Helsingin yliopisto osoittaa vuosittain tohtoriohjelmille rahoitusta palkallisia tohtorikoulutettavan työsuhteita (palkkapaikkoja) varten. Tohtorikoulutettavan tehtävät ovat kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettuja työsuhteita. Tavoitteena on, että työsuhteessa oleva tohtorikoulutettava saa tutkinnon valmiiksi neljässä vuodessa.

Vuonna 2019 hakuaika on 3.-17.9. Tehtäviä voivat hakea sekä Helsingin yliopiston nykyiset tohtoriopiskelijat, että tohtoriopintoja suunnittelevat uudet hakijat. Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta voi hakea saman aikaisesti palkkapaikan kanssa. Sähköinen hakulomake aukeaa hakuajan alkaessa.

Huom. Vuonna 2019 haussa on ylimääräisiä paikkoja, jotka on varattu erityisesti tekoälyyn ja tekoälysovelluksiin liittyviin monitieteisiin hankkeisiin millä tahansa tieteenalalla. Nelivuotista tekoälypaikkaa voi hakea täyttämällä sähköisellä hakulomakkeella sitä koskevat ylimääräiset kentät.   

Tutustu huolellisesti alla oleviin hakuohjeisiin. Jos suunnittelet hakevasi myös tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta, muista myös tutustua huolellisesti opinto-oikeuden hakua koskeviin ohjeisiin.

Tohtorikoulutettavan työsuhde tohtoriohjelman palkkapaikalla

Tohtorikoulutettavan tehtävät on tarkoitettu täysipäiväiseen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Työsuhteen täsmällinen kesto sekä alkamis- ja päättymispäivät määritellään työsopimuksessa.

Tarkemmat selvitykset työsuhteeseen kuuluvista asioista, kuten palkkauksesta, löytyy hakuilmoituksesta.  

Kuka voi hakea tohtoriohjelman palkkapaikkaa?

Voit hakea työsuhteeseen tohtoriohjelman palkkapaikalla, jos olet nykyinen Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava tai vasta tohtoriopintoja suunnitteleva hakija.

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkkapaikkaa, jos et ole vielä ollut yhteensä neljä vuotta palkallisella tohtorikoulutettavan paikalla.

Jos sinulle ei vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta, voit hakea opinto-oikeutta samalla hakemuksella. Tutustu tällöin huolellisesti myös opinto-oikeuden hakemisen ohjeisiin.

Palkkapaikan hakeminen

Työsuhteeseen tohtoriohjelman palkkapaikalla haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat liitteet.

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistolla ja haet palkkapaikkaa omasta tohtoriohjelmastasi:

 • tutustu hakuohjeisiin, ja
 • täytä sähköinen hakulomake.

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin ylipistosta ja haet palkkapaikkaa jostain muusta kuin omasti tohtoriohjelmastasi, niin sinun tulee hakea uudestaan opinto-oikeutta, jos tutkinnon myöntämä tiedekunta tai tavoitetutkinto vaihtuu. Voit hakea opinto-oikeutta samanaikaisesti palkkapaikan yhteydessä tai tohtoriohjelman seuraavassa haussa. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään.

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä joko samanaikaisesti palkkapaikan yhteydessä, tai tohtoriohjelman seuraavassa haussa. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään.

Jos haet tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta yhdessä palkkapaikan kanssa:

 • tutustu palkkapaikan hakuohjeisiin,
 • tutustu opinto-oikeuden hakemista koskeviin ohjeisiin ja toimita sitä varten tarvittavat liitteet (tutkintotodistus, opintosuoritusote, todiste kielitaidosta), ja
 • täytä sähköinen hakulomake.

Huomaa myös, että jos haet palkkapaikkaa ja/tai opinto-oikeutta monesta tohtoriohjelmasta, tulee sinun täyttää hakulomake erikseen jokaista tohtoriohjelmaa varten.

Lisää tietoa palkkapaikan ja opinto-oikeuden hakemisesta löytyy Usein kysytyistä kysymyksistä.

Hakulomake

Hakulomakkeella kysytään tutkimus- ja opintosuunnitelmasi, väitöskirjatyötäsi tukevaa osaamista, maisterin tutkielman otsikkoa ja tiivistelmää sekä tiedot ohjausjärjestelyistä (osa ohjelmista).

Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein osa ja se syötetään hakulomakkeen ennalta määrättyihin vastauskenttiin. Hakulomakkeella tutkimussuunnitelma on jaettu alla listattuihin osiin. Jos tutkimussuunnitelmasi sisältää matemaattisia erikoismerkkejä tai kemiallisia kaavoja, niin tutkimussuunnitelman voi lisätä hakemukseen liitteenä. Valmistele tutkimussuunnitelma alusta asti noudattelemaan hakulomakkeen jaottelua ja kunkin osion enimmäislaajuutta.

Tutkimussuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Väitöskirjan aihe (alustava otsikko)
 • Tieteenala (valikko)
 • Tieteenalan tarkenne tai lisätietoja (vapaa tekstikenttä)
 • Väitöskirjan kieli
 • Muu väitöskirjan teossa tarvittava kielitaito
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti (2000)
 • Tutkimussuunnitelma sisältää matemaattisia erikoismerkkejä tai kemiallisia kaavoja
 • Motivaatio väitöskirjatyön tekemiseen (2000)
 • Tutkimushankkeen lähtökohdat (2000)
 • Tieteelliset tavoitteet ja tutkimustulosten vaikuttavuus (2000)
 • Tutkimusmenetelmät sekä käytettävä aineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa (3500)
 • Alustava suunnitelma liittyen aineiston hankintaan, käyttöön ja säilyttämiseen (1500)
 • Eettiset kysymykset (1000)
 • (Jos haet AI-paikkaa: Tutkimussuunnitelman tarkennus siltä osin kuin se liittyy tekoälyyn (2500))
 • Tutkimussuunnitelman pääasiallinen kirjallisuus (2500)
 • Väitöskirjan muoto (artikkeliväitöskirja vai monografia)
 • Artikkelien julkaisusuunnitelma ja –aikataulu tai monografiaväitöskirjan alustava jäsennys (1000)
 • Tutkimustyön alustava aikataulu (2000)
 • Suunniteltu rahoitus, mukaan lukien tähän mennessä saatu ja haettu merkittävä rahoitus (1000)
 • Arvioitu väittelyvuosi

Väitöskirjatyötä tukeva osaaminen ja opintosuunnitelma (CV) (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Aiemmin hankittu tutkimusosaaminen (1500)
 • Mahdolliset julkaisut ja konferenssiesitelmät (1500)
 • Mahdollinen kansainvälinen kokemus ja muu väitöskirjatutkimuksen kannalta relevantti työkokemus (1500)
 • Mahdolliset urakatkokset (1500)

Opintosuunnitelma (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Alustava opintosuunnitelma: Tieteenalaopinnot 30 op (1500)
 • Alustava opintosuunnitelma: Yleiset valmiustaidot 10 op (1500)
 • Tähän mennessä mahdollisesti suoritetut tohtoriopinnot (opintopisteet)

Pro gradun tai vastaavan ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman otsikko ja tiivistelmä (750)

Ohjausjärjestelyt: ohjaaja(t) ja seurantaryhmä (tarkista tohtoriohjelmakohtaiset ohjeet alta).

Hakemusten arviointi ja päätökset

Hakemukset arvioidaan tutkimussuunnitelman laadun sekä ohjausjärjestelyjen tai saatavilla olevan ohjauksen perusteella. Lisäksi arvioidaan edellisen tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman ja sitä tukevan opintosuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelman tulee aiheeltaan sopia tohtoriohjelman profiiliin.

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee esityksen työsuhteisiin valittavista tohtorikoulutettavista. Päätöksen työsuhteeseen valittavasti henkilöistä tekee yksikön johtaja.

Jos sinulle myönnetään palkkapaikka, tulee sinun saada kyseisestä tohtoriohjelmasta tohtorin tutkinnon suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa.

Tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelmien verkkosivuilla 15.12.2019 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti.

Hae tehtävää sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika alkaa 3.9.2019 ja sulkeutuu 17.9.2019 klo 15:00.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi näistä ohjeista, tarkista Usein kysytyt kysymykset. Lisätietoja voi kysyä osoitteesta phd-positions@helsinki.fi .