Perustehtävä

Lammin biologisen aseman perustehtäviä ovat tutkimus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja opetus.
Tutkimus

Lammin biologisella asema tukee ja mahdollistaa useiden Helsingin yliopiston ja myös muiden yliopistojen tutkimusryhmien ja tutkijoiden tutkimuksen. Myös monet muut tutkimuslaitokset tekevät yhteistyötä Lammin biologisen aseman kanssa. Vuosittain syntyy kymmeniä tieteellisiä artikkeleita ja useita opinnäytetöitä.

Opetus

Keskeinen osa Lammin biologisen aseman toimintaa on kurssit ja seminaarit. Kursseille ja seminaareihin osallistuvat monet Helsingin yliopiston opiskelijat, lisäksi lukuisat muut ryhmät käyttävät asemaa kurssien, seminaarien ja tilaisuuksien järjestämiseen.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on oleellinen osa Lammin biologisen aseman toimintaa. Järjestämme tiede- ja ympäristökasvatusta, ja pyrimme osaltamme vaikuttamaan alueen positiiviseen kehittämiseen.