Alueen luonto

Lammin biologisen aseman ympärillä on 60 ha suojeltua vanhaa metsää. Monimuotoiset metsät ovat lehtoa, sekametsää ja kuusikkoa rajautuen Lammin Pääjärveen.


Lammin alueen luonto Asemaa ympäröivässä monimuotoisessa vanhassa lehdossa (19 ha) on runsas lintulajisto, johon kuuluu myös valkoselkätikka.
Lammin luonto- ja tiedepolut

Metsiin voi tutustua kulkemalla pitkin Luontopolkua ja Tiedepolkua.

Polku kulkee metsäisen Linnamäen kalliolaen kautta havumetsistä Pääjärven ranta-alueen lehtoon.

Evon retkeilyalue

Evon retkeilyalue sijaitsee noin 20 km etäisyydellä. 

Alueella ovat eteläisen Suomen ehkä upeimmat vanhan metsän suojelualueet, Kotinen, Haarajärvi ja Sudenpesänkangas.