Yliopiston rahoittamat tohtorikoulutettavan tehtävät

Helsingin yliopisto osoittaa tohtoriohjelmille rahoitusta palkallisia tohtorikoulutettavan määräaikaisia työsuhteisia tehtäviä (palkkapaikkoja) varten. Tehtäviin valitut tohtorikoulutettavat palkataan 1-4 vuoden kokoaikaisiin työsuhteisiin tavoitteena väitöskirjan valmistuminen työsuhteen aikana.

Helsingin yliopiston 32 tohtoriohjelmaa hakee tohtorikoulutettavia 1–4 vuoden määräaikaisiin työsuhteisiin 1.1.2019 lähtien.

Haku on käynnissä 14.-27.9.2018.

Hakeaksesi tohtorikoulutettavan työsuhteeseen tohtoriohjelman palkkapaikalla lue ensin huolellisesti alla olevat ohjeet ja tutustu myös tohtoriohjelmakohtaisiin ohjeisiin.

Hae tehtävää ohjeiden lopussa olevan linkin kautta. 

Tohtorikoulutettavan tehtävät on tarkoitettu ensisijaisesti väitöskirjatyönsä alkuvaiheessa oleville tohtorikoulutettaville täysipäiväiseen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Tohtorikoulutettavan työsuhteen täsmällinen kesto riippuu väitöskirjatyön vaiheesta. Tehtävät täytetään pääsääntöisesti 1.1.2019 alkaen. Työsuhteen alkamis- ja päättymispäivät määritellään työsopimuksessa.

Tehtäviin valitut tohtorikoulutettavat ovat työsuhteessa johonkin yliopiston akateemisista yksiköistä ja tekevät yksikössä väitöskirjatutkimustaan. Yksikkö voi olla tiedekunta, tiedekunnan osasto tai yliopiston erillislaitos ja on yleensä se yksikkö, jossa hakijan pääohjaaja työskentelee.  

Tohtorikoulutettavan tehtäviin kuuluu väitöskirjatutkimus ja jatko-opintojen suorittaminen tohtoriohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Tehtäviin voi lisäksi kuulua opetusta ja muita tehtäviä enintään 5 % vuosityöajasta.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasojen 2–4 mukaisesti. Aloittavan tohtorikoulutettavan työn vaativuus arvioidaan pääsääntöisesti tasolle 2. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tohtorikoulutettavan ansioista ja kokemuksesta riippuen tehtävästä maksettava palkka (vuonna 2018) on kokonaisuudessaan 2085–3205 euroa kuukaudessa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. 

Voit hakea työsuhteeseen tohtoriohjelman palkkapaikalla, jos

 1. sinulla on aktiivinen tohtorintutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa etkä ole vielä työskennellyt palkallisessa tohtorikoulutettavan tehtävässä täyttä neljää vuotta, tai
   
 2. sinulla ei vielä ole tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, mutta sovit tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin ja täytät tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat kelpoisuusehdot.

Huomaa, että tohtorin tutkinnon suoritusoikeus tulee saada työsuhteen alkamiseen mennessä. Jos sinulla tutkinnonsuoritusoikeutta vielä ole, voit hakea sitä samalla lomakkeella yhdessä palkkapaikan kanssa. Lue kuitenkin ensin huolella ohjeet tutkinnonsuoritusoikeuden hakemisesta ja hakukelpoisuudesta.

Työsuhteeseen tohtoriohjelman palkkapaikalla haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat liitteet.

Sähköinen hakulomake sisältää

 • hakijan henkilötiedot,
 • tiedot suoritetuista tutkinnoista,
 • tiedot kielitaidosta ja väitöskirjan kielestä,
 • tutkimussuunnitelman (ks. ohjeet),
 • ohjausjärjestelyt,
 • tiedot väitöstutkimusta tukevasta aiemmin hankitusta osaamisesta, sekä
 • alustavan opintosuunnitelman (tohtoriohjelman opetussuunnitelman ja ajankohtaisen kurssitarjonnan löydät WebOodin opinto-oppaista kohdasta Helsingin yliopiston tutkijakoulut)

Huomaa, että joissakin tohtoriohjelmissa tutkimussuunnitelma pyydetään englanniksi (ks. tohtoriohjelmakohtaiset ohjeet tohtoriohjelman verkkosivuilla). Jos tästä ei ole mainintaa, voit kirjoittaa tutkimussuunnitelman suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Liitä sähköiseen lomakkeeseen lisäksi seuraavat dokumentit skannattuina PDF-tiedostoina:

 • maisterin tutkinnon (tai vastaavan) alkuperäinen tutkintotodistus tai sen virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös,
 • maisterin (tai vastaavan) tutkinnon opintosuoritusote tai sen virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös, sekä
 • edellisten viralliset käännökset, jos alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.  

Jos sinulla ei vielä ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, sinun tulee lisäksi

 • toimittaa paperikopiot edellä mainituista dokumenteista (ks. ohjeet), ja
 • osoittaa, että täytät kielitaitovaatimukset suomen, ruotsin tai englannin kielessä

Lisätietoja todistuskopioiden toimittamisesta ja kielitaidon todistamisesta saat ohjeista tutkinnonsuoritusoikeuden hakemiseksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Jos et ole suorittanut tutkintoa hakuajan loppuun mennessä, tarkista tohtoriohjelmakohtaiset ohjeet.

Hae tehtävää sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika alkaa 14.9. klo 9.00 ja sulkeutuu 27.9.2018 klo 15.00.

Hakemuksen voi kirjoittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tarkista tohtoriohjelmakohtaiset vaatimukset - jotkut tohtoriohjelmat vaativat englanninkielisen tutkimussuunnitelman. 

Jos et löydä vastausta kysymykseesi näistä tai tohtoriohjelmakohtaisista ohjeista, lisätietoja voi kysyä osoitteesta phd-admissions(at)helsinki.fi.

Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi hakemukset. Myös ulkopuoliset kansalliset ja/tai kansainväliset arviointipaneelit voivat osallistua hakemusten arviointiin. Parhaat hakijat voidaan kutsua haastatteluun.

Hakemukset arvioidaan tutkimussuunnitelman laadun sekä ohjausjärjestelyjen tai saatavilla olevan ohjauksen perusteella. Lisäksi arvioidaan edellisen tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman ja sitä tukevan opintosuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelman tulee aiheeltaan sopia tohtoriohjelman profiiliin.

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee esityksen tohtoriohjelman palkkapaikoilla määräaikaisiin työsuhteisiin valittavista tohtorikoulutettavista. Esitys voidaan tehdä ehdollisena niiden hakijoiden osalta, joilla ei vielä ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Tällöin työsuhde voi alkaa vasta, kun hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden saamiseksi on jätetty ja tutkinnonsuoritusoikeuden edellyttämä kelpoisuus todettu.

Tohtorikoulutettavan tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelmien verkkosivuilla 5.12.2018 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti.

Päätöksen hakijan ottamisesta tohtorikoulutettavan työsuhteeseen tekee yksikön johtaja (tiedekunnan dekaani tai erillislaitoksen johtaja). Työsuhteen alkaessa tohtorikoulutettavan tulee asua Suomessa.

Ennen kuin ryhdyt täyttämään sähköistä hakulomaketta, tutustu myös kyseisen tohtoriohjelman ohjeisiin.

Ohjelmakohtaiset ohjeet löydät tohtoriohjelmien verkkosivuilta

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu

Luonnontieteellinen tutkijakoulu

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu

Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu