Tvärminnen kurssit 2020

Lista käsittää ainoastaan Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämiä kursseja ja listaa päivitetään sitä mukaa kuin kurssiohjelma kehittyy.

Ekologisk fältkurs 8. – 15.6.2020 PERUTTU

Muurahaiskurssi 20. – 25.7.2020 PERUTTU

Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi 17. – 21.8.2020

Saariston ekologia 24. – 30.8.2020

Spatial Terrestrial Research course 7. – 11.9.2020

 

Vesiluontokurssi – linkki sivustoon jolla voit tutustua vedenalaiseen maailmaan. Sivustolla kerrotaan Itämeren, järvien ja jokien ainutlaatuisista piirteistä. Materiaali sisältää myös kuvaukset osasta Suomen vesistöissä tavattavista eläin- ja kasvi- ja levälajeista. Materiaalin on tuottanut Niko Nappu (toim.), Markus Dernjatin, Anne Hemmi, Kirsi Kostamo & Mats Westerbom.

 

2017 - Biosukelluskurssin kurssimateriaali