa ja teknistä asiantuntijaa Helsingin yliopistosta ja Tukholman yliopistosta tekee yhteistyötä saadakseen lisätietoja siitä, miten meren rannikkoympäristöt ja ilmakehä toimivat yhdessä ja mitä se merkitsee ilmastolle. Ehrnroothin säätiöt ovat myöntäneet CoastClim-tutkimuskeskukselle yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Magnus Ehrnroothin säätiön nykyisen 600 000 euron lahjoituksen lisäksi Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö on aiemmin lahjoittanut tutkimukseen 450 000 euroa ja Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö 150 000 euroa.