Merten vuosikymmen
Tiedekasvatus Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on osa maailmanlaajuista pyrkimystä merilukutaidon vahvistamiseen, eli tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämistä valtamerten ja merien merkityksestä.

Meri vaikuttaa meihin ihmisiin, ja me ihmiset vaikutamme mereen. Tietoisuus meren ekosysteemistä ja sen merkityksestä osana kestävää kehitystä on tärkeää kaiken ikäisille.

Seitsemän periaatetta ohjaa merten vuosikymmeneen liittyvää työtä kaikkialla maailmassa:

1. Maailmassa on yksi suuri, monia erityispiirteitä omaava, meri.
2. Meri ja meriluonto muokkavat on elämän edellytyksiä.
3. Merellä on suuri vaikutus säähän ja ilmastoon.
4. Meri tekee maasta asumiskelpoisen.
5. Meri tukee elämän monimuotoisuutta ja eri elinympäristöjä.
6. Meri ja ihminen liittyvät erottamattomasti toisiinsa.
7. Meri on suurelta osin tutkimaton.

YK on nimittänyt vuodet 2021-2030 "The Decade of Ocean Science for Sustainable Development", ja keskeinen osa tätä työtä on meriä koskevan tietoisuuden lisääminen.

Haluatko tietää lisää?