Väitöskirjatutkimus Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopistolla on edustettuna laaja kirjo tutkimusaloja kantasolututkimuksesta kirkkohistoriaan. Työskentelyn muodot ja tutkimuksen tavat vaihtelevat tieteenaloittain. Yhteistä kaikille Helsingin yliopiston tohtoriohjelmille ovat korkeatasoiset, oman tieteenalan tutkimusta tukevat tutkimusympäristöt sekä koulutuksen ja ohjauksen laatuun panostaminen.
Missä väitöskirjatutkimusta tehdään?

Laaja-alaisissa tohtoriohjelmissa on Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen ydin. Jokainen väitöskirjatutkija kuuluu johonkin yliopiston tohtoriohjelmista ja suorittaa tutkintoaan tohtoriohjelman yhteisen opetussuunnitelman mukaan.

  • Yhteistyömahdollisuuksia osana monitieteistä nuorten tutkijoiden yhteisöä
  • Yhteisöllisyyttä ja vertaistukea yli tieteenalarajojen
  • Joustavat opetussuunnitelmat mahdollistavat yksilöllisen suunnittelun

Helsingin yliopiston tutkijakoulussa toimii 33 tohtoriohjelmaa. Tutkijakoulu koordinoi tohtoriohjelmien toimintaa ja järjestävät kaikille väitöskirjatutkijoille yhteistä tutkimusetiikan ja yleisten valmiustaitojen opetusta.

Yliopiston tiedekunnat valvovat tutkintojen laatua ja myöntävät tutkinnot. Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta haetaan aina tohtoriohjelman kautta ja samaan tohtoriohjelmaan voi kuulua usean eri tiedekunnan väitöskirjatutkijoita.

Mistä tohtorintutkinto koostuu?

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta sekä tutkimustyötä tukevista opinnoista. Jos työskentelet kokopäiväisesti, tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa.

Tutkinnon pääpaino on aina väitöskirjatutkimuksessa. Väitöskirja voi olla muodoltaan monografia tai samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevistä tieteellisistä julkaisuista sekä niihin liittyvästä yhteenvedosta koostuva artikkeliväitöskirja. Parhaat väitöskirjat palkitaan vuosittain.

Tutkintoon väitöskirjan lisäksi sisältyvät 40 opintopisteen opinnot suunnitellaan joustavasti niin, että ne tukevat väittelijän tulevaisuudensuunnitelmia parhaalla mahdollisella tavalla. Yksilöllisesti rakennettu tutkinto mahdollistaa oman asiantuntijuuden kehittämisen haluttuun suuntaan.

Ohjauksen kokonaisuus

Väitöskirjatutkimuksen alkuvaiheessa uusi tohtorikoulutettava rakentaa ohjaajien tuella itselleen toimivan tutkimuksen työtavan. Jokaisella tohtorikoulutettavalla on oikeus saada tasokasta ja asiantuntevaa ohjausta.

Tohtorikoulutettavalla on aina ainakin yksi ohjaaja, joka tukee tohtorikoulutettavaa tutkimuksen toteuttamisessa. Riittävän tuen varmistamiseksi ohjaajia on useimmiten vähintään kaksi.

Helsingin yliopiston väitöskirjaohjaajiin voit tutustua yliopiston tutkimusportaalissa. Portaalista voit etsiä henkilöitä esimerkiksi tutkimukseesi liittyvien avainsanojen avulla. Huomaa kuitenkin, että portaali listaa kaikki Helsingin yliopistossa toimivat tutkijat – mukaan lukien nykyiset väitöskirjatutkijat, joita ei pitäisi vielä harkita ohjaajiksi.

Valitsitko jo tohtoriohjelman? Lisää tietoa kunkin tohtoriohjelman ohjaajista sekä ohjauksen kriteereistä löydät tohtoriohjelmien verkkosivuilta.

Seurantaryhmät

Lisätukea väitöskirjatyöhön tarjoaa jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimettävä seurantaryhmä. Ryhmän tehtävänä on seurata väitöskirjatyön edistymistä ja ohjauksen laatua sekä tukea nuorta tutkijaa tulevan uran suunnittelussa. Jokainen tohtorikoulutettava kokoaa oman seurantaryhmänsä ohjaajien tuella tohtoriopintojen alussa.

Haluatko tietää enemmän? Lue lisää Helsingin yliopiston väitöskirjaohjauksen käytännöistä ja seurantaryhmistä yliopiston Opiskelu-palvelussa.

Yhdessä tiedeyhteisön tuella

Väitöskirjatutkijat ovat tärkeä osa Helsingin yliopiston tiedeyhteisöä. Tärkein lähiyhteisö muodostuu ohjaajista, oman tieteenalan tai tutkimusryhmän muista tutkijoista sekä oman tohtoriohjelman muista tohtorikoulutettavista. Tukea ja neuvontaa tarjoavat tohtorikoulutuksen palvelut kaikilla kampuksilla.

Tohtorikoulutettaville on kuitenkin tarjolla myös muita mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja verkostoitumiseen:

  • Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden yhdistys (HYVÄT ry) on tohtorikoulutettavien oma järjestö. Järjestö ajaa tohtorikoulutettavien etuja yliopistolla sekä tarjoaa tohtorikoulutettaville erilaisia mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan sekä yliopistolla että vapaa-ajalla.
  • Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) valvoo opiskelijoiden etua yliopistolla, tukee järjestötoimintaa, järjestää erilaisia tapahtumia sekä tarjoaa jäsenetuja ja -palveluita. Jäsenyys on tohtorikoulutettaville vapaaehtoinen.
  • UniBuddy on Helsinkiin saapuville kansainvälisille tutkijoille suunnattu ohjelma, jonka kautta uusi saapuja saa halutessaan oman UniBuddyn, joka auttaa ensimmäisen lukukauden ajan tutustumaan yliopistoon ja Helsinkiin sekä elämään Suomessa. Buddyina toimivat vapaaehtoiset yliopistolaiset.

Kohtaamiset kasvokkain ovat tärkeä osa yhteisöllisyyttä. Helsingin yliopisto ja sen tutkijayhteisö ovat kuitenkin aktiivisia myös verkossa. Seuraamalla yliopiston sosiaalisen median kanavia pysyt kartalla yliopiston ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista.

Sinua voisivat kiinnostaa myös