Teo­lo­gian ja us­kon­non­tut­ki­muk­sen toh­to­rioh­jel­ma

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma kuuluu humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun. Ohjelman vastuutiedekuntana toimii teologinen tiedekunta. Ohjelma tarjoaa laadukasta tohtorikoulutuksesta korkeatasoisessa tutkimusympäristössä kaikilla teologian ja uskonnontutkimuksen tieteenaloilla.

Useimmat teologian tohtorin tutkintoa teologisessa tiedekunnassa suorittavat tohtoriopiskelijat kuuluvat teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmaan. Ohjelma on avoin myös teologian tai uskonnontutkimuksen alaan liittyvää väitöskirjaa tekeville opiskelijoille, joiden maisterintutkinto on tehty muulla kuin teologian alalla. Ohjelmassa on n. 200 opiskelijaa. Tohtorintutkintoja ohjelmasta valmistuu vuodessa n. 15.

Tältä sivulta löydät tietoa tutkinnonsuoritusoikeuden hakemisesta tohtoriohjelmaan. Laajemmin ohjelmaa on esitelty englanninkielisillä sivuilla, joilta löydät tarkempaa tietoa mm. ohjelman aktiviteeteista ja ohjelmassa toimivista ohjaajista.