Väitöstutkimuksen rahoitus

Työsuhteessa, apurahalla vai omarahoitteisena? Jos suunnittelet tohtoriopintojen aloittamista, on tärkeää miettiä, kuinka rahoitat väitöskirjatutkimuksesi. Realistinen rahoitussuunnitelma on osa tutkijan arkea ja uran alussa rahoituksen löytäminen voi toisinaan olla vaikeaa.
Maksaako tohtorikoulutus?

Tohtorintutkinnon voi Helsingin yliopistossa suorittaa kokopäiväisenä tai osa-aikaisena. Noin neljäsosa väitöskirjatutkijoista tekee väitöskirjatutkimustaan työsuhteessa Helsingin yliopistoon. Loput rahoittavat opintonsa apurahalla tai esimerkiksi tekemällä tutkimusta ansiotyön ohella.

Helsingin yliopisto ei kerää lukukausimaksuja väitöskirjatutkijoilta ja opiskelu yliopistossa on ilmaista. Yliopiston tutkijoille avoimet yleiset tutkimusresurssit ovat pääsääntöisesti myös väitöskirjatutkijoiden käytettävissä. Tutkijakoulun ja tohtoriohjelmien kautta on mahdollista hakea säännöllisesti tukia esimerkiksi tieteellisiin konferenssi- ja tutkimusmatkoihin.

Muut kustannukset

Väitöskirjatutkijana vastaat itse elämisen ja asumisen kustannuksista. Helsinki on viihtyisä kaupunki, jossa palvelut ovat lähellä ja julkinen liikenne toimii erinomaisesti. Elämisen kustannukset pääkaupunkiseudulla ovat kuitenkin eurooppalaisittain korkeaa tasoa. On tärkeää, että käytössäsi on kuukausittain riittävä summa elinkustannusten kattamiseen.

Jos tutkimuksesi vaatii erityislaitteistoja, maksullisten aineistojen käyttöä tai muuta poikkeuksellista infrastruktuuria, on tärkeää huomioida myös näihin liittyvät kustannukset ja niiden kattaminen rahoitussuunnitelmassa. Yliopisto ei usein voi hankkia esimerkiksi kalliita laitteistoja vain yhden väitöskirjatutkijan käyttöön.

Työsuhteessa yliopistoon

Yliopistolla on säännöllisesti haettavissa väitöskirjatutkijan työsuhteita. Haku yliopiston rahoittamiin yleisiin väitöskirjatutkijan tehtäviin avataan kaikissa tohtoriohjelmissa kerran vuodessa. Lisäksi väitöskirjatutkijoita voidaan palkata ympäri vuoden esimerkiksi erilaisiin tutkimusprojekteihin ja -ryhmiin.

Työsuhde yliopistoon edellyttää työsuhteeseen liittyvien velvollisuuksien hoitamista, mutta toisaalta myös takaa työsuhteessa olevalle väitöskirjatutkijalle yliopiston työntekijöille kuuluvat oikeudet. Palkan ja sosiaaliturvan lisäksi oikeudet sisältävät esimerkiksi työterveyshuollon, työtilat, -välineet ja muut työntekijän palvelut.

Tohtoriopinnot apurahalla

Apuraha on Helsingin yliopistossa tavallisin tohtoriopintojen rahoitusmuoto. Apurahoja tieteelliseen tutkimukseen myöntävät esimerkiksi erilaiset säätiöt ja järjestöt sekä Suomessa että ulkomailla.

Yliopisto pyrkii aktiivisesti kehittämään apurahatutkijoiden asemaa yliopistolla. Apurahatutkijan on kuitenkin hyvä huomioida, että apuraha ei muodosta työsuhteen kaltaista suhdetta yliopistoon, eikä apurahatutkijoille voida esimerkiksi aina tarjota työtilaa yliopistolta.

Apurahatutkijoiden mahdollisista oikeuksista ja velvollisuuksista yliopistolla sovitaan aina erikseen. Sopimus yksittäisen apurahatutkijan ja yliopiston yksikön välillä määrittelee esimerkiksi työ- ja laboratoriotiloihin ja tilojen avaimiin liittyvät oikeudet ja vastuut.

Omarahoitteinen väitöskirjatutkimus

Yliopistolla on myös paljon väitöskirjatutkijoita, jotka tekevät väitöskirjatutkimusta ansiotyön ohella tai esimerkiksi säästöjen turvin. Jo pidempään työelämässä olleelle tohtorintutkinto voi olla osa urakehitystä, jota työnantaja on valmis tukemaan.

Osa-aikaisesti suoritettava tohtorintutkinto on vuosien mittainen projekti, johon ryhtymistä on syytä suunnitella etukäteen huolellisesti. Jos olet työelämässä, on hyvä esimerkiksi pohtia onko sinun mahdollista saada ajoittain opintovapaata, jonka aikana voit keskittyä väitöskirjatyöhön kokonaisvaltaisesti. Selvitä myös mitkä ovat mahdollisuutesi työstä vapaiden tutkimusjaksojen rahoittamiseen.

Tutustu myös näihin