Profiili ja toiminta

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma tarjoaa laadukasta koulutusta ja erinomaisen ympäristön teologian ja uskontotieteen alojen tutkimukselle.
Keskeiset tutkimusalueet

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma käsittelee teologisen tiedekunnan perinteisiä tutkimusaloja kattavasti. Tiedekunnalla on vahvasti kansainvälinen ja dynaamisesti kehittyvä tieteellinen profiili.

Ohjelman opiskelijat voivat erikoistua esimerkiksi eksegetiikkaan, joka kattaa hepreankielisen Raamatun ja Uuden Testamentin sekä kristinuskon varhaisvaiheiden tutkimuksen. Ohjelmassa voi opiskella kansainvälistä tai pohjoiseurooppalaista ja suomalaista kirkkohistoriaa tai keskittyä uskontojen ja uskonnollisuuden tutkimukseen myös kristillisten perinteiden ulkopuolella. Systemaattisen teologian alalla opiskelijat voivat myös tarkastella historiallisia tai ajankohtaisia kysymyksiä sosiaalietiikan, ekumeenisen teologian, dogmatiikan ja uskonnonfilosofian piirissä tai tutkia käytännöllisen teologian alalla yhteiskunnallisesti tärkeitä kirkkososiologian, uskonnonpedagogiikan ja pastoraaliteologian aiheita.

Tohtoriohjelman professorit sekä muut opettajat ja ohjaajat tutkivat myös useita nousevia tieteidenvälisiä aloja, kuten globaalia kristinuskoa, islamilaista teologiaa, kaupunkiteologiaa ja uskontoa digitaalisessa maailmassa. Tohtoriohjelman väitöskirjatutkijat voivat noudattaa tieteenalojen vakiintuneita perinteitä tai tutkia aiheita, jotka ylittävät akateemiset rajat (esim. hyvinvointi, arvot ja kestävyys tai uskonnolliset muutokset ja yhteiskunnalliset rakenteet).

Tohtoriohjelman tieteenalat

Lisätietoa ohjelman eri tieteenaloista löytyy niiden omilta sivustoilta:

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä väitöskirjatutkijoita koskevaa tietoa opintojen suunnittelusta.

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita väitöskirjatutkijoita.

Helsingin yliopiston tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Tohtoriohjelman vuotuinen symposiumi

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma järjestää vuosittain aiheiltaan vaihtelevan symposiumin.

Tohtorikurssi

Tohtoriohjelma järjestää joka kevät tiettyyn teemaan keskittyvän tohtorikurssin kaikille ohjelman opiskelijoille.

Väitöskirjatutkijoiden vertaistoiminta

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelman opiskelijat järjestävät aktiivisesti toimintaa ja yhteistyöskentelytapahtumia. Tohtoriohjelma tukee ja arvostaa tällaista innovatiivista ja alhaalta ylöspäin etenevää toimintaa.

Yksi esimerkki vertaistoiminnasta ovat tutkijoiden kahvitapaamiset. Lisätietoja vertaistoiminnasta saa liittymällä Teologian Tutkijat (TT) -nimiseen Facebook-ryhmään.

Vuotuiset kirjoitusretriitit

Tohtoriohjelma pyrkii järjestämään vuosittain myös kirjoitusretriittejä. Kaksi- tai kolmipäiväisillä retriiteillä on varattu reilusti aikaa häiriöttömälle, keskeytymättömälle kirjoittamiselle. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan kirjoittamiseen liittyvistä iloista ja vaikeuksista lyhyiden työpajojen ja vapaamuotoisten keskustelujen aikana.

Kansainvälistyminen ja liikkuvuus

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelman tärkeänä tavoitteena on edistää opiskelijoidensa toimintaa kansainvälisessä tiedeyhteisössä siten, että kaikki opiskelijat tuntevat paikkansa tässä yhteisössä tutkimusaiheestaan riippumatta. Ohjelma edistää tätä tavoitetta kartoittamalla olemassa olevia kansainvälisiä verkostoja ja suhteita sekä luomalla aktiivisesti uusia kontakteja ulkomaisiin korkeakouluihin ja tutkimusyhteisöihin sekä ulkomailla toimiviin suomalaisiin tutkimuslaitoksiin.

Päämääränä on, että kaikki väitöskirjatutkijat viettäisivät vähintään muutaman kuukauden ulkomailla tohtoriopintojensa aikana. Nämä opinnot voivat koostua itsenäisestä tutkimustyöstä, tiettyjen kurssien suorittamisesta tai jonkin pätevyyden hankkimisesta.

Kansainväliset ja kotimaiset verkostot

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma tekee yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan tarjoaman Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelman kanssa ja Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan tarjoaman tohtoriohjelman kanssa.