So­si­aa­li­tie­tei­den toh­to­rioh­jel­ma

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma pyrkii tarjoamaan parhaan ympäristön oman alansa tohtorikoulutukselle. Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma kattaa valtiotieteellisen tiedekunnan seuraavat tutkimusalat: viestintä, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, kriminologia ja tilastotiede. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimii myös Yhteiskuntadatatieteen keskus, joka pyrkii tarjoamaan menetelmäopetusta ja -osaamista yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tueksi.

Sosiaalitieteiden ohjelmassa on tällä hetkellä yli 300 tohtorikoulutettavaa. Heidän ohjaajinaan toimivat tohtoriohjelmassa mukana olevien oppiaineiden opettajat ja muut vastuulliset tutkijat. Tohtoriohjelman tarkempi kuvaus löytyy englanninkielisiltä sivuilta.