Yliopiston rahoittamat tohtorikoulutettavan tehtävät

Helsingin yliopisto osoittaa vuosittain tohtoriohjelmille rahoitusta palkallisia tohtorikoulutettavan työsuhteita (palkkapaikkoja) varten. Tohtorikoulutettavan tehtävät ovat kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettuja työsuhteita. Tavoitteena on, että työsuhteessa oleva tohtorikoulutettava saa tutkinnon valmiiksi neljässä vuodessa. 

Tällä sivulla käydään läpi koko palkkapaikan hakuprosessi lyhyesti askel askeleelta. Tutustu ensin tältä sivulta löytyviin tietoihin ja siirry sen jälkeen yksityiskohtaisempiin ohjeisiin, joita löydät tohtoriohjelmien omilta verkkosivuilta.  

Kaikkien yliopiston 32 tohtoriohjelmien palkkapaikkoihin on yksi haku vuodessa. Vuonna 2019 hakuaika on 3.-17.9.2019. Samalla kertaa voi hakea myös tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta. 

Vuoden 2019 haussa on mukana ylimääräisiä paikkoja, jotka on varattu erityisesti tekoälyyn ja tekoälysovelluksiin liittyviin monitieteisiin hankkeisiin kaikilla tieteenaloilla. Tekoälypaikkaa voi hakea mihin tahansa tohtoriohjelmaan. 

Varmista, että olet hakukelpoinen. Tohtoriohjelmien palkkapaikkoja voivat hakea sekä Helsingin yliopiston nykyiset tohtorikoulutettavat, että tohtoriopintoja vasta suunnittelevat uudet hakijat. 

Jos olet Helsingin yliopiston nykyinen tohtorikoulutettava, voit hakea palkkapaikkaa, jos et ole aikaisemmin työskennellyt palkkapaikalla neljää vuotta. 

Voit hakea palkkapaikkaa joko nykyisestä tohtoriohjelmastasi tai jostain muusta, tutkimuksen profiilisi sopivasta, tohtoriohjelmasta. Huomaathan kuitenkin, että mikäli tulet valituksi palkkapaikalle, on sinun haettava tohtoriohjelman vaihtoa (lisätietoa tohtoriohjelman vaihtamisesta). Jos kyseeseen tulee uuteen tiedekuntaan siirtyminen tai tavoitetutkinnon vaihtaminen, on sinun haettava kokonaan uutta opinto-oikeutta. 

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea palkkapaikkaa, jos tutkimussuunnitelmasi sopii tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin 

Jos sinulla ei vielä ole tutkinnonsuoritusoikeutta, voit hakea sitä samalla lomakkeella yhdessä palkkapaikan kanssa. Lue kuitenkin ensin huolella ohjeet tutkinnonsuoritusoikeuden hakemisesta ja hakukelpoisuudesta. Voit myös hakea opinto-oikeutta seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa. 

Oli sinulla sitten jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus tai aiot vasta hakea sitä, tutustu ajoissa ja huolella hakuohjeisiin ja ala valmistella hakemusta. Erityisesti opinto-oikeutta samalla hakevien tulee tutustua opinto-oikeuden haun ohjeisiin ja alkaa ajoissa valmistella tarvittavia hakuasiakirjoja, kuten todistuksia.

Palkkapaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy tohtoriohjelmien verkkosivuilta. Lomakkeella kysytään hakijan perustiedot, koulutustausta, tutkimussuunnitelma ja opintosuunnitelma. 

Hakemuslomakkeen tärkein kohta on tutkimussuunnitelma, joten sen tekoon kannattaa käyttää aikaa. Jos mahdollista, puhu tutkimussuunnitelmasta ohjaajasi kanssa ennen hakemuksen jättämistä. 

Hakemuksen arvioi joko tohtoriohjelman johtoryhmä tai johtoryhmän valitsema ulkopuolinen paneeli. Parhaat hakijat voidaan kutsua haastatteluun. 

Hakemukset arvioidaan etukäteen ilmoitettujen kriteerien perusteella. Yleensä näitä ovat: tutkimussuunnitelman laatu, ohjausjärjestelyt tai saatavilla oleva ohjaus, edellisen tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettu kyky, motivoituminen tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman ja sitä tukevan opintosuunnitelman mukaisesti. Näiden lisäksi tutkimussuunnitelman tulee aiheeltaan sopia tohtoriohjelman profiiliin. 

Kun kaikki hakemukset on arvioitu, tohtoriohjelman johtoryhmä tekee ehdotuksen paikkoihin valittavista henkilöistä. Työsuhteeseen ottamisesta päättää yksikön johtaja. 

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti. Paikkoihin valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman verkkosivuilla 15.12.2019 mennessä.