Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellisen alan tohtoriohjelmat

Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellisen tutkimuksen alalla toimii kuusi tohtoriohjelmaa, joissa yhdistetään perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimushankkeet tuottavat perustietoa ekosysteemeistä ja eliöistä sekä ratkaisuja ympäristömuutokseen, luonnonsuojeluun, biotekniikan kehitystarpeisiin ja turvalliseen ja kestävään ruokaketjuun liittyviin haasteisiin.
Tohtoriohjelmat